Yes
No

Klimatske promjene ne poznaju nacionalne granice i ne mogu se riješiti samo nacionalnim ili lokalnim djelovanjem. Stoga je ključno koordinirati djelovanje u području klime diljem EU-a. Cilj je energetske politike EU-a dekarbonizirati gospodarstvo i zajamčiti sigurnost opskrbe po konkurentnim cijenama. Ta je politika usko povezana s politikom o okolišu, čiji je opći cilj zaštita i očuvanje okoliša te poboljšanje stanja okoliša za sadašnje i buduće naraštaje.​