Yes
No

​​​Europska unija

Za VRI-jeve u Europskoj uniji, vidjeti:

Zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU-u

*Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Ostali VRI-jevi

Organizacije VRI-jeva