Yes
No

Cilj je politike EU-a za promet i mobilnost osigurati sigurne, održive i konkurentne prometne sustave i usluge te razviti inovativna rješenja kojima se doprinosi ostvarenju tih ciljeva. Uglavnom se odnosi na pet ključnih vrsta prijevoza: zračni, cestovni, željeznički i pomorski prijevoz te prijevoz unutarnjim plovnim putovima.​