Yes
No
 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Njemačka

  Klaus-Heiner Lehne rođen je 28. listopada 1957. u Düsseldorfu. Godine 1986. položio je drugi državni pravni ispit u Düsseldorfu. Bio je zastupnik u Europskom parlamentu u razdoblju 1994. – 2014., predsjednik Odbora za pravna pitanja i predsjednik Konferencije predsjednika odbora u razdoblju 2009. – 2014.

  Gospodin Lehne bio je i zastupnik u njemačkom parlamentu u razdoblju 1992. – 1994. te predavač europskog prava na Sveučilištu Heinrich Heine u Düsseldorfu i Sveučilištu u Kölnu u razdoblju 2004. – 2014.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugal

  Rođen u Campu Maioru 2. siječnja 1960. Diplomirao pravo na sveučilištu Universidade Clássica u Lisabonu. Završio europske studije na Europskom institutu Pravnog fakulteta sveučilišta Universidade Clássica u Lisabonu kao poslijediplomski studij. Predavao na Pravnom fakultetu sveučilišta Universidade Clássica u Lisabonu (1983.) i Višem institutu za nova zvanja (1996.).

  Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2000. do 30. rujna 2016.: nadležan za reviziju bankarskih aktivnosti EU—a, uključujući Europsku središnju banku, Europsku zajednicu za ugljen i čelik (EZUČ), europske škole, decentralizirana tijela i Agenciju za opskrbu Euratoma (2000.). Odgovoran za izjavu o jamstvu koju izdaje Sud (DAS) u sljedećim područjima: pouzdanost računovodstvene dokumentacije te zakonitost i pravilnost povezanih transakcija u različitim prihodovnim i rashodovnim područjima proračuna EU—a, reforma sustava Komisije za unutarnju kontrolu i modernizacija računovodstvenog sustava EU—a. Izvjestitelj za mišljenje Suda o modelu jedinstvene revizije i prijedlogu okvira EU—a za unutarnju kontrolu (2002.). Doajen revizijske skupine Suda zadužen za koordinaciju financijske revizije, revizijsku metodologiju i kontrolu kvalitete (Skupina CEAD). Član upravnog odbora Suda (2005.). Odgovoran za sektor razvoja revizija i izvješća, posebice za kontrolu kvalitete revizijskih izvješća Suda i primjenu revizijske metodologije (2006.). Izvjestitelj za Priručnik za reviziju uspješnosti koji je Sud usvojio 2007. Predsjednik Europskog revizorskog suda (2008. — 2016.). Revizor EUROSAI—ja (2008.). Član upravnog odbora Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI, 2011.). Zadužen za nadgledanje rada Suda, odnose s drugim institucijama EU—a, odnose s vrhovnim revizijskim institucijama i međunarodnim revizijskim organizacijama, pravna pitanja i unutarnju reviziju. U prvom mandatu promicao i predvodio reformu ustroja Suda i procesa donošenja odluka na Sudu uvođenjem sustava revizijskih vijeća čija je svrha optimizirati upravljanje Sudom radi povećanja njegove učinkovitosti i djelotvornosti. U drugom mandatu vodio instituciju u razdoblju u kojem su revizijska izvješća i mišljenja Suda o financijskom zakonodavstvu poprimila još veću važnost zbog financijske krize i hitne potrebe za jamčenjem boljeg upravljanja sredstvima EU—a. 3. listopada 2016. imenovan predsjednikom portugalskog Revizorskog suda.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Austrija

  Rođen u Beču 29. prosinca 1939. Doktorirao pravo na Sveučilištu u Beču. Državni službenik, zatim rad u području politike zapošljavanja u svojstvu zamjenika ravnatelja u austrijskom Ministarstvu socijalnih pitanja (1959.). Revizor na austrijskom revizorskom sudu.

  Rad na revizijama Ureda kancelara, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravosuđa (1970.). Predstojnik ureda predsjednika austrijskog Revizorskog suda i načelnik ustrojstvene jedinice zadužene za Glavno tajništvo INTOSAI—ja (1975.), voditelj ljudskih resursa (organizacija, pitanja u vezi s proračunom i osobljem i osposobljavanje) (1981.). Glavni direktor Uprave za reviziju javnih poduzeća, odgovoran za praćenje međunarodnih razvojnih promjena u područjima INTOSAI—ja i njegovih regionalnih organizacija (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS i SPASAI) te za suradnju na projektima Ujedinjenih naroda u području financijske revizije. Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 1995. do 31. ožujka 2011., nadležan za sektor razvoja revizija i izradu izvješća. Predsjednik Suda (2005. — 2008.).

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Španjolska

  Rođen u Tortosi 4. veljače 1950. Diplomirao na Sveučilištu Complutense u Madridu. Predsjednik ogranka Narodne stranke u pokrajini Tarragona (1978.). Zastupnik u taragonskom parlamentu. Izaslanik u Parlamentarnoj skupštini NATO—a (1982.).

  Glasnogovornik Narodne stranke Tortose (1979.). Regionalni voditelj katalonskog ogranka Narodne stranke. Član Nacionalnog izvršnog odbora Narodne stranke (1986.). Zamjenik predsjednika kluba zastupnika Europske pučke stranke u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (1989.). Član Skupštine Zapadnoeuropske unije (1991.). Član odbora za proračunski nadzor, vanjske poslove te sigurnosnu i obrambenu politiku (1994.). Član Europskog revizorskog suda (2000. — 2006.): predsjednik Suda od 2002. do 2005. Preminuo 16. travnja 2012.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Švedska

  Rođen u Stockholmu 1. lipnja 1939. Diplomirao na Sveučilištu u Stockholmu, Švedska (ekonomija, političke znanosti i povijest). Pomoćnik tajnika i zatim prvi tajnik u Ministarstvu poljoprivrede (1962.). Savjetnik za relevantno područje politika u Uredu predsjednika Vlade (1968.).

  Tajnik člana gradskog vijeća nadležnog za financije grada Stockholma (1973.), pomoćnik tajnika u predsjedništvu Nordijskog vijeća (1977.). Državni tajnik odgovoran za suradnju među skandinavskim zemljama i državni tajnik u Ministarstvu financija. Predsjednik Odbora za velike gradove (1988.). Savjetnik i koordinator u Uredu predsjednika Vlade (1990.). Osobni predstavnik predsjednika Vlade u usklađenoj ponovnoj procjeni suradnje među nordijskim zemljama uoči pristupanja Švedske Europskom gospodarskom prostoru i EU—u (1990.). Pregovarač i savjetnik za ekonomska, financijska i proračunska pitanja u Tajništvu Socijaldemokratskog kluba zastupnika u švedskom parlamentu (Riksdag, 1992.). Ravnatelj u Ministarstvu vanjskih poslova (1994.). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 1995. do 31. prosinca 2001.: odgovoran za sektor „Suradnja sa zemljama u razvoju i državama koje nisu članice EU—a (opći proračun Europske unije)”. Predsjednik Europskog revizorskog suda (1999. — 2001.). Preminuo 19. rujna 2016.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Njemačka

  Rođen u Ottersweieru 8. travnja 1932. Doktorirao ekonomiju, diplomirao na sveučilištu u Freiburg im Breisgauu i na Visokoj školi za ekonomiju i javnu upravu u Freiburgu. Visoke funkcije u njemačkoj saveznoj državnoj službi i industriji.

  Zastupnik u njemačkom parlamentu (Bundestag,1976.), član parlamentarnog Odbora za proračun te predsjednik Odbora za proračunski nadzor (1982.) i Odbora za odobrenje rashoda za obranu (1985.). Član Europskog revizorskog suda od 21. prosinca 1989. do 31. prosinca 2001., odgovoran za reviziju Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), aktivnosti pozajmljivanja i subvencije na kamate, kao i za pomoć zemljama središnje i istočne Europe te novim neovisnim državama iz bivšeg SSSR a. Doajen revizijske skupine nadležne za strukturnu potporu, regionalnu politiku, integrirane programe za Sredozemlje i dio Kohezijskog fonda namijenjen prometnoj infrastrukturi (1994.). Predsjednik Suda (1996. — 1999.). Preminuo 18. svibnja 2021.​

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Nizozemska

  Rođen u Voorburgu 13. prosinca 1931. Diplomirao ekonomske znanosti na Sveučilištu u Amsterdamu (1957.). Član nizozemskog Središnjeg ureda za planiranje (1958.). Zamjenik voditelja Središnjeg ureda za planiranje (1966.).

  Predavač na Međunarodnom institutu društvenih studija (1960.). Glavni ravnatelj Uprave za proračun u okviru Ministarstva financija. Član/potpredsjednik Odbora Europskih zajednica za ekonomsku politiku (1969.). Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 31. prosinca 1995. Nadležan za reviziju rashoda u području energije, istraživanja i ulaganja (1977.) te radne metode i stručno usavršavanje. Glavni izvjestitelj za godišnje izvješće (1981.). Nadležan za Europski fond za regionalni razvoj, komponentu „Smjernice” Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi, integrirane programe za Sredozemlje te koordinaciju strukturnih fondova. Predsjednik Suda od 1993. do 1995.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Italija

  Rođen u Rimu 11. travnja 1927. Magistrirao pravo (1947.). Prošao natječaj za administratore u Ministarstvu zapošljavanja i socijalne skrbi (1949.). Revizor na talijanskom Revizorskom sudu (Corte dei conti, 1953.).

  Član revizorskog vijeća na talijanskom Revizorskom sudu (1970.). Član Međunarodnog odbora revizora za NATO (1973.). Predsjednik Međunarodnog odbora revizora za NATO (1974.). Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 31. prosinca 1992. Predsjednik Suda od 1990. do 1992. Preminuo 24. listopada 2020.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luksemburg

  Rođen u Esch sur Alzetteu 10. svibnja 1927. Doktorirao pravo. Odvjetnik u luksemburškoj Odvjetničkoj komori (1953.). Prvi urednik u međunarodnoj novinskoj agenciji Agence Europe (1955.). Zamjenik glasnogovornika Visokog tijela za Europsku zajednicu za ugljen i čelik (1960.).

  Voditelj informacijskog ureda triju Europskih zajednica u New Yorku (1964.). Voditelj odjela za informacije trećih zemalja u okviru Komisije Europske ekonomske zajednice (1967.). Ministar gospodarstva, srednje klase, turizma, prometa i energije u luksemburškoj vladi (1969.). Član Revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 20. prosinca 1989.: predsjednik Suda od 1984. do 1989. Preminuo 15. studenoga 2019.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Francuska

  Rođen u Parizu 22. svibnja 1931. Diplomirao pravo. Studirao na institutu za političke znanosti Institut d’études politiques u Parizu i na Odsjeku za ekonomiju i financije visoke škole za javne službenike École nationale d'administration (1956.).

  Zaposlen u Ministarstvu financija (1958.), zatim u Glavnom tajništvu za međuresornu suradnju u području ekonomije (1961.). Službenik za politička pitanja u Uredu predsjednika Vlade (1962.). Viši savjetnik na francuskom Revizorskom sudu. Upravitelj Fonda za smjernice i propise u vezi s poljoprivrednim tržištima (1967.). Državni tajnik za poštu i telekomunikacije (1974.). Rukovoditelj u banci Caisse Nationale de Crédit Agricole i poduzeću Air France. Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 20. prosinca 1989. Predsjednik Suda od 1981. do 1984.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Irska

  Rođen u Corku 19. siječnja 1919. Obavljao različite funkcije u državnoj službi (1937.). Administrativni službenik, a potom i pomoćnik voditelja službe u Ministarstvu financija (1946.). Voditelj službe (1962.) i pomoćnik tajnika za proračunska pitanja (1968.)

  Drugi tajnik (voditelj sektora), voditelj sektora za javne rashode zadužen za sva pitanja povezana s javnim rashodima (1971.). Tajnik Uprave za financije. Direktor u Irskoj središnjoj banci. Zamjenik guvernera Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Član Koordinacijskog odbora za kratkoročne ekonomske i financijske politike (EEZ). Član Nacionalnog ekonomskog i socijalnog vijeća. Član Nacionalnog vijeća za znanost. Član upravnog i izvršnog odbora Instituta za ekonomska i društvena istraživanja. Član Revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 17. svibnja 1986. Predsjednik Suda (1977. — 1981.). Preminuo 28. ožujka 2009.

  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)