Yes
No

Istraživanja i inovacije ključne su za strategiju EU-a za konkurentnost, rast i radna mjesta. Politika je EU-a uspostaviti odgovarajuće okruženje za istraživanja i inovacije te povećati razine ulaganja.​