Yes
No

Za djelotvornu i učinkovitu provedbu zadaća Suda neophodna je njegova bliska suradnja s nacionalnim vrhovnim revizijskim institucijama i međunarodnim stručnim tijelima. Povrh toga, Sud nastoji dati djelotvoran doprinos javnorevizorskoj struci.

Kao vanjska revizijska institucija EU-a Sud je svjestan važnosti održavanja dobre komunikacije i radnih odnosa sa sličnim organizacijama diljem svijeta. Osobita se pozornost posvećuje razvoju kontakata u Europi, posebice kroz suradnju s vrhovnim revizijskim institucijama (VRI) država članica Unije te zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU-u.

Ta je suradnja usko povezana s odgovornošću Suda u pogledu revizije financijskih sredstava EU-a, kojima u velikoj mjeri upravljaju nacionalna tijela u državama članicama. Vrhovne revizijske institucije država članica pružaju važnu praktičnu podršku Sudu tijekom terenskih revizija te pomažu u jamčenju djelotvorne i učinkovite provedbe njegovih zadaća. Sud katkad surađuje s drugim VRI-jevima na koordiniranim revizijama.

Sud primjenjuje međunarodno prihvaćene standarde revizije za javni sektor te mu se u okviru međunarodne suradnje pružaju dragocjene prilike za razmjenu mišljenja i iskustava u pogledu primjene tih standarda.

Sud surađuje s drugim VRI-jevima uglavnom u okviru:

  • Kontaktnog odbora EU-a;
  • mreže VRI-jeva zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Uniji; i
  • međunarodnih organizacija javnih revizijskih institucija, posebice Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i njezine europske regionalne grupacije EUROSAI.

​Korisne poveznice