No
No

Europski revizorski sud (Sud) planira svoje revizorske aktivnosti znatno unaprijed. Međutim, Sud je dovoljno prilagodljiv za pružanje odgovora u slučajevima u kojima okolnosti nalažu provođenje revizije određenog područja politike EU-a u kratkom roku.

Glavni ciljevi revizije u okviru dugoročnog planiranja izneseni su u višegodišnjoj strategiji Suda. Nadalje, Sud kontinuirano provodi aktivnosti izrade višegodišnjeg programa rada pri čemu detaljnije odlučuje nad čime će provesti reviziju u sljedećoj godini i koji su resursi nužni za to. Kako bi izradio relevantna i pravodobna izvješća, Sud program rada izlaže svojim dionicima. Konkretno, Sud o njemu svake godine raspravlja s Konferencijom predsjednika odbora, političkim tijelom Europskog parlamenta koje je zaduženo za koordinaciju rada svih odbora Parlamenta.