Yes
No

​Iako nije ovlašten istraživati slučajeve u kojima postoji sumnja na prijevare koje štete financijskim interesima EU-a, Sud doprinosi borbi protiv prijevara koje štete proračunu EU-a obavljanjem posebnih revizija nad sustavima za sprječavanje prijevara ili njihovo otkrivanje. Sud izdaje i mišljenja o Komisijinim prijedlozima novog ili izmijenjenog zakonodavstva o pitanjima povezanima s prijevarama.