No
No

Europska unija predana je zaštiti okoliša u cijelom svijetu, a ta predanost podrazumijeva i provedbu politike o okolišu u njezinim institucijama. Europski revizorski sud (Sud), kao institucija EU-a, dužan je doprinijeti održivom razvoju primjenom načela dobrog upravljanja okolišem u svakodnevnom radu.

Politika o okolišu

Sud je 28. studenoga 2014. usvojio politiku o okolišu, čime je službeno postao sudionikom inicijative za kvalitetno upravljanje okolišem. Tom politikom Sud se obvezao da će:

  • uvesti mjere za smanjenje emisija ugljikova dioksida;
  • promicati učinkovitu uporabu energije i poduzeti korake za smanjenje potrošnje električne energije, vode i papira;
  • u postupke javne nabave uključiti kriterije kojima se vodi računa o okolišu;
  • primjenjivati najbolju praksu u području gospodarenja otpadom;
  • poticati sve djelatnike da poštuju načelo održivosti i aktivno doprinose postizanju ciljeva ove politike.

Standard za okoliš ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Sud poštuje zahtjeve za certificiranje u okviru međunarodno dogovorenog standarda kvalitete ISO 14 001:2015 (Sustav upravljanja okolišem) te mu je dodijeljen službeni certifikat ISO 14 001.

Sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Sudionici smo Sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS), upravljačkog alata za evaluaciju i poboljšanje uspješnosti organizacija u pogledu okoliša te izvješćivanje o toj uspješnosti. Upisali smo se u registar sustava EMAS u ožujku 2017. te uspješno primjenjujemo sustav upravljanja okolišem u skladu s Uredbom o EMAS u (EZ) br. 1221/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/1505 i standardom ISO 14 001.

Za dodatne informacije vidi izjavu Suda o okolišu, koju je potvrdio akreditirani ocjenjivač i u kojoj iznosimo informacije o uspješnosti Suda u pogledu okoliša, kao i buduće planove za poboljšanje stanja.

Izvješće o ugljičnom otisku Europskog revizorskog suda

Europski revizorski sud (Sud) izradio je 2014., s ciljem sustavnog smanjenja svojih emisija CO2, svoju prvu ugljičnu bilancu – izvješće o mjerenju emisija stakleničkih plinova nastalih kao posljedica aktivnosti Suda.

Cilj je tog izvješća, koje se izrađuje i objavljuje svake godine, pratiti učinak mjera koje je Sud poduzeo kako bi smanjio svoj ugljični otisak.

Sud trenutačno osmišljava plan za smanjenje emisija u razdoblju do 2030. u svrhu usklađivanja s ciljevima koji su postavljeni u okviru europskog zelenog plana.

Korisne poveznice: