Yes
No

Europski revizorski sud (Sud) poslodavac je koji nudi jednake mogućnosti za sve. Načelom jednakih mogućnosti sadržanim u zakonodavstvu na kojem se temelji djelovanje EU-a, posebice u članku 1.d Pravilnika o osoblju, kojim se zabranjuje diskriminacija na svakoj osnovi (primjerice, na osnovi spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili drugog nazora, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije). Etičkim smjernicama Suda zabranjena je svaka vrsta diskriminacije.

Sud primjenjuje politiku raznolikosti i uključenosti usmjerenu na stvaranje raznolikog radnog okruženja i uključive kulture u kojoj svatko osjeća da ga cijene i u mogućnosti je ostvariti svoj puni potencijal.

Politika raznolikosti i uključenosti važan je element strateških ciljeva Suda za razdoblje 2021. – 2025. Ona se nadovezuje na rezultate prethodnih akcijskih planova kako bi utrla put raznolikijem i fleksibilnijem te istodobno ravnopravnijem radnom okruženju u kojem svatko ima mogućnost u potpunosti razviti svoj talent. Rukovodstvo ima jednu od ključnih uloga u ostvarivanju te politike; svojim predanim radom možemo pružiti primjer ostalima u instituciji. Stoga nam je zadaća postići da prednosti raznolike i uključive kulture budu svima očite.

Zacharias Kolias, glavni tajnik Europskog revizorskog suda

Zvučni zapis videosnimke

Raznolikost i uključenost na Sudu

Šest glavnih aktera Suda: službena osoba za raznolikost i uključenost, glavni tajnik, Služba za kadrovske poslove, Zajednički odbor za jednake mogućnosti, radne skupine, tim za stručno osposobljavanje.

Deset prioriteta: mobiliziranje, informiranje i uključivanje, privlačenje, integriranje, promicanje, prilagođavanje, omogućivanje, pružanje zaštite, poticanje, mjerenje.

Mobiliziranje: promicanje raznolikosti i uključenosti među članovima rukovodstva.

 • Jačanje predanosti,
 • obvezno osposobljavanje,
 • procjena raznolikosti i uključenosti.

Informiranje i uključivanje: promicanje raznolikosti i uključenosti među svim članovima osoblja.

 • Komunikacija i osposobljavanje,
 • podizanje razine osviještenosti,
 • radne skupine za raznolikost i uključenost.

Privlačenje: pružanje jednakih mogućnosti i veća razina raznolikosti i uključenosti u postupku zapošljavanja.

 • Raznolika skupina podnositelja molbi za posao,
 • uključiva i raznolika povjerenstva za odabir,
 • širenje/objavljivanje statistike.

Integriranje: uključivanje jednakih mogućnosti te raznolikosti i uključenosti u upravljanje uspješnošću, evaluaciju, certificiranje i promaknuća.

 • Roditeljski dopust za muške djelatnike,
 • podučavanje,
 • jamčenje nepristranosti u postupku promaknuća.

Promicanje: rodna ravnopravnost pri odabiru voditelja radnog zadatka.

 • Objavljivanje polugodišnjih ažuriranja o udjelu voditeljica/voditelja radnog zadatka,
 • poticanje,
 • razmjena znanja.

Prilagođavanje: povećanje fleksibilnosti na radnom mjestu.

 • Dobrobit,
 • ravnoteža između poslovnog i privatnog života,
 • rad na daljinu.

Omogućivanje: razvoj uključivog okruženja za članove osoblja s invaliditetom.

 • Tjedan svijesti o invaliditetu,
 • pristupačnost,
 • pozitivno djelovanje.

Pružanje zaštite: uvažavanje i razumijevanje pojave starenja osoblja Suda te suočavanje s njome.

 • Aktivni stariji članovi osoblja,
 • cjeloživotno učenje,
 • međugeneracijska razmjena.

Poticanje: poticanje žena na napredovanje prema rukovodećim položajima.

 • Razgovori i podučavanje,
 • osnaživanje,
 • program za jačanje vještina poslovnog vođenja.

Mjerenje: ocjenjivanje napretka ostvarenog u području raznolikosti i uključenosti.

 • Ankete i statistika,
 • godišnje izvješće o raznolikosti i uključenosti,
 • pokazatelji uspješnosti.
Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)

 

 ​
Europski revizorski sud – član Međunarodne mreže za dvojnu karijeru (IDCN) Luxembourg IDCN

Na Sudu uviđamo koliko je važno podupirati zaposlenike na početku njihove profesionalne karijere u Luksemburgu, a nastojimo učiniti i sve što je u našoj moći kako bismo pružili potporu njihovim partnerima i supružnicima. Svojim angažmanom nastojimo taj prijelaz učiniti što lakšim i želimo zajamčiti pozitivno i konstruktivno iskustvo za sve.

Zbog toga je Sud ponosan član Međunarodne mreže za dvojnu karijeru (IDCN) Luxembourg(opens in new window) (IDCN, od engl. International Dual Career Network), globalne organizacije čiji je cilj podupirati razvoj karijere te dobrobit partnera i supružnika zaposlenika.

IDCN nudi cijeli niz usluga, od informacija o lokalnom tržištu rada i pomoći pri sastavljanju životopisa do događanja za umrežavanje i omogućivanja pristupa mrežama lokalnih poduzeća preko drugih članova IDCN-a. Svi partneri i supružnici zaposlenika Suda koji žive u Luksemburgu mogu se registrirati na internetskim stranicama IDCN-a i tako postati njegovi članovi.