Yes
No

Financijska struktura EU-a razvijala se tijekom više desetljeća. Njezin središnji dio čini proračun EU-a, iz kojeg se osiguravaju financijska sredstva za širok raspon područja politika, kao što su poljoprivreda, razvoj ruralnih i urbanih područja, prometna infrastruktura, istraživanje, zdravstvo, migracije i pomoć zemljama u razvoju te se financira rad institucija i drugih tijela EU-a. Postoje i fondovi i instrumenti koji nisu obuhvaćeni proračunom EU-a ili su uspostavljeni izvan okvira proračuna EU-a ​