No
No

Europski revizorski sud (Sud) vanjski je revizor Unije.

Kolegij Suda sastavljen je od po jednog člana iz svake države članice, a podršku u radu pruža im približno 900 djelatnika iz svih država članica EU-a.

Misija Suda

U okviru neovisnih, stručnih i utjecajnih revizijskih aktivnosti Sud procjenjuje ekonomičnost, djelotvornost, učinkovitost, zakonitost i pravilnost djelovanja EU-a kako bi se omogućila bolja kontrola odgovornosti, veća transparentnost i bolje financijsko upravljanje, čime se jača povjerenje građana i pruža odgovor na trenutačne i buduće izazove s kojima se EU suočava.

Vizija Suda

Cilj je Suda biti predvodnik javnorevizorske struke te doprinositi otpornijoj i održivijoj Europskoj uniji u kojoj se poštuju vrijednosti na kojima počiva.

Sud svoje aktivnosti temelji na sljedećim vrijednostima:

 • Neovisnost

  Sud obavlja svoje aktivnosti neovisno o utjecajima koji bi mogli dovesti u pitanje ili za koje se može smatrati da dovode u pitanje stručnu prosudbu revizora.

 • Integritet

  Sud djeluje pošteno, pouzdano i isključivo u javnom interesu EU-a te želi služiti kao primjer u svojem stručnom radu i načinu upravljanja na razini institucije.

 • Objektivnost

  Sud djeluje nepristrano i bez predrasuda, a zaključke revizija izvodi na temelju dostatnih, relevantnih i pouzdanih dokaza.

 • Transparentnost

  Sud iznosi svoje nalaze u jasnim, detaljnim i pristupačnim izvješćima koja se objavljuju na svim jezicima EU-a, pazeći na zahtjeve u pogledu povjerljivosti i zaštite podataka.

 • Stručnost

  U skladu s međunarodnim revizijskim standardima Sud stječe, produbljuje i održava najvišu razinu znanja, stručnosti i vještina povezanih ne samo sa javnorevizorskom strukom nego i s upravljanjem financijama i politikama EU-a.