Yes
No

Politika zapošljavanja EU-a usmjerena je na otvaranje većeg broja radnih mjesta i boljih radnih mjesta diljem kontinenta. Kako bi se to postiglo i promicala veća socijalna sigurnost i uključenost, EU osigurava i koordinira financiranje kako bi pomogao državama članicama da ulažu u područja kao što su skrb o djeci, zdravstvena skrb i osposobljavanje.​