Yes
No

Politika EU-a o ekonomskoj i monetarnoj uniji uključuje koordinaciju ekonomskih i fiskalnih politika, zajedničku monetarnu politiku i zajedničku valutu. Cilj je poboljšati blagostanje i gospodarsku dobrobit svih građana EU-a. ​