Yes
Yes
 • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Rođen u Nivellesu 4. kolovoza 1921. Studirao klasične humanističke znanosti (grčki i latinski) i industrijsko računovodstvo. Diplomirao na studiju trgovine i financija. Predavao na visokom učilištu Institut Supérieur de Commerce Saint Louis u Bruxellesu. Revizor u financijskim poduzećima u Bruxellesu i pravnoj službi uprave Administration centrale des contributions directes (1942.). Glavni tajnik Studijskog odsjeka zadužen za pregovore (Eurochemic, Eurocontrol) i međunarodnu suradnju (Europske zajednice, 1957.).Djelatnik službe Service du Crédit Public na nepuno radno vrijeme nakon čega je prebačen na rad na međunarodnim aktivnostima u travnju 1960. Imenovan glavnim inspektorom. Financijski savjetnik u stalnom predstavništvu zadužen za financijske, fiskalne i administrativne pregovore, punopravan član Odbora za proračun, Europskog razvojnog fonda i Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi te zamjenski član Odbora za Europski socijalni fond. Član Administrativnog i financijskog odbora unutar Odbora guvernera Europskih škola. Član stručne skupine guvernera (1959.). Zamjenski član upravnog odbora Europske investicijske banke (1970.). Revizor u EZUČ u (1971.). Član Odbora revizora (1972.). Član Revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 17. listopada 1987. Preminuo 20. siječnja 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Rođen u Winenneu 24. listopada 1923. Doktorirao pravo i diplomirao ekonomiju. Ekonomist i ekonomski savjetnik u Ministarstvu ekonomskih poslova (1949.). Financijski inspektor u ministarstvima zapošljavanja, socijalne skrbi i srednje klase (1959.). Savjetnik u Uredu predsjednika Vlade (1963). Pomoćnik voditelja Ureda ministra za koordinaciju socijalnih pitanja i obrazovanja (1966.). Voditelj Ureda predsjednika Vlade za ekonomska i socijalna pitanja (1968.). Voditelj Ureda predsjednika ministarskog Odbora za koordinaciju ekonomskih i socijalnih pitanja (1972.). Voditelj Ureda državnog tajnika za proračun (1974.). Glavni financijski inspektor pri Ministarstvu komunikacija (1976.). Voditelj Ureda državnog tajnika za proračun (1977.). Glavni financijski inspektor pri Ministarstvu komunikacija (1979.). Glavni izaslanik za reformu državne računovodstvene dokumentacije (1982.). Član Revizorskog suda od 18. listopada 1987. do 15. ožujka 1992. Preminuo 15. ožujka 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Rođen u Bouffioulxu 18. prosinca 1928. Diplomirao na studiju trgovine i financija (1953.). Prošao na javnom natječaju za pomoćne financijske inspektore (1958.). Druga nagrada Instituta za upravne studije (1963.). Član Kraljevskog društva za političku ekonomiju. Ravnatelj visoke škole Groupe Économique HEC Saint Louis. Državni zavod za statistiku (1947.). Razna radna mjesta na belgijskom Revizorskom sudu (Cour des comptes, 1954.). Posebni odjel za proračunske istrage (1966.). Tehnička suradnja u Zairu na visokoj razini (1973.). Član belgijskog Revizorskog suda (1975.). Službenik za kontakt s Revizorskim sudom Europskih zajednica (1977.). Revizor u agenciji Agence de coopération culturelle et technique u Parizu (1976.). Pomoćnik voditelja Ureda ministra socijalne skrbi (1974.). Član centra Centre public d’aide sociale u Bruxellesu (1989.). Član Revizorskog suda od 21. prosinca 1992. do 9. veljače 1994. Preminuo 15. listopada 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Rođen u Etterbeeku 13. ožujka 1940. Završio pravni studij na sveučilištu Université libre de Bruxelles i poslovni inženjering na Pravnom fakultetu u Nancyju. Rad u privatnom sektoru (1961. – 1963.). Administrator u Europskoj komisiji. Nacrt direktiva o usklađivanju prava trgovačkih društava (1963.). Glavni administrator u Glavnoj upravi za proračune (1968.). Pomoćnik ravnatelja glavne uprave (1972.). Voditelj Sektora za opći proračun, upravljanje i financijske informacije (1974.). Voditelj sektora, a kasnije ravnatelj nadležan za pomoć zemljama u razvoju na Revizorskom sudu (1978.). Ravnatelj nadležan za revizijsku metodologiju (1985.). Glavni tajnik (1989.). Član Europskog revizorskog suda od 10. veljače 1994. do 28. veljače 2000. Revizija mjera namijenjenih zemljama središnje i istočne Europe, novim neovisnim državama (bivšeg SSSR a) i Mongoliji (1996.). Preminuo 11. ožujka 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Rođen u Oostendeu 23. svibnja 1945. Diplomirao ekonomiju na Sveučilištu u Gentu. Voditelj sektora u Odjelu za istraživanja Belgijske nacionalne banke (središnje banke). Zadužen za nacionalnu računovodstvenu dokumentaciju i javnu financijsku računovodstvenu dokumentaciju (1976.). Posebni savjetnik za ekonomsku i monetarnu politiku u Burunđanskoj središnjoj banci postavljen u ime Međunarodnog monetarnog fonda (1983.). Voditelj Ureda saveznog ministra za proračun (1988.). Direktor i član uprave Belgijske nacionalne banke (1991.) Član uprave Belgijsko luksemburškog burzovnog instituta (2000.). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2000. do 28. veljače 2006. Preminuo 8. studenoga 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Rođen u Overpeltu 19. srpnja 1952. Magistrirao ekonomiju (M. Phil.) na Sveučilištu u Cambridgeu (Ujedinjena Kraljevina) uz stipendiju organizacije British Council. Diplomirao ekonomiju na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu, specijalizirajući se u području javnih financija i monetarne ekonomije. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Antwerpenu. Od 1977. do 1978. bio je znanstveni novak u području javnih financija pri Centru za ekonomske studije na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu. Godine 1978. bio je na šestomjesečnom studijskom putovanju u Japanu kao dobitnik nagrade belgijskog ministra vanjske trgovine. Od 1980. radio je na belgijskom Revizorskom sudu kao revizor, sve do 1994. kada je ušao u belgijsku vladu. Između 1984. i 1994. bio je upućen na rad u druge institucije. Od 1983. do 2006. bio je gradonačelnik Overpelta. Od 1984. do 1985. bio je savjetnik u uredu belgijskog potpredsjednika Vlade. Od 1985. do 1989. bio je savjetnik u uredu belgijskog ministra financija. Od 1989. do 1991. bio je zastupnik u Europskom parlamentu te član Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Od 1991. do 1994. bio je zastupnik u belgijskom saveznom parlamentu i član parlamentarnog Odbora za financije. Od 1994. do 1995. bio je ministar obrane, a od 1995. do 1999. ministar poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva. Tijekom mandata zastupnika u belgijskom saveznom parlamentu od 1999. do 2006. bio je član Odbora za financije i Odbora za vanjske poslove. Godine 2004. izabran je za predsjednika Odbora za vanjske poslove. Član Europskog revizorskog suda bio je od 1. ožujka 2006. do 30. travnja 2018. Godine 2015. Njegovo Kraljevsko Visočanstvo kralj Filip od Belgije imenovao ga je barunom.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Rođena u Bugarskoj 17. travnja 1956. Magistrirala ekonomiju i menadžment na Sveučilištu „Karl Marx” u Sofiji. Istraživačica specijalistkinja za financijsku analizu na Istraživačkom institutu za ekonomiju i građevinarstvo u Sofiji (1980. – 1986.). Predavačica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta „Sv. Kliment Ohridski” u Sofiji (1988. – 2006.). Voditeljica službe u Ministarstvu industrije zadužena za analizu dugova i kredita odobrenih državnim poduzećima i upravljanje odnosima s međunarodnim financijskim institucijama (1991.). Članica upravnog vijeća Banke Sofija d.o.o. u Bugarskoj (1993.). Članica bugarskog Državnog ureda za reviziju zadužena za reviziju bugarske središnje banke, državnog duga, jamstvenog fonda za bankovne depozite, bugarske agencije za osiguranje izvoza, privatizaciju, vanjskog duga osiguranog državnim jamstvom i projekata javno privatnih partnerstava. Službenica za kontakte s drugim vrhovnim revizijskim institucijama, uključujući Europski revizorski sud (1995.). Članica revizorskog odbora Razvojne banke Vijeća Europe u Parizu (2004.). Članica Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2012. u IV. revizijskoj skupini „Vlastita sredstva, bankarske aktivnosti, administrativni rashodi, institucije i tijela Zajednice, unutarnje politike”. Zamjenska članica upravnog odbora Suda (2007.). Članica IV. revizijskog vijeća „Prihodi, istraživanje i unutarnje politike te institucije i tijela Europske unije”. Predstavnica IV. revizijskog vijeća u Vijeću CEAD (2010.)
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Rođena 1975. u Staroj Zagori. Diplomirala je na Ekonomskom sveučilištu u Varni gdje je stekla zvanje magistre međunarodnih gospodarskih odnosa; naslov magistre poslovnog upravljanja (MBA) stekla je na školi za globalno upravljanje Thunderbird School of Global Management, Državno sveučilište Arizone. Radila je kao koordinatorica za međunarodne financijske institucije u bugarskom Ministarstvu poljoprivrede i hrane (1999. – 2002.) te kao investicijska i poslovna analitičarka u raznim financijskim i bankarskim institucijama u SAD-u (2004. – 2006.); bila je članica Gradskog vijeća Sofije (2007. – 2009.) te zastupnica u Europskom parlamentu (2009. – 2012.), gdje je među ostalim obnašala funkciju potpredsjednice Odbora za proračunski nadzor (CONT), potpredsjednice Posebnog odbora za financijsku, ekonomsku i socijalnu krizu te potpredsjednice izaslanstva EU-a za odnose s Kinom. Imenovana je članicom Europskog revizorskog suda 2013. te je kao članica bila izvjestiteljica za niz zadataka u području usklađenosti i uspješnosti, a od 2016. doajen je II. revizijskog vijeća („Ulaganje u koheziju, rast i uključivanje”) te od 2022. predsjedateljica Odbora za kontrolu kvalitete revizije i predsjedateljica Odbora za profesionalne standarde u okviru Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija. U rujnu 2023. imenovana je povjerenicom za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade u Europskoj komisiji.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Rođen u Pragu 1965. Diplomirao financije na Ekonomskom sveučilištu u Pragu (1987.). Sudjelovao na sljedećim seminarima: Računovodstvo i revizija u javnom sektoru (CIPFA, London), Privatizacija i javne financije (JICA, Tokio), Upravljanje javnim financijama (MMF, Beč), Državna financijska statistika (MMF, Washington D. C.), Razvojna pomoć za korporativni sektor (JICA, Tokio). Češko Ministarstvo financija, Odjel za financijske analize (1988.). Odjel za državni proračun (1990.). Zamjenik ravnatelja Odjela za državni proračun i voditelj Sektora za opće proračunske poslove (1994.). Član Odbora za financije Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN, 1993. – 1996.). Ravnatelj Odjela za analize u Vrhovnom uredu za reviziju Republike Češke (Nejvyšší kontrolní úřad). Predstavljao češki Vrhovni ured za reviziju u radnoj skupini za revizijske priručnike u kojoj su sudjelovali Europski revizorski sud, SIGMA i stručnjaci iz zemalja kandidatkinja. Radio kao stručnjak u Svjetskoj banci (1999.). Imenovan članom Vrhovnog ureda za reviziju Republike Češke (srpanj 2013.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 6. svibnja 2016., III. revizijska skupina „Vanjsko djelovanje”. Član upravnog odbora Suda. Član i predsjednik Odbora za provjere. Član i predsjednik Odbora Europola za provjere. Doajen III. revizijskog vijeća „Vanjsko djelovanje” i član upravnog odbora Suda (2010.). Predstavnik III. revizijskog vijeća u Vijeću CEAD (2011.). Član, a potom i doajen (2013.) I. revizijskog vijeća „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje” te predstavnik tog vijeća u Vijeću CEAD.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Rođen u Kopenhagenu 29. kolovoza 1922. Diplomirao pravo (Juridisk Kandidat) na Sveučilištu u Kopenhagenu (1948.). Djelatnik danskog Ureda za reviziju javnih financija (1948.). Položio stručni ispit za pravnike na Žalbenom sudu (1952.). Revizor u Međunarodnom odboru revizora pri NATO u u Parizu (1957.). Član revizorskog odbora pri ESRO u u Parizu (1964.). Načelnik odjela u Uredu za reviziju javnih financija (1966.). Načelnik sektora u Uredu za reviziju javnih financija (1972.). Član Revizorskog odbora Europskih zajednica u Bruxellesu (1973.). Pomoćnik revizora javnih financija (1976.). Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 17. travnja 1983. Preminuo 1. svibnja 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Rođen u Herrestedu 6. svibnja 1922. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Kopenhagenu (1948.). Radio kao odvjetnik (1948.). Djelatnik danskog Ureda za reviziju javnih financija (1949.). Privremeno radio u Međunarodnom odboru revizora pri NATO u (1956.). Revizor u Međunarodnom odboru revizora pri NATO u u Parizu (1960.). Načelnik odjela u danskom Uredu za reviziju javnih financija (1967.). Načelnik sektora u danskom Uredu za reviziju javnih financija (1974.). Delegirani revizor pri ECMWF u u Readingu (Ujedinjena Kraljevina, 1976.). Delegirani revizor pri EMBL u u Heidelbergu (Njemačka, 1978.). Radio kao revizor (1977.). Član Europskog revizorskog suda od 18. travnja 1983. do 17. travnja 1989. Preminuo 23. rujna 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Rođen u Vejleu 24. listopada 1931. Magistrirao ekonomiju na Sveučilištu u Kopenhagenu (1957.). Revizor u danskom Uredu za reviziju javnih financija (1957). Revizor pri NATO u (1966.). Načelnik odjela u danskom Uredu za reviziju javnih financija (1971.). Načelnik sektora u danskom Uredu za reviziju javnih financija (1973.). Zamjenik glavnog državnog revizora (1983.). Član Europskog revizorskog suda od 18. travnja 1989. do 30. lipnja 1995. Preminuo 4. lipnja 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Rođen u Kopenhagenu 1940. Diplomirao političke znanosti na Sveučilištu u Kopenhagenu i Visokoj školi za poslovno upravljanje (Handelshøjskolen). Djelatnik Ministarstva financija i Ministarstva vanjskih poslova (1965.). Zamjenik načelnika odjela u danskom Državnom uredu za reviziju (Rigsrevisionen). Načelnik odjela zaduženog za reviziju računovodstvene dokumentacije povezane s javnim radovima i za Ministarstvo Grenlanda. Član upravnog odbora zadužen za reviziju Ministarstva socijalne skrbi i Ministarstva okoliša (1971.). Glavni državni revizor (1985.). Član Žalbenog odbora za monopole (1987.). Član Europskog revizorskog suda od 1. srpnja 1995. do 31. prosinca 2001., zadužen za reviziju socijalnih politika, industrijskih politika, Centra sa sjedištem u Solunu, Zaklade sa sjedištem u Dublinu i Kohezijskog fonda (aspekt „Zaštita okoliša”).
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Rođen u Kopenhagenu 31. ožujka 1949. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Kopenhagenu. Djelatnik ureda javnog upravitelja Overformynderiet u okviru Ministarstva pravosuđa (1972). Načelnik odjela u Državnom uredu za reviziju (Rigsrevisionen ) zaduženog za godišnje izvješće, međuresorno planiranje i reviziju Ministarstva socijalne skrbi, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva okoliša (1985.). Načelnik sektora u Državnom uredu za reviziju zadužen za općenito planiranje financijskih revizija i upravljanje njima (1995.). Član radne skupine predstavnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda na temu „Europske provedbene smjernice za revizijske standarde INTOSAI ja” (1996.). Zamjenik glavnog državnog revizora zadužen za financijske revizije i revizije uspješnosti Ministarstva obrane, Ministarstva poreznog sustava i Ministarstva prehrambenih proizvoda, poljoprivrede i ribarstva (1999). Službenik za kontakt s Europskim revizorskim sudom i s Međunarodnim odborom revizora pri NATO u (2000.). Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2002. do 29. veljače 2012., zadužen za reviziju administrativnih rashoda institucija EU-a, Ureda za službene publikacije, vanjskih ureda i delegacija Zajednica te subvencija (2002.). Član IV. revizijske skupine „Prihodi, bankarske aktivnosti, administrativni rashodi, institucije i tijela Zajednice, unutarnje politike” (2004.). Doajen te skupine (2005.). Član Skupine CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”). Zamjenski član upravnog odbora Suda (2009.). Član II. revizijskog vijeća „Strukturne politike, promet i energija” i predstavnik II. revizijskog vijeća u Revizijskom vijeću CEAD. Doajen II. revizijskog vijeća i član upravnog odbora Suda (2010.).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Rođen u Kopenhagenu 14. studenoga 1949. Magistrirao ekonomiju na Sveučilištu u Kopenhagenu (1976.). Djelatnik Državnog ureda za reviziju (Rigsrevisionen, 1976. – 1984.). Na Visokoj poslovnoj školi u Kopenhagenu predavao ekonomiju, državno uređenje i građanske dužnosti (1980. – 1983.) te statistiku (1983.). Ataše u uredu danskog člana Europskog revizorskog suda (1984. – 1985.). Načelnik ureda danskog člana Europskog revizorskog suda (1985. – 1988.). Djelatnik danskog Državnog ureda za reviziju (1988. – 1989.). Na Sveučilištu u Kopenhagenu predavao statistiku (1988. – 1991.). Načelnik odjela u danskom Državnom uredu za reviziju (1989. – 1995.). Na Sveučilištu u Kopenhagenu predavao ekonomiju, državno uređenje i građanske dužnosti (1991. – 1995.). Glavni državni revizor (1995. – 2012.). Predsjedatelj Odbora INTOSAI ja za profesionalne standarde (2004. – 2012.). Članom Europskog revizorskog suda postao 1. ožujka 2012. Član Skupine CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”). Preminuo 1. veljače 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Rođen u Hagenbachu 1. ožujka 1922. Studirao pravo na Sveučilištu u Mainzu (1946.). Referendar (pripravnik za prvi pravosudni ispit, 1949.), zatim Assessor (pripravnik za drugi pravosudni ispit, 1949.). Radio u odvjetničkom uredu, zatim kao sudac na socijalnom sudu (Sozialgericht) u Speyeru (1953.). Referent u Ministarstvu obrazovanja i kulture savezne države Porajnje Falačka (1955.). Zastupnik u njemačkom parlamentu (Bundestag). Predsjednik Pododbora za reviziju u Odboru za proračun (1957.). Predsjednik kluba zastupnika koalicije CDU/CSU u Odboru za proračun (1965.). Parlamentarni državni tajnik u Saveznom ministarstvu financija (1967.). Predsjednik Odbora za proračun u Bundestagu (1969). Član Europskog revizorskog suda od 18. studenoga 1977. do 17. listopada 1983. Preminuo 2. listopada 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Rođen u Kasselu 30. kolovoza 1923. Diplomirao ekonomiju na Sveučilištu u Marburgu (1948.). Savezni zavod za zapošljavanje (1953.). Zastupnik u njemačkom parlamentu (Bundestag, 1961). Član Odbora za proračun u Bundestagu. Član Pododbora za reviziju u Odboru za proračun, zadužen za reviziju računovodstvene dokumentacije Savezne republike (1962.). Predsjednik Odbora za proračun (1980.). Predsjednik Odbora za ekonomska pitanja u Bundestagu (1982.). Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1983. do 20. prosinca 1989. Preminuo 8. prosinca 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Rođen u Ottersweieru 8. travnja 1932. Doktorirao ekonomiju, diplomirao na sveučilištu u Freiburg im Breisgauu i na Visokoj školi za ekonomiju i javnu upravu u Freiburgu. Visoke funkcije u njemačkoj saveznoj državnoj službi i industriji. Zastupnik u njemačkom parlamentu (Bundestag,1976.), član parlamentarnog Odbora za proračun te predsjednik Odbora za proračunski nadzor (1982.) i Odbora za odobrenje rashoda za obranu (1985.). Član Europskog revizorskog suda od 21. prosinca 1989. do 31. prosinca 2001., odgovoran za reviziju Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), aktivnosti pozajmljivanja i subvencije na kamate, kao i za pomoć zemljama središnje i istočne Europe te novim neovisnim državama iz bivšeg SSSR a. Doajen revizijske skupine nadležne za strukturnu potporu, regionalnu politiku, integrirane programe za Sredozemlje i dio Kohezijskog fonda namijenjen prometnoj infrastrukturi (1994.). Predsjednik Suda (1996. – 1999.). Preminuo 18. svibnja 2021.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Rođena u Quedlinburgu u okrugu Harz 18. srpnja 1942. Doktorirala pravo. Položila prvi i drugi pravosudni ispit. Studirala pravo na Sveučilištu u Kielu i Göttingenu (Njemačka) te na Sveučilištu u Bordeauxu (Francuska). Studirala međunarodne odnose na Bolonjskom centru Sveučilišta John Hopkins (Italija). Radila za lokalnu vladu Hildesheima (Donja Saska, 1971.). Viša službenica u Saveznom ministarstvu odnosa unutar Njemačke i u ministarstvima unutarnjih poslova, ekonomije i prometa Donje Saske (1975.). Osobna savjetnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Donje Saske (1979.). Potpredsjednica lokalne vlade Weser Emsa (1981.). Državna tajnica u Ministarstvu prehrambenih proizvoda, poljoprivrede i šumarstva Donje Saske (1983.). Zastupnica u Bundestagu (1990.). Predsjednica Saveznog ureda za reviziju Republike Njemačke (Bundesrechnungshof, 1993). Članica Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2007., zadužena za reviziju poljoprivrednih politika povezanih s potporom po površini i tržištima mliječnih proizvoda i govedine (2002.). Odgovorna za rad I. revizijske skupine „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje” (2004.). Doajenka I. revizijske skupine (2007.). Članica Odbora suda za unutarnju reviziju. Zamjenska članica upravnog odbora Suda i članica Zajedničkog revizorskog odbora Europola.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Rođen u Frankfurtu na Majni 22. travnja 1949. Doktorirao pravo na Sveučilištu Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu na Majni. Položio prvi i drugi pravosudni ispit (1975.). Sudac pripravnik u državnom odvjetništvu u Wiesbadenu i Hanauu (savezna država Hesse). Tri godine predavao na Sveučilištu za upravne studije u Wiesbadenu, kampus u Frankfurtu na Majni (1980.). Državni odvjetnik (1981.). Rukovodeći položaji u Ministarstvu pravosuđa savezne države Hesse. Glavni državni odvjetnik (1984.). Savjetnik u ministarstvu (Ministerialrat, 1986.). Načelnik odjela za proračunska pitanja i regionalno planiranje u Ministarstvu pravosuđa savezne države Hesse. Član Saveznog ureda za reviziju (1989.). Viši savjetnik u ministarstvu (Ministerialdirigent), načelnik Odjela za nuklearne propise i zaštitu od zračenja u Ministarstvu okoliša, energije i saveznih pitanja savezne države Hesse (1991.). Državni tajnik u Ministarstvu financija savezne države Hesse (1994.). Pravnik specijaliziran za građevinsko pravo, javnu nabavu i javno privatna partnerstva. Član nadzornog odbora OLAF a (Europski ured za borbu protiv prijevara, 1999.). Državni tajnik u Ministarstvu financija savezne države Sjeverna Rajna Vestfalija (2000.). Član (2004.), a zatim i zamjenik glavnog direktora (2005.) upravnog odbora Udruženja njemačkih banaka. Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2008. do 28. veljače 2014. Raspoređen u II. revizijsku skupinu „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija”. Zamjenski član upravnog odbora Suda (2008.). Član II. revizijskog vijeća „Strukturne politike, promet i energija” (2010.). Doajen II. revizijskog vijeća i član upravnog odbora Suda (2011.). Imenovan predstavnikom Suda u Odboru revizora Europskog stabilizacijskog mehanizma (2012.).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Rođena u Tartuu 1969. Diplomirala biologiju (genetiku) na Sveučilištu u Tartuu u Estoniji (1992.). Magistrirala poslovno upravljanje (2001.). Radila kao suradnica za Hansapank Markets (odjel investicijskog bankarstva, 1998.). Savjetnica za gospodarsku politiku u Uredu predsjednika Vlade Republike Estonije zadužena za odnose s MMF om i ostalim multilateralnim financijskim institucijama (EBOR om, Nordijskom investicijskom bankom (NIB), Svjetskom bankom). Sudjelovala u pripremi mirovinske reforme (1999.). Financijska upraviteljica elektrane Iru (2002.). Članica Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 10. listopada 2016., raspoređena u II. revizijsku skupinu „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija”. Predsjednica upravnog odbora Suda (2006.). Članica Skupine CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”, 2008.). Članica Zajedničkog revizorskog odbora Europola. Članica Suda zadužena za DAS (izjavu o jamstvu) u Vijeću CEAD („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”, 2010.). 10. listopada 2016. preuzela je dužnost predsjednice Republike Estonije na petogodišnji mandat.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Rođen je 1966. u Tallinnu, Estonija. Studirao je na Sveučilištu u Tartuu te diplomirao pravo s pohvalom cum laude. Prije preuzimanja dužnosti na Europskom revizorskom sudu obnašao je dužnosti predsjednika vlade Estonije (2003. – 2005.) te prije toga glavnog revizora u Državnom uredu za reviziju Republike Estonije (1998. – 2002.). Zadaće Juhana Partsa na Sudu bile su usmjerene na obranu i vanjske poslove. Bio je zadužen za mnoga tematska izvješća, uključujući ona o potpori EU a vladavini prava na zapadnom Balkanu te o suzbijanju korupcije na visokoj razini u Ukrajini. Bio je na čelu radne skupine za razmatranje predviđanja budućih kretanja te je ujedno bio član Savjetodavnog odbora za strategiju i strateško predviđanje.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Rođen u Corku 19. siječnja 1919. Obavljao različite funkcije u državnoj službi (1937.). Administrativni službenik, a potom i pomoćnik voditelja službe u Ministarstvu financija (1946.). Voditelj službe (1962.) i pomoćnik tajnika za proračunska pitanja (1968.). Drugi tajnik (voditelj sektora), voditelj sektora za javne rashode zadužen za sva pitanja povezana s javnim rashodima (1971.). Tajnik Uprave za financije. Direktor u Irskoj središnjoj banci. Zamjenik guvernera Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Član Koordinacijskog odbora za kratkoročne ekonomske i financijske politike (EEZ). Član Nacionalnog ekonomskog i socijalnog vijeća. Član Nacionalnog vijeća za znanost. Član upravnog i izvršnog odbora Instituta za ekonomska i društvena istraživanja. Član Revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 17. svibnja 1986. Predsjednik Suda (1977. – 1981.). Preminuo 28. ožujka 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Rođen u Dublinu 27. veljače 1929. Diplomirao ekonomiju, pravo i političke znanosti na Sveučilištu u Dublinu. Odvjetnik specijaliziran za trgovačko i porezno pravo. Direktor jednog trgovačkog društva. Član Vijeća ministara za ekonomske i financijske poslove. Guverner Međunarodnog monetarnog fonda i Europske investicijske banke. Ministar financija i javnih službi (1973.). Predsjednik Vijeća (1975.). Zastupnik u Europskom parlamentu (1977.). Prvi potpredsjednik Europskog parlamenta (1984.). Član Revizorskog suda od 18. svibnja 1986. do 9. veljače 1994. Preminuo 17. ožujka 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Rođen u Corku 1935. Magistrirao trgovinu na Nacionalnom sveučilištu u Irskoj. Član Instituta industrijskih inženjera. Dužnosnik za obrazovanje i industriju u Irskom kongresu sindikata (1961.). Zastupnik u irskom parlamentu (Dáil Éireann,1969.). Izaslanik u Skupštini Vijeća Europe (1973.). Potpredsjednik irske Laburističke stranke (1981.). Član Odbora za javne financije (1987.). Zastupnik u Europskom parlamentu: potpredsjednik Odbora za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku, potpredsjednik kluba Stranke europskih socijalista, član delegacije EP AKP i EP SAD (1989.). Član Europskog revizorskog suda od 10. veljače 1994. do 29. veljače 2000., zadužen za sektor „EFSJP – Smjernice, istraživanje”. Doajen I. revizijske skupine zadužen za sektor „EFSJP I. (proizvodi životinjskog podrijetla, šećer, ribarstvo)” (1996.).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Rođena u Carni (Galwayska županija) 5. rujna 1950. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu Carysfort u Blackrocku (Dublinska županija). Zastupnica u irskom parlamentu (Dáil Éireann, 1975.). Pomoćnica ministra industrije, trgovine i energetike (1977.). Državna ministrica industrije, trgovine i energetike (1978.), kao prva žena u vladi od uspostave države. Ministrica Gaeltacht regija (regija u kojima je irski jezik većinski, 1979.). Državna ministrica obrazovanja (1982.). Predsjednica prvog parlamentarnog Svestranačkog odbora za ženska prava (1982.). Članica Svestranačkog odbora za pitanja raspada braka. Državna ministrica europskih poslova (1987.). Dužnosnica zadužena za koordinaciju irskog predsjedanja EU om (1990.). Tijekom irskog predsjedanja bila je na čelu međuresornog Odbora za politike EU-a, te Vijeća u različitim sastavima: za proračun, kulturu, razvoj i telekomunikacije. Ministrica turizma, prometa i komunikacija, zadužena za 11 važnih poduzeća u državnom vlasništvu u Irskoj (1992.). Ministrica pravosuđa (1993.), članica tima irske vlade koji je na temelju pregovora dogovorio zajedničku izjavu britanske i irske vlade o miru i pomirbi u Irskoj iz prosinca 1993. Radila u privatnom sektoru kao konzultantica. Savjetodavna članica uprave u dvama velikim irskim poduzećima. Autorica tjednih kolumni u novinama Irish Times i voditeljica na TV postaji TG4 na irskom jeziku (1997.). Članica Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2000. do 9. veljače 2010., zadužena za revizije u vezi s proizvodima životinjskog i biljnog podrijetla u EU u, drugim rashodima iz EFSJP a i poljoprivrednim mjerama (2000.). Zadužena za sektor razvoja revizija i izvješća. Doajenka Skupine CEAD („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”, 2002.). Članica III. skupine „Vanjsko djelovanje” (2006.). Članica upravnog odbora Suda u njegovu prvom sazivu (2009.).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Rođen u Galwayskoj županiji 1976. Ovlašteni računovođa, Institut ovlaštenih računovođa Irske. Član irskog Poreznog instituta. Stekao diplome u sljedećim područjima: trgovačko pravo (Law Society of Ireland), pravne znanosti (Honorable Society of King’s Inns), trgovački sporovi (Law Society of Ireland), insolventnost i restrukturiranje poduzeća (Law Society of Ireland). Ovlašteni računovođa u poduzeću Deloitte & Touche u Dublinu (1996.). Predsjednik grupe Ground Marketing (Havas Plc/4D Ireland, 2000.). Predsjednik Instituta za konzultante u području upravljanja u Irskoj (2005.). Izvršni direktor Instituta direktora u Irskoj (2006.). Član revizorskog odbora irskih policijskih snaga (An Garda Síochána, 2009.). Član Europskog revizorskog suda od 31. ožujka 2010. do 29. veljače 2012.: član III. revizijske skupine „Vanjsko djelovanje”, član IV. revizijskog vijeća „Prihodi, istraživanje i unutarnje politike te institucije i tijela Europske unije”. Zamjenski član Revizijskog vijeća CEAD („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”). Član izvjestitelj o aktivnostima Suda u vezi s agencijama EU-a.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Rođen u Dublinu 24. veljače 1961. Diplomirao društvene i humanističke znanosti (Bachelor of Arts) na Sveučilištu u Washingtonu (1983.). Magistrirao poslovne studije, University College Dublin (1991.). Diplomirao primijenjeno financijsko pravo, Law Society of Ireland (2003.). Glavni tajnik Ministarstva financija (2010. – 2012.). Zamjenik glavnog tajnika Ministarstva financija (2006. – 2010.). Pomoćnik tajnika za poreznu politiku, Ministarstvo financija (2005. – 2006.). Pomoćnik tajnika u Sektoru za bankarstvo, financije i međunarodne poslove, Ministarstvo financija (2001. – 2005.). Voditelj Središnjeg odjela politike za slobodu informiranja i etiku, Ministarstvo financija (1999. – 2001.). Voditelj Odsjeka za administrativne proračune, Ministarstvo financija (1998. – 1999.). Pomoćnik voditelja mirovinskog sustava u javnom sektoru, Ministarstvo financija (1996. – 1998.). Pomoćnik voditelja Odjela za monetarnu i tečajnu politiku, Ministarstvo financija (1989. – 1996.). Upravni referent za upravljanje unutarnjim javnim dugom (niži posrednik za trgovinu obveznicama), Ministarstvo financija (1988. – 1989.). Viši upravni referent za uvjete zapošljavanja u državnoj službi, Ministarstvo financija / Ministarstvo javne uprave (1986. – 1988.). Viši upravni referent za politiku plaća, Ministarstvo javne uprave (1984. – 1986.). U posljednje vrijeme Kevin Cardiff je, osim navedenih, obavljao i niz drugih funkcija: član povjerenstva središnje banke Irske, zamjenski član i član upravnog vijeća Europske investicijske banke, predsjednik i član Skupine za poreznu strategiju irske vlade, irski predstavnik u Skupini za „kodeks ponašanja” u vezi s oporezivanjem te član i zamjenski član Odbora EU-a za financijske usluge. Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2012. do 28. veljače 2018.: član I. revizijskog vijeća „Održiva uporaba prirodnih resursa”, Revizijskog vijeća CEAD („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”), u kojem je bio zadužen za razvoj i provjeru revizija, te IV. revizijskog vijeća „Reguliranje tržišta i konkurentno gospodarstvo”.
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Rođen u Ateni 1924. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Ateni. Radio kao odvjetnik (1949.), okružni sudac (1952.) i sudski procjenitelj na prvostupanjskom sudu (1954.). Odlukom grčke vlade imenovan sudcem u Ujedinjenim narodima (1962.). Predsjednik prvostupanjskog suda (1965.), sudac na žalbenom sudu (1967.), savjetnik na grčkom Revizorskom sudu (1975.). Potpredsjednik grčkog Revizorskog suda, rad na revizijama javnih financija i javnopravnih tijela (1980.). Član Revizorskog suda od 1. siječnja 1981. do 17. listopada 1983. Preminuo 10. rujna 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Rođen u Platanosu (Trikala) 1926. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Ateni (1952.). Poslijediplomski studij trgovačkog i europskog prava na Sveučilištu u Parizu. Službenik u Ministarstvu komunikacija (glavna uprava Poštanskog ureda, 1948.). Odvjetnik u atenskoj odvjetničkoj komori (1955.). Okružni sudac (1956.), sudski procjenitelj i zatim sudac na prvostupanjskom sudu (1957.). Predsjednik prvostupanjskog suda (1970.), sudac na žalbenom sudu i gradonačelnik Soluna (1974.). Savjetnik na grčkom Revizorskom sudu (1979.). Član Revizorskog suda od 18. listopada 1983. do 20. prosinca 1989. Preminuo 9. studenoga 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Rođen u Pirgosu (Elida) 1923. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Ateni. Radio kao odvjetnik u Ateni (1952.), sudski procjenitelj, a zatim i sudac na prvostupanjskom sudu (1954.), sudski procjenitelj u Državnoj pravnoj službi (1964.), državni pravni savjetnik u Ministarstvu koordinacije (Ministarstvo gospodarstva) te ministarstvima kulture i znanosti, vanjskih poslova, poljoprivrede i obrane (1969.). AttPohađao Akademiju međunarodnog prava na Sveučilištu u Dallasu (1972.). Sudjelovao u pregovorima o pristupanju Grčke Europskim zajednicama koji su se održavali u Stalnom predstavništvu Grčke u Bruxellesu (1975.). Pravni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede (1976.). Član Europskog revizorskog suda od 21. prosinca 1989. do 31. prosinca 1995. Preminuo 1. siječnja 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Rođena u Asosu (Korint) 1937. Diplomirala ekonomiju na Sveučilištu u Bonnu. Magistrirala ekonomiju na Sveučilištu u Berkeleyu. Doktorirala ekonomiju na sveučilištu u Bonnu. Radila kao stručnjak i istraživač u Centru za ekonomsko planiranje i istraživanje, zadužena za sektor industrije. Zastupnica u Europskom parlamentu, koordinatorica za proračun (1981.). Predsjednica Helenskog društva za upravljanje državnom imovinom, grčka veleposlanica / stalna predstavnica u OECD u (1993.). Članica Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 1996. do 31. prosinca 2001.: zadužena za reviziju rashoda u području „EFSJP – Jamstvo 2”.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Rođen na Kosu 21. ožujka 1957. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Ateni kao najbolji student te godine (1975.). Nastavio studij na Sveučilištu Paris II – Sorbonne i diplomirao kazneno pravo (1980.), javno pravo (1982.) i javne financije (1983.). Poučavao kolegij „Metodologija prava i javne financije” u grčkoj Nacionalnoj školi za javnu upravu (1989.) i „Sudska praksa Suda Europskih zajednica i Europskog suda za ljudska prava” u grčkoj Nacionalnoj školi za pravosuđe (1997.). Doktorska disertacija iz prava (obranjena 1985. s posebnom pohvalom, très honorable). Sudjelovao u natječajima za zapošljavanje (1986.) koje su organizirali grčko Državno vijeće i grčka Nacionalna škola za javnu upravu (prvo mjesto na oba natječaja). Sudac u grčkom Državnom vijeću (1987.). Član grčkog Revizorskog suda (1993.). Potpredsjednik grčkog Revizorskog suda. Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2013.: doajen I. revizijskog vijeća „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”, zadužen za reviziju Europske središnje banke, Europske investicijske banke te operativnih rashoda institucija EU-a i europskih škola, član zadužen za razvoj metodologije Suda i za sektor istraživanja, predsjednik odbora zaduženog za procjenu vanjskih aktivnosti članova Suda, član i predsjednik revizijskog odbora za Europol.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Rođen u Tortosi 1. svibnja 1920. Doktorirao ekonomiju. Računovođa i revizor. Profesor politike o porezu na dobit na Autonomnom sveučilištu u Barceloni. Glavni urednik novina El Pueblo (1936.). Glavni urednik časopisa Ara. Senator u ustavotvornoj skupštini (1977.). Član zajedničkog odbora Senata i Kongresa za proračunska i financijska pitanja i proračun Senata. Ponovno izabran senatorom pokrajine Tarragona (1979.). Potpredsjednik odbora za proračun. Član odbora za financije, proračun, zdravstvo, socijalnu sigurnost, statut i predsjedništvo te član stalnog izaslanstva Senata. Član izaslanstva predstavnika Skupštine katalonskih parlamentarnih zastupnika koji su s Ustavotvornim odborom Kongresa vodili pregovore na temelju kojih je donesen statut o autonomiji te regije. Glasnogovornik i tajnik kluba zastupnika „Katalonija, demokracija i socijalizam”. Član stalnog ogranka kluba socijalista i koordinator aktivnosti tog kluba u područjima ekonomije, financija i proračuna. Član odbora senata zadužen za podnošenje izvješća o državnom proračunu i odbora za savjetovanje o nacrtima zakona u području poreza i gospodarstva (1978.). Predstavnik Senata pri Saveznoj Republici Njemačkoj i Vijeću Europe za pitanja povezana s porezom i gospodarstvom. Načelnik odsjeka za reviziju i član upravnog odbora (Comisiὀn de Gobierno) španjolskog Revizorskog suda. Član Europskog revizorskog suda od 27. siječnja 1986. do 9. veljače 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Rođen u Barceloni 24. rujna 1950. Doktorirao ekonomiju. Profesor na Sveučilištu u Barceloni. Voditelj katedre za javne financije (1989.). Predsjednik jednog od dvaju vijeća u katalonskom uredu za javnu reviziju Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984. – 1989.). Član katalonskog parlamenta i odbora za proračun (1992. – 1994.). Član Europskog revizorskog suda od 10. veljače 1994. do 29. veljače 2000.: nadležan za područja „Vlastiti resursi” i „Regionalni sektor – promet – turizam” (1996.).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Rođen u Tortosi 4. veljače 1950. Diplomirao na Sveučilištu Complutense u Madridu. Predsjednik ogranka Narodne stranke u pokrajini Tarragona (1978.). Zastupnik u taragonskom parlamentu. Izaslanik u Parlamentarnoj skupštini NATO a (1982.). Glasnogovornik Narodne stranke Tortose (1979.). Regionalni voditelj katalonskog ogranka Narodne stranke. Član Nacionalnog izvršnog odbora Narodne stranke (1986.). Zamjenik predsjednika kluba zastupnika Europske pučke stranke u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (1989.). Član Skupštine Zapadnoeuropske unije (1991.). Član odbora za proračunski nadzor, vanjske poslove te sigurnosnu i obrambenu politiku (1994.). Član Europskog revizorskog suda (2000. – 2006.): predsjednik Suda od 2002. do 2005. Preminuo 16. travnja 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Rođen u Palma de Mallorci 1943. Doktorirao pravo na Sveučilištu Complutense u Madridu. Docent i istraživač na Sveučilištu Complutense (1969.). Profesor na Sveučilištu u Valladolidu (1976.) i Sveučilištu Balearskih otoka (1977.). Dekan Pravnog fakulteta (1978.). Zamjenik sudca na Višem Sudu Balearskih otoka (1979.). Prorektor na Sveučilištu Balearskih otoka (1980.). Zastupnik u španjolskom parlamentu (1982.). Predsjednik Odbora za ekonomiju, trgovinu i financije (1983.). Član Odbora za proračune i Odbora za vanjske poslove, kao i zajedničkog odbora Kongresa i Senata nadležnog za odnose s Revizorskim sudom u vezi s ispitivanjem nacionalne računovodstvene dokumentacije (1984.). Predstavljao španjolski parlament na sastancima Interparlamentarne unije (1985.). Savjetnik Instituta za fiskalna istraživanja pri španjolskom Ministarstvu financija. Sudjelovao u izradi „Izvješća o ekonomskom i financijskom upravljanju javnim rashodima u Španjolskoj” (1990.). Odgovoran za pripremu i sastavljanje žalbi podnesenih pred Ustavnim sudom na popratne zakone o španjolskom državnom proračunu (1997.). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2006. do 29. veljače 2012., raspoređen u IV. revizijsku skupinu „Prihodi, bankarske aktivnosti, administrativni rashodi, institucije i tijela Zajednice, unutarnje politike”.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Rođen u Parizu 22. svibnja 1931. Diplomirao pravo. Studirao na institutu za političke znanosti Institut d’études politiques u Parizu i na Odsjeku za ekonomiju i financije visoke škole za javne službenike École nationale d'administration (1956.). Zaposlen u Ministarstvu financija (1958.), zatim u Glavnom tajništvu za međuresornu suradnju u području ekonomije (1961.). Službenik za politička pitanja u Uredu predsjednika Vlade (1962.). Viši savjetnik na francuskom Revizorskom sudu. Upravitelj Fonda za smjernice i propise u vezi s poljoprivrednim tržištima (1967.). Državni tajnik za poštu i telekomunikacije (1974.). Rukovoditelj u banci Caisse Nationale de Crédit Agricole i poduzeću Air France. Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 20. prosinca 1989. Predsjednik Suda od 1981. do 1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Rođen u Parizu 10. lipnja 1929. Studirao na institutu za političke znanosti Institut d’études politiques u Parizu (1950.). Doktorirao ekonomiju i magistrirao javno pravo. Službenik za politička pitanja u predsjedništvu Upravnog vijeća, Ured Glavnog tajnika Vlade, zadužen za Ministarstvo vanjskih poslova (1953.). Upućen na rad u Komisiju Europske ekonomske zajednice (područje zajedničkog tržišta) kao glavni administrator u Izvršnom tajništvu. Pomoćnik glavnog ravnatelja uprave za administraciju (1959.). Ravnatelj uprave za unutarnje poslove (1963.). Ravnatelj uprave za administraciju (1968.). Ravnatelj uprave za ljudske resurse (1970.). Ravnatelj uprave za proračun (1973.). Ravnatelj Glavne uprave Komisije Europskih zajednica za proračun (1977.). Izvanredni viši savjetnik na francuskom Revizorskom sudu. Izaslanik za pitanja u vezi sa zračnim prostorom (1986.). Predsjednik Nacionalnog udruženja doktora ekonomije, predsjednik Izvršnog ureda (1978.). Predavao europske javne financije na Europskom koledžu u Bruggeu (1981.). Predavač na Europskom sveučilišnom centru u Nancyju. Gostujući predavač na Sveučilištu u Strasbourgu (1983.). Član Europskog revizorskog suda od 21. prosinca 1989. do 20. prosinca 1995. Preminuo 16. prosinca 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Rođen u Parizu 5. ožujka 1948. Diplomirao na Francuskoj pomorskoj akademiji, naknadno studirao i na Francuskoj pomorskoj školi za administraciju i Visokoj školi za javnu upravu John F. Kennedy na Harvardu. Različite funkcije u Ministarstvu obrane, Ministarstvu prometa i pomorstva te u Međuresornom izaslanstvu za pomorstvo (1968.). Revizor, a zatim i savjetnik izvjestitelj (conseiller référendaire) na francuskom Revizorskom sudu zadužen za reviziju ministarstava obrazovanja i istraživanja te ministarstava vanjskih poslova i suradnje. Vanjska revizija računovodstvene dokumentacije Ujedinjenih naroda i Svjetske meteorološke organizacije (1987.). Član odbora INTOSAI ja i EUROSAI ja (1988.). Izvjestitelj na Sudu za proračunsku i financijsku disciplinu (1990.). Službenik za politička pitanja u uredu predsjednika francuskog Revizorskog suda, zadužen za uspostavu Odjela za međunarodne i europske poslove, a naknadno i zamjenik glavnog tajnika (1993.). Član državne disciplinske komore za revizore javnog sektora. Predstavljao francusku Računovodstvenu komoru u odboru za javni sektor Međunarodne federacije računovođa (IFAC). Predavao javne financije Zajednice na poslijediplomskom studiju I. sveučilišta u Parizu. Viši predavač u visokoj školi za javne službenike École Nationale d'Administration (ENA). Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 1996. do 1. prosinca 2007. Zadužen za sektor „Revizija vlastitih sredstava i povrat sredstava državama članicama” i za uspostavu novog revizijskog sektora „Ruralni razvoj, ribarstvo i pomorstvo” (2000.). Doajen I. revizijske skupine „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”, nadležan za reviziju tržišta proizvoda životinjskog i biljnog podrijetla, ruralnog razvoja, ribarstva i pomorstva (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Rođen u Lons Le Saunieru 17. kolovoza 1942. Studirao na visokoj školi École des Hautes Études Commerciales (HEC) i visokoj školi École Nationale d'Administration (ENA). Revizor na francuskom Revizorskom sudu (1969.). Predstavnik prvog predsjednika francuskog Revizorskog suda u ulozi predsjednika Odbora revizora pri UN u u New Yorku (1986.). Voditelj radne skupine za Ured za reviziju Svjetske meteorološke organizacije u Ženevi (1989.). Stalni predstavnik predsjednika francuskog Revizorskog suda u Rimu i direktor uprave za vanjsku reviziju u Organizaciji UN a za hranu i poljoprivredu (FAO) te Svjetskom programu za hranu (WFP, 1994.). Član Odbora revizora Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) u Bruxellesu (1998.). Predsjednik šestog revizijskog vijeća francuskog Revizorskog suda (2005.). Tijekom rada na francuskom Revizorskom sudu djelovao kao predstavnik Odbora za javni sektor Međunarodne federacije računovođa (IFAC, 1989.). Član francuskog državnog Odbora za računovodstvene standarde. Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2013. Član I. revizijske skupine „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje” (2008.). Doajen I. revizijske skupine „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje” i član upravnog odbora Suda (2010.).
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Rođena u Bayonneu 22. siječnja 1953. Diplomirala na Visokoj školi za javnu upravu (École nationale d'administration). Sutkinja (magistrat) na francuskom Revizorskom sudu (Cour des comptes, 1984.) te zatim predsjednica dvaju regionalnih revizorskih sudova (Rouen i Marseille). Predsjednica Europskog društva za evaluaciju (2020. – 2021.). Članica raznih skupina za strateško promišljanje i akademskih mreža.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Rođen u Zagrebu 1951. Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1975.). Magistrirao ekonomiju na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu (1981.). Doktorirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1988.). Postdoktorska stipendija Fulbright, Sveučilište North-Western, Evanston, Illinois, SAD (1990). Različita istraživačka radna mjesta, uključujući i mjesto voditelja Odjela za monetarnu politiku na Ekonomskom institutu u Zagrebu (do 1992.). Član nekoliko savjetodavnih odbora o makroekonomskoj politici i strukturnim reformama koje je osnovala savezna vlada bivše SFR Jugoslavije (do 1989.). Član upravnog odbora Agencije za sanaciju banaka vlade bivše SFR Jugoslavije (do 1990.). Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke pri uvođenju prve hrvatske valute nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske (do 1992.). Ekonomist za fiskalnu politiku za Pakistan, Odjel za fiskalna pitanja (do 1993.). Ekonomist za fiskalnu politiku za Poljsku, Odjel za fiskalna pitanja (do 1995.). Referent za bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju, Odjel za Europu (do 1997.). Referent za Slovačku, Odjel za Europu (do 1999.). Šef misije za Albaniju (do 2000.). Šef misije za Rumunjsku (do 2004.). Viši stalni predstavnik, predstojnik ureda MMF-a u Moskvi, Rusija (do 2009.). Šef misije za Bjelorusiju, istodobno s položajem u Moskvi (do 2009.). Djelatnik Međunarodnog monetarnog fonda, Washington D. C., SAD (1992. – 2009.). Viši savjetnik, Hrvatska narodna banka (2009. – 2013.). 2013. – postao članom Europskog revizorskog suda te je imenovan u IV. revizijsko vijeće – Prihodi, istraživanje i unutarnje politike te institucije i tijela Europske unije.
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Rođen u Rimu 11. travnja 1927. Magistrirao pravo (1947.). Prošao natječaj za administratore u Ministarstvu zapošljavanja i socijalne skrbi (1949.). Revizor na talijanskom Revizorskom sudu (Corte dei conti, 1953.). Član revizorskog vijeća na talijanskom Revizorskom sudu (1970.). Član Međunarodnog odbora revizora za NATO (1973.). Predsjednik Međunarodnog odbora revizora za NATO (1974.). Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 31. prosinca 1992. Predsjednik Suda od 1990. do 1992. Preminuo 24. listopada 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Rođen u Rimu 18. prosinca 1939. Diplomirao pravo i specijalizirao radno pravo na Sveučilištu u Rimu. Različita rukovodeća radna mjesta u ministarstvima obrane, pošte, javnih radova i prometa (1962.). Revizor na talijanskom Revizorskom sudu, raspoređen u Odjel za odnose s međunarodnom i Europskom zajednicom, prvu pravosudnu službu za javnu računovodstvenu dokumentaciju i ured za koordinaciju ex post revizija (1972.). Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 1993. do 28. veljače 2006., zadužen za revizije u području „EFSJP – Jamstvo” (proračunsko upravljanje i kontrolni postupci te opća pitanja), kao i u području europskih razvojnih fondova (1996.).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Rođen u Frosinoneu 23. listopada 1937. Diplomirao pravo na Sveučilištu Sapienza u Rimu. Revizor na talijanskom Revizorskom sudu (1972.), nakon čega obavlja različite zadatke uključujući reviziju u uredu javnog tužitelja (1973.), službi za tijela lokalne uprave i različitim pravosudnim službama (1980.). Sudac talijanskog Ustavnog suda (1993.), potom potpredsjednik (2001.), voditelj službe zadužen za koordinaciju regionalnih revizorskih službi talijanskog Revizorskog suda i član Kolegija zajedničkih službi za donošenje mišljenja o općoj računovodstvenoj dokumentaciji države te regija i općina posebnog statusa, kao i za izvješća parlamentu (2002.). Predavao ustavno pravosuđe, državno i javno računovodstvo te upravno i ustavno pravo na različitim visokoškolskim ustanovama. Izvjestitelj na brojnim međunarodnim konferencijama. Od 80 ih godina prošlog stoljeća član brojnih javnih povjerenstava i studijskih skupina. Predsjednik Tehničkog i znanstvenog odbora uspostavljenog u okviru Ministarstva unutarnjih poslova radi provjere temeljnih zadataka tijela lokalne uprave (2003.). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2006. do 28. studenog 2011., raspoređen u II. revizijsku skupinu „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija”. Član II. revizijskog vijeća „Strukturne politike, promet i energija” (2010.). Preminuo 18. lipnja 2013.
 • 02.11.2004 - 01.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Rođen u Lefkoniku (Famagusta) 27. kolovoza 1951. Magistrirao ekonomiju na Visokoj školi za ekonomiju u Berlinu (Hochschule für Ökonomie) sa specijalizacijom iz vanjske trgovine i međunarodnih gospodarskih odnosa. Voditelj uvoza u velikom komercijalnom poduzeću (1977.). Upravitelj obiteljskog poduzeća (1984.). Izabran za zastupnika u ciparskom Zastupničkom domu (1991.), u kojem je zastupao Progresivnu radničku stranku, ponovno izabran 1996. Član parlamentarnog Odbora za financije i proračun te Odbora za trgovinu, industriju i turizam (1991.). Član Odbora za komunikacije i javne radove (1991.). Član Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-a i Cipra. Zastupao ciparski parlament na raznim međunarodnim sastancima u inozemstvu (1996.). Glavni izvršni direktor najveće zadružne financijske institucije na Cipru (1997.). Predsjednik Investicijske grupe zadruga (1999.). Izabran za načelnika općine Famagusta. Postao predsjednik Odbora za okupirane općine i prvi potpredsjednik Unije ciparskih općina (2001.). Odlukom predsjednika Republike Cipra imenovan ministrom komunikacija i radova (2003.) te usto imenovan članom Vijeća za unutarnju kontrolu. Kao ministar sudjelovao na sastancima Vijeća ministara EU-a o prometu, razvoju, pomorskom prijevozu i telekomunikacijama. Podnio ostavku na svoje ministarsko mjesto u travnju 2004. Član Europskog revizorskog suda od 2. studenoga 2004. do 1. studenoga 2010., nadležan za I. revizijsku skupinu „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”. Član upravnog odbora Suda (2004.). Član I. revizijskog vijeća „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje” (2010.).
 • 02.11.2010 - 01.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Rođen 10. siječnja 1958. u Liopetri (Famagusta); član Udruge ovlaštenih računovođa; magisterij iz područja javne uprave na fakultetu Kennedy School of Government (Harvard); preddiplomski studij ekonomije na Sveučilištu Hull, Ujedinjena Kraljevina. Osposobljavao se i radio u revizijskim tvrtkama u Ujedinjenoj Kraljevini i Cipru kao profesionalni računovodstveni službenik/revizor. Obnašao dužnosti u sljedećim institucijama: Porezna uprava Republike Cipar (1989. – 1999.); Riznica Republike Cipar, kao glavni računovodstveni službenik (2000. – 2010.); Europski revizorski sud, kao član (2010. – 2022.). Na Sudu je obnašao dužnosti u sljedećim revizijskim vijećima: I. revizijsko vijeće „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje” (11. 2010. – 4. 2012.); II. revizijsko vijeće „Strukturne politike, promet i energija” (5. 2012. – 1. 2014.); revizijsko vijeće CEAD kao predstavnik I. i II. revizijskog vijeća (1. 2011. – 1. 2014.); revizijsko vijeće CEAD kao stalni član (2. 2014. – 5. 2016.); V. revizijsko vijeće kao doajen (6. 2016. – 2. 2020.); II. revizijsko vijeće „Ulaganja u koheziju, rast i uključivanje” (2. 2020. – 10. 2022.). Šest je godina ujedno bio član Suda zadužen za godišnje izvješće (2. 2014. – 2. 2020.).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Rođen u Jūrmali 4. lipnja 1964. Doktorirao računovodstvo na Sveučilištu u Vilniusu. Završio poslijediplomski studij međunarodnog poreznog prava na Sveučilištu Robert Kennedy. Diplomirao računovodstvo i operativnu analizu na Sveučilištu u Latviji. Predavač, a kasnije profesor na Institutu za računovodstvo Sveučilišta u Latviji (1985.). Financijski direktor latvijsko njemačkog zajedničkog pothvata IP Riga (1990.). Revizor, a kasnije voditelj revizije u poduzeću Coopers & Lybrand Latvia (1993.). Zamjenik voditelja, a kasnije voditelj odjela za unutarnju reviziju Banke Parex (1997.). Izvršni direktor vlastitog ovlaštenog revizijskog poduzeća (2003.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 6. svibnja 2016. IV. revizijska skupina „Vlastita sredstva, bankarske aktivnosti, administrativni rashodi, institucije i tijela Zajednice” (2004.). Član upravnog odbora Suda. Doajen Vijeća CEAD („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”), u kojem je u prvom redu zadužen za kvalitetu revizije i podršku reviziji, te član upravnog odbora Suda (2012.). Potpredsjednik i predsjednik odbora revizora Europskog stabilizacijskog mehanizma.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Rođena u Šakiaiju 15. listopada 1957. Diplomirala ekonomiju na Sveučilištu u Vilniusu, Litva. Članica litavskog Udruženja ovlaštenih revizora i istaknuta članica Udruge ovlaštenih računovođa (ACCA), Ujedinjena Kraljevina. Sudjelovala na sljedećim tečajevima i seminarima: intenzivni program osposobljavanja za predavače u području međunarodnog računovodstva, revizije, informacijskih sustava i korporativnih financija (Centar za međunarodni razvoj računovodstva, Sveučilište u Texasu, Sveučilište u Vilniusu i Zaklada Soros u New Yorku), kao i računovodstvenih načela, troškovnog i upravljačkog računovodstva te financijskog upravljanja (Visoka škola za računovodstvo, Sveučilište DePaul, Chicago). Računovotkinja ekonomistica u poduzeću za proizvodnju odjevnih predmeta u Vilniusu (1980.). Voditeljica odsjeka za industriju u Računalnom centru za obradu statističkih podataka u Litvi (1983.). Profesorica na Visokom učilištu u Vilniusu (1987.). Viša revizorica i voditeljica radnih zadataka(1994.), zatim načelnica službe za jamstvo i zamjenica direktora u podružnici društva PricewaterhouseCoopers u Vilniusu (2003.). Članica Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 6. svibnja 2010., raspoređena u IV. revizijsku skupinu „Prihodi, bankarske aktivnosti, administrativni rashodi, institucije i tijela Europske unije te unutarnje politike”. Članica i zatim predsjednica odbora Suda za unutarnju reviziju. Članica Revizijske skupine CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”) kao predstavnica IV. revizijske skupine. Doajenka IV. revizijske skupine (2007.).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rođena u Plungėu 8. svibnja 1960. Diplomirala (summa cum laude) građansko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu (1993.). Načelnica Odjela za opće poslove Gradskog vijeća Marijampolea (1983.). Glavna istražiteljica Odjela za osobe s invaliditetom. Viša savjetnica u Odjelu za izradu zakona u okviru Ministarstva za socijalnu sigurnost Republike Litve (1985.). Savjetnica u Odjelu za pravne poslove i sporazume u Ministarstvu međunarodnih gospodarskih odnosa Republike Litve (1992.). Savjetnica predsjednika Vlade Republike Litve (1993.). Pravna savjetnica u dioničkom društvu Joint Stock Company Lelija (1995.). Podtajnica u ministarstvu pravosuđa (1997.). Zamjenica ministra u Ministarstvu pravosuđa (1998.). Zamjenica podtajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova (2001.). Podtajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova (2002.). Glavna državna revizorica Republike Litve (2005.), članica upravnog odbora EUROSAI ja (Europska organizacija vrhovnih revizijskih institucija, 2005.). Članica Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2010. do 15. lipnja 2016., I. revizijsko vijeće „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”. Doajenka I. revizijskog vijeća (2014.).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  Diplomirao je kemiju 1983. (cum laude) na Moskovskom državnom sveučilištu Lomonosov. Godine 2002. diplomirao je i stekao stupanj magistra na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Vilniusu. Do 2003. stjecao je radno iskustvo i kao znanstveni istraživač u područjima kvantne kemije te fizike čvrstog stanja i kao prevoditelj, urednik i nakladnik znanstvene literature. Od 1996. ujedno je radio kao računovodstveni i porezni savjetnik za jedno privatno poduzeće. Svoju je karijeru nastavio u institucijama litavske vlade kao zamjenik ministra u Ministarstvu socijalne skrbi i rada (2003. – 2004.), zamjenik ministra u Ministarstvu zdravstva (2004. – 2006.) i zamjenik ministra u Ministarstvu financija (2006. – 2007.). Od sredine 2007. do kraja 2008. bio je litavski ministar financija. U razdoblju 2009. – 2012. predavao je javne financije na Sveučilištu pedagoških znanosti u Litvi te ujedno radio u izdavačkom poduzeću za znanstvene publikacije. Od prosinca 2012. do lipnja 2016. ponovno je vršio dužnost litavskog ministra financija te je u toj ulozi tijekom druge polovice 2013. bio predsjednik Vijeća Ecofin. Tijekom njegova mandata ministra financija Litva je 1. siječnja 2015. uvela euro i postala 19. članica europodručja. Od 16. lipnja 2016. do 15. studenoga 2022. bio je član Europskog revizorskog suda (Sud). Obnašao je dužnost u IV. revizijskom vijeću („Reguliranje tržišta i konkurentno gospodarstvo”). Među ostalim, bio je zadužen za nekoliko revizija koje je Sud proveo u vezi s unijom tržišta kapitala i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom te godišnje revizije agencija EU-a. Godine 2017. izabran je na dužnost člana Suda zaduženog za međuinstitucijske odnose.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Rođen u Esch sur Alzetteu 10. svibnja 1927. Doktorirao pravo. Odvjetnik u luksemburškoj Odvjetničkoj komori (1953.). Prvi urednik u međunarodnoj novinskoj agenciji Agence Europe (1955.). Zamjenik glasnogovornika Visokog tijela za Europsku zajednicu za ugljen i čelik (1960.). Voditelj informacijskog ureda triju Europskih zajednica u New Yorku (1964.). Voditelj odjela za informacije trećih zemalja u okviru Komisije Europske ekonomske zajednice (1967.). Ministar gospodarstva, srednje klase, turizma, prometa i energije u luksemburškoj vladi (1969.). Član Revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 20. prosinca 1989.: predsjednik Suda od 1984. do 1989. Preminuo 15. studenoga 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Rođen u Pétangeu 19. srpnja 1939. Diplomirao prevođenje (1964.) i političke znanosti na Sveučilištu u Ženevi. Parlamentarni tajnik u luksemburškom Zastupničkom domu (1966.). Državni tajnik za zapošljavanje i imigracije u vladi Gastona Thorna (1974.). SZamjenik, član parlamentarnih skupština Vijeća Europe, Zapadnoeuropske unije i Beneluxa, član općinskog vijeća, predsjednik odbora za financije i javne radove (1979.). Predsjednik kluba zastupnika iz redova socijalista u Zastupničkom domu, predsjednik odbora za ekonomiju, potpredsjednik odbora za financije (1984.). Član Revizorskog Suda od 21. prosinca 1989. do 31. prosinca 1995. Preminuo 9. studeni 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Rođen u Esch sur Alzetteu 5. ožujka 1940. Diplomirao elektrotehniku na Švicarskom federalnom institutu za tehnologiju u Zürichu. Radio u Središnjem uredu za nuklearna mjerenja u Geelu (Belgija, 1954.). Radio na razvoju sustava računalne kontrole i računalnih aplikacija za grupu za proizvodnju čelika ARBED (Luksemburg, 1975.). Prvi put izabran u luksemburški parlament 1979. i ponovno izabran 1984., 1989. i 1994. Predsjednik kluba zastupnika Kršćanske socijalne stranke (CSP) od 1985. do 1995. godine i predsjednik Odbora za financije i proračun. Predsjednik Odbora za istraživanje i obrazovanje. Pokretač preliminarne rasprave u vezi sa zakonom o osnivanju javnih centara za istraživanje i izvjestitelj o toj raspravi te pokretač reforme luksemburškog Sveučilišnog centra (Centre universitaire) i Visoke tehničke škole (Institut supérieur de sechnologie) i izvjestitelj o toj reformi. Autor prijedloga zakona o reformi luksemburške Revizorske komore (Chambre des comptes). Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 1996. do 31. prosinca 2007.: zadužen za revizije u području „EFSJP – Smjernice, istraživanje, energija i nove politike” (1996.), kao i za revizije u području „Unutarnje politike i istraživanje (uključujući projekt JET i Zajednički istraživački centar)”, kojim su obuhvaćeni obrazovanje, stručno usavršavanje, okoliš, promet, kultura, zaštita potrošača i istraživanje (1998.). Član II. revizijske skupine „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija”. Doajen II. revizijske skupine (2004.).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Rođen u Esch-sur-Alzetteu 16. srpnja 1950. Glavni tajnik luksemburške Demokratske stranke od 1981. do 1990. i ponovno od 1994. do 2004. Ministar gospodarstva i ministar prometa od 1999. do 2004. Tijekom kraćeg razdoblja 2004. također obnašao dužnost ministra javnih službi. Obnašao razne dužnosti u luksemburškoj trgovinskoj konfederaciji (Confédération luxembourgeoise du commerce) od 1976. do 1989. te 1981. imenovan glavnim tajnikom. Zastupnik u parlamentu od 1984. do 1999. i ponovno od 2004. do 2008. Član Odbora za financije i proračun od 1990. do 1999., nakon čega je imenovan predsjednikom Odbora za proračunski nadzor. Potpredsjednik parlamenta od 1998. do 1999. i od 2006. do 2007. U svojstvu zastupnika u parlamentu odgovoran za sastavljanje zakona iz 1999. kojim je uspostavljen luksemburški Revizorski sud (Cour des comptes) i uređeno njegovo djelovanje, kao i za izmjenu tog zakona 2007. Oba zakona predstavio je parlamentu u ulozi izvjestitelja. Izravna posljedica tog zakona bila je uspostava neovisnog Revizorskog suda u Luksemburgu čija je zadaća ispitivati zakonitost i pravilnost državnih prihoda i rashoda te upravljanje javnim financijskim sredstvima. Postao članom Europskog revizorskog suda 1. siječnja 2008. Od 1. siječnja 2008. do 1. lipnja 2010. član II. revizijske skupine „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija” te član Upravnog odbora. Nakon preustroja Suda, 1. lipnja 2010. postao članom II. revizijskog vijeća „Strukturne politike, promet i energija” te zamjenskim članom Upravnog odbora. Od listopada 2013. do rujna 2016. doajen II. revizijskog vijeća i time punopravni član Upravnog odbora.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Rođen u Budimpešti 1947. Diplomirao financije na Sveučilištu za ekonomske znanosti Karl Marx u Budimpešti. Pohađao kolegije o međunarodnim gospodarskim odnosima na Institutu za poslijediplomske studije Sveučilišta za ekonomske znanosti Karl Marx i sudjelovao u međunarodnom studijskom programu za revizore koji organizira Glavni ured SAD a za reviziju. Pomoćni administrator, a zatim načelnik odjela u mađarskom Središnjem uredu za statistiku, odgovoran za međunarodne odnose, planiranje i izvješćivanje te koordinaciju prikupljanja podataka. Predstojnik Ureda predsjednika (1970.). Kao viši revizor u Državnom povjerenstvu za kontrolu obavljao reviziju financijskih institucija i financija vlade (1984.). Zamjenik glavnog državnog revizora, a zatim i glavni državni revizor u mađarskom Državnom uredu za reviziju (Állami Számvevőszék), odgovoran za reviziju poduzeća u državnom vlasništvu, privatizacije, fondova socijalnog i zdravstvenog osiguranja, velikih investicijskih projekata, inozemne pomoći uključujući pretpristupne fondove EU-a, imovine u državnom vlasništvu, financija političkih stranaka i neprofitnih organizacija, odgovoran za međunarodne odnose. Organizirao XVIII. Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (1990.). Glavni koordinator i čelnik međuresorne radne skupine za financijsku kontrolu u okviru Međuresornog povjerenstva za europske integracije i Ministarstva vanjskih poslova (1996.). Član mađarskog Udruženja financijskih revizora (1996.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 6. svibnja 2010. Član, a zatim i doajen (2009.) I. revizijske skupine „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”, član skupine CEAD (Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj). Zamjenski član upravnog odbora Suda.
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Rođen u Budimpešti 1947. Diplomirao (1971.) i doktorirao (1973.) ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Budimpešti. Ministarstvo vanjske trgovine (1973. – 1989.), zamjenik ministra, čelnik Tajništva za međunarodne gospodarske odnose (1989. – 1990.). Glavni predstavnik dioničkog društva Austrian Industries za Mađarsku (1990. – 1995.). Pomoćnik državnog tajnika, Ministarstvo trgovine i industrije (1995. – 1996.). Veleposlanik Mađarske u Bonnu 1996. Ministar industrije, energetike, trgovine i turizma (1996. – 1998.). Predstavnik korporacije DaimlerChrysler Corp. za Mađarsku (1998. – 2002.). Član nacionalne skupine u okviru Međuparlamentarne unije (2002. – 2004.). Zastupnik u Europskom parlamentu 2004. – 2009.: predsjednik Odbora za proračunski nadzor (2004. – 2006.), kvestor, član Predsjedništva Europskog parlamenta (2006. – 2009.), član Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor i Izaslanstva u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Hrvatske. Prvi potpredsjednik Europskog energetskog foruma. Predsjednik ili član odbora nekoliko organizacija civilnog društva (Mađarska u Europi, Gospodarstvo, Europski dijalog, Mađarsko vijeće Europskog pokreta, Mađarska udruga uvoznika automobila). Odlikovan Časničkim križem sa zvijezdom mađarskog Ordena za zasluge, Križem počasnog austrijskog odličja za zasluge i njemačkim Velikim križem Ordena za zasluge. Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2010. do 31. kolovoza 2017.: član II. revizijskog vijeća „Strukturne politike, promet i energija” (2010. – 2012.) i član III. revizijskog vijeća „Vanjsko djelovanje” (2012.). Zamjenski član upravnog odbora Suda. Preminuo 31. ožujka 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Rođen u Birzebuggi 15. travnja 1953. Magistrirao i doktorirao na Sveučilištu Simon Fraser u Kanadi. Počasni doktorat na Sveučilištu Rikkyo u Japanu. Diplomirao ekonomiju (specijalizirani program) na Sveučilištu na Malti. Radio kao sveučilišni profesor ekonomije. Predavao na Sveučilištu Deakin u Australiji od 1980. do 1988. i na Sveučilištu na Malti od 1988. do 2004. Ekonomski savjetnik predsjednika malteške Vlade u području ekonomske politike, uključujući reformu poreza na dohodak (1988.). Parlamentarni tajnik u Ministarstvu financija, zadužen za ekonomsku politiku (1994.). Ministar za usluge u gospodarstvu, odgovoran za politiku gospodarskog razvoja, državni ured za statistiku, politiku tržišnog natjecanja i državna ulaganja, uključujući elektroprivredna, vodoopskrbna i telekomunikacijska poduzeća, nacionalnog zračnog prijevoznika, nacionalno brodograđevno poduzeće Malta Shipyards, maltešku međunarodnu zračnu luku i teretnu luku (1995.). Član Odbora za javnu računovodstvenu dokumentaciju, Odbora za vanjske i europske poslove i Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-a i Malte (1992.). Zastupnik u donjem domu malteškog parlamenta 1992., 1996., 1998. i 2003. Zastupnik promatrač u Europskog parlamentu gdje je sudjelovao na sastancima Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za regionalnu politiku, promet i turizam (2003.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 6. svibnja 2010., raspoređen u II. revizijsku skupinu „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija” (2004.). Član zadužen za izjavu o jamstvu koju izdaje Sud (DAS) u Skupini CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”, 2006.). Doajen Skupine CEAD (2008.). Imenovan guvernerom Malteške središnje banke 1. srpnja 2011.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Rođen u Mqabbi 2. siječnja 1948. Diplomirao pravo na Sveučilištu na Malti. Pravnik po struci. Predavao socijalno i radno pravo na Katedri za javno pravo Sveučilišta na Malti (1999.). Primio odlikovanja Španjolske, Francuske, Bugarske i Cipra. Izabran za zastupnika u malteškom parlamentu (1976.). Glavni tajnik stranke Partit Nazzjonalista (1977.). U svojstvu ministra socijalnog razvoja, a zatim i ministra obrazovanja nadležan, među ostalim, za zdravstvo, zapošljavanje, unutarnje poslove (nacionalnu sigurnost i kaznionice), kulturu i umjetnost te područja politika u vezi sa ženama, obitelji, djecom i posebnim potrebama (1987.). Tijekom pregovora o pristupanju Malte EU u supredsjedatelj Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-a i Malte (1998.). Jednoglasnom odlukom izabran za predsjednika parlamenta (2008.). Podržavao rad nekoliko parlamentarnih odbora (za javnu računovodstvenu dokumentaciju, Državni ured za reviziju i ombudsmana). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2010. do 30. rujna 2016. Raspoređen u IV. revizijsko vijeće, zadužen za pripremu godišnjih i tematskih izvješća u vezi s financijskom revizijom i revizijom uspješnosti u različitim područjima politika financiranih iz proračuna EU-a – prihode, administrativne rashode institucija i tijela EU-a, istraživanja i unutarnje politike te financijsko i gospodarsko upravljanje. Član izvjestitelj za administrativne rashode institucija i Europskih škola (2010.). Član upravnog odbora Suda. Član izvjestitelj za agencije i zajednička poduzeća EU-a. Doajen IV. revizijskog vijeća (2012.).
 • 01.10.2016 – 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Rođen je u gradu Cospicua 26. rujna 1949. Stekao je diplomu pristupnika na Bankarskom institutu u Londonu (koji se sada naziva Institute of Financial Services), a kasnije je ujedno izabran za člana tog instituta. Radio je u bankama Barclays Bank DCO, Mid-Med Bank Ltd i HSBC Bank Malta plc (1966. – 2006). Voditelj poslovnih istraživanja u Odjelu za poslovnu strategiju u banci HSBC Bank Malta plc (1998. – 2006.). Savjetnik za upravljanje unutarnjom financijskom kontrolom i financijskom usklađenošću (2007. – 2013.). Tajnik za međunarodne odnose malteške Laburističke stranke i predstavnik te stranke u Socijalističkoj internacionali (1982. – 1997.). Godine 1982. izabran je za zastupnika u Malteškom parlamentu. Parlamentarni tajnik u Uredu premijera (1986. – 1987.). Član Zajedničkog parlamentarnog odbora EU-a i Malte tijekom pristupnih pregovora (1992. – 2004.). Član Odbora za javne račune (1995. – 1996.). Ministar trgovine (1996. – 1997.); ministar financija i trgovine (1997. – 1998.). Predsjednik Odbora za javne račune (1998. – 2003); predsjednik Odbora za računovodstvo Nacionalnog ureda za reviziju (1999. – 2003.). Član Odbora za vanjske i europske poslove (2003. – 2013.); član Odbora za okoliš i razvoj (2010. – 2013.). Ministar održivog razvoja, okoliša i klimatskih promjena (2013. – 2016.). Bio je član Europskog revizorskog suda od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2022. Godine 2019. primio je odlikovanje lokalnog vijeća grada San Ġiljan kao priznanje za doprinos zajednici.
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Rođen u Voorburgu 13. prosinca 1931. Diplomirao ekonomske znanosti na Sveučilištu u Amsterdamu (1957.). Član nizozemskog Središnjeg ureda za planiranje (1958.). Zamjenik voditelja Središnjeg ureda za planiranje (1966.). Predavač na Međunarodnom institutu društvenih studija (1960.). Glavni ravnatelj Uprave za proračun u okviru Ministarstva financija. Član/potpredsjednik Odbora Europskih zajednica za ekonomsku politiku (1969.). Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 31. prosinca 1995. Nadležan za reviziju rashoda u području energije, istraživanja i ulaganja (1977.) te radne metode i stručno usavršavanje. Glavni izvjestitelj za godišnje izvješće (1981.). Nadležan za Europski fond za regionalni razvoj, komponentu „Smjernice” Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi, integrirane programe za Sredozemlje te koordinaciju strukturnih fondova. Predsjednik Suda od 1993. do 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Rođen u Tilburgu 2. lipnja 1943. Magistrirao pravo na Sveučilištu u Groningenu. Poslijediplomski studij iz međunarodnih odnosa u Haagu. Savjetnik načelnika Odjela za financijsku i gospodarsku suradnju i razvoj u okviru Ministarstva vanjskih poslova (1968.). Zastupnik u nizozemskom parlamentu (1970.). Zastupnik u Europskom parlamentu (1971.). Savjetnik pri Međunarodnoj agenciji za energiju (1975.). Zastupnik u nizozemskom parlamentu. Potpredsjednik i rizničar stranke Democraten 66 te predsjednik kluba zastupnika te stranke. Član niza parlamentarnih istražnih odbora i predsjednik Odbora za proračunski nadzor. Vršitelj dužnosti člana Sjevernoatlantske skupštine i glasnogovornik njezina Gospodarskog odbora (1977.). Član vijeća nizozemskog Revizorskog suda, izvjestitelj za revizije fondova EU-a te predsjedatelj radne skupine INTOSAI ja za revizije u području okoliša (1990.). Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 1996. do 31. prosinca 2010., nadležan za financijsku reviziju, izravne rashode, opća pitanja i analizu rizika, sektor „EFSJP – Jamstvo” (1996.), a kasnije za reviziju proračunskih rashoda EU-a namijenjenih zemljama središnje i istočne Europe te Zajednici nezavisnih država (2000.). Odgovoran za III. revizijsko vijeće „Vanjsko djelovanje” (2004.). Doajen III. revizijske skupine (2006.). Član III. revizijskog vijeća „Vanjsko djelovanje” (2010.) i predsjedatelj radne skupine INTOSAI ja za odgovornost za pomoć u slučajevima nesreća ili nepogoda i reviziju te pomoći (2010.). Član Revizijskog vijeća CEAD („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”) i zamjenski član upravnog odbora Suda.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Rođen u New Yorku 22. veljače 1956. Diplomirao pravo/političku znanost na Sveučilištu u Leidenu (1981.). Postdoktorski program ljetne škole na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci (1981.). Predavač na Katedri za političku znanost na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Leidenu (1981.). Zastupnik u Europskom parlamentu (1984.). Sudjelovao na seminaru o rukovodstvu u okviru Visoke škole za međunarodne poslove (School of Foreign Service) na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu D. C. (1993.). Predsjednik kluba zastupnika liberala i demokrata u Europskom parlamentu (1994.). Državni tajnik za unutarnje poslove i odnose unutar Kraljevine (1998.). Zastupnik u Donjem domu parlamenta. Predstavnik nizozemske vlade na Konvenciji o budućnosti Europske unije (Europska konvencija, 2002.). Veleposlanik u posebnoj službi (2004.). Koordinator Europske unije za borbu protiv terorizma (2004.). Viši znanstveni suradnik na nizozemskom Institutu za međunarodne odnose (Clingendael, 2007.). Potpredsjednik nizozemskog Revizorskog suda (2008.). Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2013. Član III. revizijskog vijeća „Vanjsko djelovanje”. Zamjenski član upravnog odbora (2011.). Predstavnik III. revizijskog vijeća u Revizijskom vijeću CEAD (2012.). Predsjedatelj radne skupine INTOSAI ja za odgovornost za pomoć u slučajevima nesreća ili nepogoda i reviziju te pomoći (2010.).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex BRENNINKMEIJER

  Alex BRENNINKMEIJER

  Rođen u Amsterdamu 29. lipnja 1951. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Groningenu; Sveučilište u Tilburgu 1987. dodijelilo mu je doktorat za disertaciju o pristupu sudovima i važnosti sudske neovisnosti u državama koje se temelje na vladavini prava. Profesor prava na Sveučilištu Radboud (1976. – 1980.), Sveučilištu u Tilburgu (1980. – 1984.) te Sveučilištu u Amsterdamu (1992. – 1996.). Profesor i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Leidenu (1996. – 2005.). Počasni profesor prava na Sveučilištu u Utrechtu (2014. – 2022.). Potpredsjednik Upravnog suda u Arnhemu (1984. – 1988.). Sudac i potpredsjednik Visokog upravnog suda (žalbeni sud u predmetima u području javne službe i socijalne sigurnosti) (1988. – 2002.). Sudac u poreznom sektoru žalbenog suda u 's-Hertogenboschu (1999. – 2005.). Državni pučki pravobranitelj Nizozemske (2005. – 2017.); provodio brojna sustavna istraživanja o funkcioniranju javnog sektora u Nizozemskoj. Predsjednik europskog upravnog odbora Međunarodnog instituta pučkih pravobranitelja (IOI) i član svjetskog upravnog odbora IOI-ja. Zapovjednik Reda Orange-Nassau. Europskom revizorskom sudu pridružio se 2014. kao član IV. revizijskog vijeća – Reguliranje tržišta i konkurentno gospodarstvo. Član posebnog povjerenstva za financijske nepravilnosti (2014. – 2016.); član uredništva časopisa Suda Journal (2014. – 2016.); pokrovitelj nagrade Suda za jasni jezik (2014. – 2021.); član i predsjedatelj Strateške radne skupine Suda (2016. – 2017. i 2018. – 2020.); član Odbora za upravljanje digitalizacijom (2019. – 2021.); član Upravnog odbora (2019. – 2021.); doajen IV. revizijskog vijeća (2019. – 2021.). Preminuo 14. travnja 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Rođen u Beču 29. prosinca 1939. Doktorirao pravo na Sveučilištu u Beču. Državni službenik, zatim rad u području politike zapošljavanja u svojstvu zamjenika ravnatelja u austrijskom Ministarstvu socijalnih pitanja (1959.). Revizor na austrijskom revizorskom sudu. Rad na revizijama Ureda kancelara, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravosuđa (1970.). Predstojnik ureda predsjednika austrijskog Revizorskog suda i načelnik ustrojstvene jedinice zadužene za Glavno tajništvo INTOSAI ja (1975.), voditelj ljudskih resursa (organizacija, pitanja u vezi s proračunom i osobljem i osposobljavanje) (1981.). Glavni direktor Uprave za reviziju javnih poduzeća, odgovoran za praćenje međunarodnih razvojnih promjena u područjima INTOSAI ja i njegovih regionalnih organizacija (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS i SPASAI) te za suradnju na projektima Ujedinjenih naroda u području financijske revizije. Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 1995. do 31. ožujka 2011., nadležan za sektor razvoja revizija i izradu izvješća. Predsjednik Suda (2005. – 2008.).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Rođen u Beču 27. srpnja 1953. Studirao pravo i ekonomiju (1971.), magistrirao i doktorirao pravo. Studij političkih znanosti u Francuskoj (1974.). Položio ispit za akademsku pravnu službu savezne vlade i za višu revizorsku službu (1975.). Zaposlen na austrijskom Revizorskom sudu (1974.). Revizor na austrijskom Revizorskom sudu nadležan za reviziju austrijskih tijela za socijalnu zaštitu (1974.). Raspoređen na rad u austrijski parlament i zatim u parlamentarnu skupinu Austrijske narodne stranke (ÖVP), odgovoran, među ostalim, za odbore za Revizorski sud, zapošljavanje i socijalna pitanja, zdravstvo, vanjske poslove, znanost, ekonomska pitanja, ustavna pitanja, industriju i Povjerenstvo pravobranitelja. Politički direktor parlamentarne skupine ÖVP (1992.), viši administrator (Ministerialrat) na austrijskom Revizorskom sudu (1995.), politički voditelj(Parlamentsrat) u parlamentu (1999.). Član Europskog revizorskog suda od 1. travnja 2011. do 28. veljače 2014., prvo u I. vijeću „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”, a zatim u II. vijeću „Strukturne politike, promet i energija” (2012.).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Rođen u Schandorfu u Austriji, 16. veljače 1958. Studij prava na Sveučilištu u Beču te stečeno zvanje magister iuris (1982.). Praksa u području pravosudnih i pravnih poslova na Okružnom kaznenom sudu u Beču (1982.). Vojni rok u austrijskoj vojsci (1982. – 1983.). Uprava za poštanske i telefonske usluge (revizija) (1983.). Revizor u Odjelu za energetiku Revizorskog suda Republike Austrije (1991.). Član Službe za unutarnju reviziju Revizorskog suda Republike Austrije (1995. – 2001.). Viši revizor u Odjelu za promet i željeznice Revizorskog suda Republike Austrije (1996.). Viši revizor i zamjenik voditelja u Odjelu za istraživanje Revizorskog suda Republike Austrije (1998.). Voditelj Odjela za banke i upravljanje dugovima Revizorskog suda Republike Austrije (2003.). Stručni predstavnik Revizorskog suda Republike Austrije u Odboru za javni dug (2006. – 2013.). Predstavnik Revizorskog suda Republike Austrije u Stalnom odboru za procjene i financijske izvještaje lokalnih tijela vlasti (2007. – 2009.). Zamjenik voditelja Odsjeka 4 (Financije i održivost) na Revizorskom sudu Republike Austrije (2008.). Voditelj Odsjeka 5 (Financije i gospodarstvo) na Revizorskom sudu Republike Austrije (2011.). Član Europskog revizorskog suda u razdoblju 1. ožujka 2014. – 31. srpnja 2020. Član Europskog revizorskog suda u II. revizijskom vijeću, specijaliziranom za ulaganja u koheziju, rast i uključivanje (2017. – 2019.). Član i predsjednik Odbora za etička pitanja (2016. – 2020.).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Rođen u Nowoj Rudi 4. srpnja 1950. Stekao doktorat i magisterij znanosti na Tehnološkom sveučilištu u Wrocławu. Zastupnik u poljskom parlamentu. Izvjestitelj tijekom izrade nacrta zakona o vrhovnoj revizijskoj instituciji Poljske (Najwyższa Izba Kontroli) čiji je cilj, među ostalim, bio uskladiti poljski sustav vanjske revizije s europskim standardima i standardima INTOSAI ja. Poljski izaslanik u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (1993.). Član Povjerenstva za trgovinu i razvoj te Vijeća europskih promatračkih skupina tijekom izbora u bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji i Bjelarusu (1994.). Potpredsjednik vrhovne revizijske institucije Poljske (Najwyższa Izba Kontroli), odgovoran za primjenu novih revizijskih metodologija i proširenje međunarodne suradnje, posebice s Europskim revizorskim sudom i u okviru programa SIGMA. Sudjelovao u aktivnostima INTOSAI ja, posebice u radnoj skupini za reviziju privatizacije. Predstavnik vrhovne revizijske institucije Poljske u Stalnom odboru INTOSAI ja za reviziju u području IT a (1995.). Poljski član radne skupine za strategiju borbe protiv korupcije u okviru agencije Svjetske banke u Varšavi (2000.). Glavni inspektor za financijske informacije (čelnik državnog tijela za borbu protiv pranja novca) u okviru Ministarstva financija. Zadužen za nadzor nad radom odjela za igre na sreću i igre klađenja u okviru Ministarstva financija. Odgovoran za područje financiranja lokalnih vlada, kao i temeljne reforme javnih financija i decentralizaciju javne vlasti (2001.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 6. svibnja 2010., raspoređen u III. revizijsku skupinu „Vanjsko djelovanje”. Član Skupine CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”, 2006.). Zamjenski član upravnog odbora Suda (2008.).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Rođen u Rydułtowyu 1957. Magistrirao socijalnu ekonomiju (Industrijski fakultet Ekonomske akademije, Katowice, 1976.). Izvjestitelj, nadzornik i inspektor za reviziju poslovanja u rudniku kamenog ugljena „Rydułtowy” (1980.). Viši inspektor za reviziju poslovanja u konzorciju za rudarstvo ugljena „Rybnicko Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe” u Jastrzębie Zdróju (1984.). Voditelj računovodstva u rudniku kamenog ugljena „Borynia” u Jastrzębie Zdróju. Specijalizirao podzemnu eksploataciju ležišta (Radnički fakultet Visoke tehničke škole za rudarsko inženjerstvo, Rybnik, 1986.). Ravnatelj porezne uprave u Katowicama (1991.). Imenovan ovlaštenim računovođom (1996.). Završio poslijediplomski studij poreznog prava Europske unije (Sveučilište Nikole Kopernika u Toruńu, 2001.). Glavni inspektor za unutarnju reviziju u poljskom Ministarstvu financija (2002.) te porezni savjetnik. Stekao certifikat poljskog Ministarstva financija o zvanju unutarnjeg revizora (2003.). Glavni savjetnik u poljskom Ministarstvu financija (2006.). Stekao status ovlaštenog unutarnjeg revizora. Savjetnik predsjednika vrhovne revizijske institucije Poljske (Najwyższa Izba Kontroli, NIK, 2007.). Zamjenik državnog tajnika u poljskom Ministarstvu regionalnog razvoja. Stekao kvalifikacije vrhovne revizijske institucije Poljske za obavljanje revizije u javnom sektoru (2008.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2010. do 6. svibnja 2016. Član I. revizijskog vijeća „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”. Doajen I. revizijskog vijeća „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”. Član upravnog odbora (2015.).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Rođen 1954. Diplomirao pravo na Odsjeku za pravo i upravu Sveučilišta u Łódźu (1977.). Sudac na okružnom i regionalnom sudu te na poljskom žalbenom sudu (1980. – 1993.). Upućen na rad na poljskom vrhovnom sudu (1990. – 1991.). Član Nacionalnog vijeća za pravosuđe Republike Poljske (1990. – 1993.). Sudac na državnom sudu (1991. – 1993.). Voditelj računovodstva u rudniku kamenog ugljena „Borynia” u Jastrzębie Zdróju. Specijalizirao podzemnu eksploataciju ležišta (Radnički fakultet Visoke tehničke škole za rudarsko inženjerstvo, Rybnik, 1986.). Ravnatelj porezne uprave u Katowicama (1991.). Imenovan ovlaštenim računovođom (1996.). Završio poslijediplomski studij poreznog prava Europske unije (Sveučilište Nikole Kopernika u Toruńu, 2001.). Glavni inspektor za unutarnju reviziju u poljskom Ministarstvu financija (2002.) te porezni savjetnik. Stekao certifikat poljskog Ministarstva financija o zvanju unutarnjeg revizora (2003.). Glavni savjetnik u poljskom Ministarstvu financija (2006.). Stekao status ovlaštenog unutarnjeg revizora. Savjetnik predsjednika vrhovne revizijske institucije Poljske (Najwyższa Izba Kontroli, NIK, 2007.). Zamjenik državnog tajnika u poljskom Ministarstvu regionalnog razvoja. Stekao kvalifikacije vrhovne revizijske institucije Poljske za obavljanje revizije u javnom sektoru (2008.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2010. do 6. svibnja 2016. Član I. revizijskog vijeća „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”. Doajen I. revizijskog vijeća „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”. Član upravnog odbora (2015.).
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Rođen u Lisabonu 30. ožujka 1941. Diplomirao pravo na Sveučilištu u Coimbri (1964.). Tehnički inspektor u Glavnom državnom inspektoratu za zajmove i osiguranje (1966.). Predavač na Visokom institutu za ekonomiju (1973.). Pravni revizor u Pravnoj službi Glavnog inspektorata za zajmove i osiguranje (1974.). Tehnički savjetnik ministra financija i državnog tajnika za riznicu i financije (sektor „banaka i javnih poduzeća”, 1976.). Pravni savjetnik u Glavnom tajništvu Ministarstva financija i planiranja. Predsjednik nadzornog odbora banke Banco Nacional Ultramarino (1977.). Viši inspektor u Glavnoj upravi za državnu riznicu. Glavni tajnik portugalskog Revizorskog suda. Pravni izvjestitelj radne skupine nadležne za pripremu radne verzije sustava za potpore ulaganjima. Član Odbora za koordinirano djelovanje u svrhu borbe protiv utaje poreza i prijevara (1980.). Član Europskog revizorskog suda od 27. siječnja 1986. do 9. veljače 1994. Preminuo 8. travnja 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Rođen u Viani do Castelo 9. ožujka 1948. Diplomirao računovodstvo na Visokoj poslovnoj školi za računovodstvo u Portu. Diplomirao ekonomiju na Sveučilištu u Portu. Magistrirao menadžment na Sveučilištu u Lisabonu. Zaposlen kao revizor (1979.). Zamjenik glavnog državnog inspektora nadležan za inspekcije poduzeća i revizije Zajednica u Glavnom državnom inspektoratu za financije (1974.). Glavni revizor za tržište vrijednosnih papira, zatim glavni voditelj Ureda za analizu financiranja državnih i javnih poduzeća (1988.). Predsjednik upravnog odbora Financijskog instituta za potporu razvoju poljoprivrede i ribarstva (1990.). Načelnik Odjela za reviziju i savjete u Glavnom inspektoratu za financije (1992.). Član Europskog revizorskog suda od 10. veljače 1994. do 29. veljače 2000. Nadležan za sektor „EFSJP – Jamstvo”: zajedničku organizaciju tržišta za sektor proizvoda životinjskog podrijetla i sektor šećera, zajedničku politiku ribarstva i pomorstva te mjera u području veterine. Nadležan za reviziju EZUČ a, aktivnosti pozajmljivanja i bankarske aktivnosti (1996.).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Rođen u Campu Maioru 2. siječnja 1960. Diplomirao pravo na sveučilištu Universidade Clássica u Lisabonu. Završio europske studije na Europskom institutu Pravnog fakulteta sveučilišta Universidade Clássica u Lisabonu, kao poslijediplomski studij. Predavao na Pravnom fakultetu sveučilišta Universidade Clássica u Lisabonu (1983.). i Višem institutu za nova zvanja (1996.). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2000. do 30. rujna 2016.: nadležan za reviziju bankarskih aktivnosti EU-a, uključujući Europsku središnju banku, Europsku zajednicu za ugljen i čelik (EZUČ), Europske škole, decentralizirana tijela i Agenciju za opskrbu Euratoma (2000.). Odgovoran za izjavu o jamstvu koju izdaje Sud (DAS) u sljedećim područjima: pouzdanost računovodstvene dokumentacije te zakonitost i pravilnost povezanih transakcija u različitim prihodovnim i rashodovnim područjima proračuna EU-a, reforma sustava Komisije za unutarnju kontrolu i modernizacija računovodstvenog sustava EU-a. Izvjestitelj za mišljenje Suda o modelu jedinstvene revizije i prijedlogu okvira EU-a za unutarnju kontrolu (2002.). Doajen revizijske skupine Suda zadužen za koordinaciju financijske revizije, revizijsku metodologiju i kontrolu kvalitete (Skupina CEAD). Član upravnog odbora Suda (2005.). Odgovoran za sektor razvoja revizija i izvješća, posebice za kontrolu kvalitete revizijskih izvješća Suda i primjenu revizijske metodologije (2006.). Izvjestitelj za Priručnik za reviziju uspješnosti koji je Sud usvojio 2007. Predsjednik Europskog revizorskog suda (2008. – 2016.). Revizor EUROSAI ja (2008.). Član upravnog odbora Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI, 2011.). Zadužen za nadgledanje rada Suda, odnose s drugim institucijama EU-a, odnose s vrhovnim revizijskim institucijama i međunarodnim revizijskim organizacijama, pravna pitanja i unutarnju reviziju. U prvom mandatu promicao je i predvodio reformu ustroja Suda i procesa donošenja odluka na Sudu uvođenjem sustava revizijskih vijeća čija je svrha optimizirati upravljanje Sudom radi povećanja njegove učinkovitosti i djelotvornosti. U drugom mandatu vodio je instituciju u razdoblju u kojem su revizijska izvješća i mišljenja Suda o financijskom zakonodavstvu poprimila još veću važnost zbog financijske krize i hitne potrebe za jamčenjem boljeg upravljanja sredstvima EU-a. 3. listopada 2016. imenovan predsjednikom portugalskog Revizorskog suda.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Rođen u Angoli 12. svibnja 1955. Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu, Portugal (1978.). Svoju dugogodišnju karijeru posvetio je javnoj službi, specijalizirajući se za područje javne deontologije i etike, učinkovitost i zakonitost djelovanja javne uprave, financijsku kontrolu i reviziju. Član Europskog revizorskog suda (2016. – 2021.); sudac Portugalskog revizorskog suda (Tribunal de Contas) (2008. – 2016.); državni tajnik za javnu upravu, Ministarstvo financija (2005. – 2008.); revizijski koordinator na Portugalskom revizorskom sudu (2003. – 2005.) te druga radna mjesta na visokom položaju u različitim ministarstvima. Preminuo 29. lipnja 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Rođen u općini Horodniceni 1951. Diplomirao ekonomiju na Fakultetu za ekonomske studije Sveučilišta „Alexandru Ioan Cuza” u Iaşiju. Doktorirao računovodstvo na Fakultetu za računovodstvo i upravljanje informacijskim tehnologijama Akademije za ekonomske studije u Bukureštu. Ekonomist u OJT u (regionalnoj putničkoj agenciji) za Prahovu u Sinaiji (1974.). Ekonomist, voditelj ureda, voditelj službe i zamjenik glavnog upravitelja zadužen za ekonomske i financijske poslove u turističkoj agenciji za mlade (BTT) u Bukureštu (1979.). Potpredsjednik zadužen za ekonomske i financijske poslove u poduzeću Group Management SA (1994.). Savjetnik rumunjskog ministra financija (1997.). Član rumunjskog Revizorskog suda u Bukureštu koji je djelovao kao koordinator aktivnosti različitih revizorskih odjela zaduženih za reviziju izvješća o izvršenju općeg godišnjeg državnog proračuna, izvješća o općem godišnjem izvršenju rumunjskog javnog duga i izvješća o izvršenju proračuna lokalnih javnih tijela. Također je bio zadužen za reviziju pretpristupnih fondova dodijeljenih Rumunjskoj (ISPA i SAPARD, 1999.). Stručnjak kluba zastupnika u donjem domu parlamenta koji je u ožujku 2005. inicirao zakonodavne prijedloge za jačanje zakonodavstva o rumunjskom Revizorskom sudu. Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2007. do 30. lipnja 2013., raspoređen u II. revizijsku skupinu „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija”. Član II. revizijskog vijeća „Strukturne politike, promet i energija” te zamjenski član Vijeća CEAD („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”).
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Rođen u Bukureštu 1958. Diplomirao građevinarstvo na Sveučilištu u Bukureštu (1984.). Bivši student Državne visoke škole za obranu (diplomirao 1999.). Magistrirao međunarodne odnose i europske integracije na Državnom visokom učilištu za političke i upravne studije (diplomirao 2005.). Poslijediplomski specijalistički studij međunarodnih odnosa u praksi i euroatlantskih studija (diplomirao 2007.). Dodiplomski studij na Fakultetu ekonomskih znanosti i računovodstva Sveučilišta Danubius u Galaţiju (diplomirao 2011.). Inženjer u poduzeću za staklo i finu keramiku (do 1992.). Voditelj gradilišta u poduzeću Carpati Construction Holding (do 1994.). Ravnatelj rumunjskog Revizorskog suda (do 2000.). Savjetnik gradonačelnika (u gradskom vijeću prvog okruga, do 2002.). glavni tajnik rumunjskog Revizorskog suda (do 2013.). 1. srpnja 2013. – postao je članom Europskog revizorskog suda te je imenovan u IV. revizijsko vijeće „Prihodi, istraživanje i unutarnje politike te institucije i tijela Europske unije”.
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Rođen u Temnici 1946. Diplomirao društvene znanosti na Sveučilištu u Ljubljani (Slovenija). Doktorirao društvene znanosti na Sveučilištu u Zagrebu (Hrvatska). Ravnatelj Instituta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani, multidisciplinarnog tijela u sklopu kojeg djeluje nekoliko istraživačkih odjela koji provode i osnovna i primijenjena društvena istraživanja (1991.). Prvi predsjednik Računskog sodišča, vrhovne revizijske institucije Republike Slovenije (1994.). Izradio novi zakon o reviziji (2001.). Član upravnog odbora EUROSAI ja (1999.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 6. svibnja 2010.: član II. revizijske skupine „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija”. Član Skupine CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”, 2006.). Zamjenski član upravnog odbora Suda.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Rođen u Velenju 19. svibnja 1959. Diplomirao ekonomiju (1983.). Magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (1990.). Analitičar, viši analitičar i pomoćnik direktora u Banci Slovenije (1983.). Ekonomist u Svjetskoj banci u Washingtonu D. C., SAD (1991.). Ekonomist u Svjetskoj banci upućen na rad u Sloveniju (1997.). Državni tajnik za proračun i javne financije u Ministarstvu financija, zadužen za uvođenje reformi javnih financija u Sloveniji tijekom pripreme pristupanja Slovenije Europskoj uniji (1998.). Izvršni direktor i glavni financijski direktor Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (2000.). Ministar bez portfelja nadležan za europske poslove (2004.). Zastupnik u državnom Zboru Republike Slovenije i predsjednik parlamentarnog Odbora za nadzor nad javnim financijama (2004.). Glavni tajnik slovenske vlade (2008.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2010. do 6. svibnja 2016., član IV. revizijskog vijeća „Prihodi, istraživanje i unutarnje politike te institucije i tijela Europske unije”. Predstavnik IV. revizijskog vijeća u Vijeću CEAD (2012.). Doajen IV. revizijskog vijeća (2014.).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Rođen u Ljubljani 24. veljače 1972.; diplomirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (1995.); vanjski revizor, savjetnik, ovlašteni vanjski revizor u društvu LM Veritas d.o.o., Ljubljana (1995. – 2004.); glavni državni revizor Revizorskog suda Republike Slovenije (2004. – 2013.) odgovoran za revizije privatizacija, javnih usluga, javnih agencija i fondova te za revizije u području okoliša; zamjenik predsjednika Revizorskog suda Republike Slovenije (2013. – 2016.); član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2016. do 6. svibnja 2022.: član I. revizijskog vijeća „Održiva uporaba prirodnih resursa” te doajen tog vijeća (2020. – 2022.); član Upravnog odbora (2020. – 2022.); član Odbora za unutarnju reviziju (2017. – 2020.) te predsjedatelj tog odbora (2018. – 2020.); član Odbora za kontrolu kvalitete revizija (2016. – 2018.)
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Rođen u Vranovu 1945. Magistrirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Komenský u Bratislavi. Odgovoran za međunarodne odnose između slovačkih i afričkih, azijskih i latinoameričkih sveučilišta u slovačkom Ministarstvu obrazovanja. Tajnik Odbora prijateljstva za suradnju s međunarodnim studentskim organizacijama na slovačkim sveučilištima (1969.). Službenik u središnjem odboru slovačkog Saveza antifašističkih boraca (1974.). Administrator odgovoran za odnose sa (specijaliziranim) međuvladinim organizacijama (WHO, ILO i UNESCO) u Ministarstvu obrazovanja. Član čehoslovačkih delegacija u bilateralnim i multilateralnim pregovorima s UNESCO om i nekoliko ministarstava vanjskih poslova i obrazovanja (1978.). Ravnatelj Instituta za jezik i akademsku pripremu studenata iz inozemstva, odgovoran za upravljanje, proračun, nastavničke procese, privlačenje studenata iz inozemstva i unutarnju reviziju. Načelnik Odjela za napredne studije i vanjske odnose na akademiji Academia Istropolitana u Bratislavi (1991.). Ravnatelj Centra za međunarodne odnose u Ministarstvu obrazovanja (1999.). Ravnatelj Odjela za europsku suradnju i međunarodne odnose u slovačkom Vrhovnom uredu za reviziju, odgovoran za međunarodne odnose u području revizije i suradnju s međunarodnim organizacijama (INTOSAI, EUROSAI, NASACT, AISCUF i Europski revizorski sud). Predstavnik slovačkog Ureda za reviziju u radnom odboru ministarskog vijeća za europske integracije u okviru slovačke vlade i koordinator odjela za pravnu stečevinu tijekom procesa pristupanja EU u (1997. – 1999. i 2001. – 2004.). Član Europskog revizorskog suda od 7. svibnja 2004. do 6. svibnja 2010., raspoređen u I. revizijsku skupinu „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje”.
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Rođen je 1954. u Slepčanima (Slovačka). Doktorirao je pravo te je izvanredni profesor financijskog i trgovačkog prava. Radio je kao novinar na Čehoslovačkom radiju (1980. – 1990.), a zatim je postao glavni pravnik u Carinskoj upravi Slovačke Republike (1990. – 1991.). Potom je obnašao različite rukovodeće dužnosti, uključujući funkciju zamjenika glavnog direktora najveće slovačke poslovne banke Všeobecná úverová banka (1991. – 1999.), viceguvernera i člana uprave Banke Slovačke Republike za uvoz i izvoz (2001. – 2004.), glavnog izvršnog direktora slovačke državne agencije za poticanje ulaganja i trgovine SARIO, (2004. –2006.), predsjednika odbora direktora Slovačke banke za jamstva i razvoj (SZRB), koja je u državnom vlasništvu (2006. – 2010.). Radio je kao sveučilišni predavač, a zatim je postao predstojnik Katedre za financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta Komenskog u Bratislavi prije nego što je 7. svibnja 2010. postao član Europskog revizorskog suda. Do 30. siječnja 2014. bio je član IV. revizijskog vijeća zadužen za reviziju u svrhu davanja izjave o jamstvu, kao i za revizije uspješnosti u području istraživanja i ostalih unutarnjih politika. Od travnja 2012. predstavljao je IV. revizijsko vijeće kao zamjenik člana u revizijskom vijeću CEAD (Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj), a od 1. veljače 2013. bio je zamjenik člana IV. revizijskog vijeća u Upravnom odboru. Od 12. veljače 2012. bio je i član Odbora za unutarnju reviziju, a od 24. travnja 2013. do 28. veljače 2014. obnašao je dužnost predsjednika tog odbora. U veljači 2014. premjestio se u II. revizijsko vijeće kao član zadužen za strukturne politike, promet i energiju te je postao izvjestitelj za poglavlje 6. godišnjeg izvješća „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija”. Osim toga, bio je zadužen za reviziju u svrhu davanja izjave o jamstvu i nekoliko revizija uspješnosti u tom području te je predstavljao II. revizijsko vijeće u vijeću CEAD i Odboru za kontrolu kvalitete revizija. Ladislav Balko bio je od 2019. do 2022. član Savjetodavnog odbora za strategiju i strateško predviđanje, a od siječnja 2022. bio je član V. revizijskog vijeća „Financiranje i administracija Unije”.
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Rođen u Kiuruvesiju 22. veljače 1942. Magistrirao poslovnu administraciju na Visokoj školi za napredne poslovne studije u Helsinkiju (1967.). Zaposlen kao računovođa (1976.). Voditelj projekta u poduzeću Otto Wuorio Oy, Francuska (1967.). Voditelj izvoza u poduzeću Asko SA, Belgija (1970.). Tajnik za trgovinu u finskom veleposlanstvu u Belgiji (1971.). Partner u poduzeću SVH/Coopers & Lybrand, Helsinki (1973. – 1995.). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 1995. do 28. veljače 2006. Nadležan za sektor „EZUČ a, kreditiranja i pozajmljivanja te bankovnih aktivnosti” (1995.) i revizije operativnih rashoda institucija Zajednice, Ureda za publikacije, vanjskih ureda i delegacija, Europskih škola, povezanih tijela (osim Centra sa sjedištem u Solunu i Zaklade sa sjedištem u Dublinu), Agencije za opskrbu Euratoma i subvencija. Član odbora Europske razvojne banke. Neovisni računovođa (2006.). Preminuo 23. kolovoza 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Rođen u Loimi 2. kolovoza 1949. Magistrirao ekonomske znanosti. Ovlašteni javni računovođa (ovlaštenje Središnje gospodarske komore). 30 godina iskustva u upravljanju javnim i privatnim financijama i nadzoru nad njima. Predavao računovodstvo i pravo na Visokoj trgovačkoj školi u Loimi (1974.) i Visokoj ekonomskoj školi u Turkuu (1989.). Partner u ovlaštenom revizorskom društvu od 1995. do 2005. u kojem radi kao revizor sa skraćenim radnim vremenom. Zastupnik u finskom parlamentu (1991.) – brojna područja djelovanja: predsjednik Odbora za državni proračun i proračunski nadzor, član Pododbora za porez i Pododbora za promet, član Predsjedništva parlamenta (2003.). Jedan od revizora Finske središnje banke, a zatim i predsjednik Revizorske komore. Zamjenik glavnog državnog revizora (1992.). Član parlamentarnog odbora za Finsku središnju banku (1993.). Drugi zamjenski član (1993.), a zatim i prvi zamjenski član (1993. – 1999.) užeg parlamentarnog odbora za Finsku središnju banku. Predsjednik parlamentarnog odbora za Finsku središnju banku i predsjednik Savjetodavnog odbora Državnog ureda za financijsku reviziju. Član Nadzornog odbora Investicijske banke nordijskih zemalja (2003.). Član (1993.), a zatim i predsjednik (2003.) upravnog odbora Finskog nacionalnog fonda za istraživanja i razvoj. Član (1982.), a zatim i predsjednik (2000.) općinskog vijeća Loime. Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2006. do 28. veljače 2012. Nadležan za I. revizijsku skupinu „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje” i član Skupine CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”, 2006.). Član I. revizijskog vijeća „Upravljanje prirodnim resursima i njihovo očuvanje” i zamjenski član upravnog odbora Suda (2010.). Partner i predsjednik upravnog odbora poduzeća BDO Oy (2012.). Viši savjetnik u poduzeću BDO Oy, Finska.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Rođen u Luumäkiju 10. svibnja 1959. Diplomirao pravo (1989).Magistar prava sa završenim stažem pri pravosudnom tijelu (1991.). Položio pravosudni ispit (1995.).Zastupnik u Europskom parlamentu (2004. – 2012.): potpredsjednik Kluba zastupnika Europske pučke stranke (Kršćanski demokrati) i Europskih demokrata (2004. – 2006.). Član Odbora za proračune (2004. – 2009.). Zamjenik koordinatora i član Odbora za proračunski nadzor (2009. – 2012.). Član Odbora za promet i turizam te zamjenski član Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.U parlamentu Republike Finske: predsjednik Glavnog odbora (2003. – 2004.), revizor u središnjoj banci Republike Finske (1996. – 2000.), član Odbora za ustavna pitanja (1995. – 2000.), kojim je predsjedao od 1996. do 2000., te član Odbora za promet (1995. – 1996.).U Vladi Republike Finske: ministar unutarnjih poslova u drugom sazivu vlade premijera Lipponena (2000. – 2003.) i predsjednik Nacionalne koalicijske stranke (2001. – 2004.). Član izbornog povjerenstva na izborima za predsjednika Republike Finske (1988.). Predsjednik gradske uprave Turkua (1993. – 1995.). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2012. do 28. veljače 2018.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Rođen u Stockholmu 1. lipnja 1939. Diplomirao na Sveučilištu u Stockholmu, Švedska (ekonomija, političke znanosti i povijest). Pomoćnik tajnika i zatim prvi tajnik u Ministarstvu poljoprivrede (1962.). Savjetnik za relevantno područje politika u Uredu predsjednika Vlade (1968.). Tajnik člana gradskog vijeća nadležnog za financije grada Stockholma (1973.), pomoćnik tajnika u predsjedništvu Nordijskog vijeća (1977.). Državni tajnik odgovoran za suradnju među skandinavskim zemljama i državni tajnik u Ministarstvu financija. Predsjednik Odbora za velike gradove (1988.). Savjetnik i koordinator u Uredu predsjednika Vlade (1990.). Osobni predstavnik predsjednika Vlade u usklađenoj ponovnoj procjeni suradnje među nordijskim zemljama uoči pristupanja Švedske Europskom gospodarskom prostoru i EU u (1990.). Pregovarač i savjetnik za ekonomska, financijska i proračunska pitanja u Tajništvu Socijaldemokratskog kluba zastupnika u švedskom parlamentu (Riksdag, 1992.). Ravnatelj u Ministarstvu vanjskih poslova (1994.). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 1995. do 31. prosinca 2001.: odgovoran za sektor „Suradnje sa zemljama u razvoju i državama koje nisu članice EU-a (opći proračun Europske unije)”. Predsjednik Europskog revizorskog suda (1999. – 2001.). Preminuo 19. rujna 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Rođen u Göteborgu 1938. Doktorirao političke znanosti na Sveučilištu u Göteborgu (1973.). Predsjednik Nacionalnog saveza studenata (1964.). Zaposlenik u švedskom Savezu strukovnih udruženja (1965.). Glavni tajnik Švedske stranke umjerenih (1974.). Zastupnik u švedskom parlamentu (Riksdag), član Stalnog odbora za financiranje, član Savjetodavnog vijeća za vanjske poslove, zamjenik predsjednika Odbora za europske poslove (1994.). Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2002. do 28. veljače 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Rođen u Stockholmu 13. rujna 1950. Istraživač i predavač u području ekonomije u visokoj poslovnoj školi Stockholm School of Economics, bavio se istraživanjima u području razvojne ekonomije, strukturnih promjena i ekonomije tržišta rada (1972.). Tajnik Udruženja švedskih ekonomista (1981.). Zamjenik državnog tajnika u švedskom Ministarstvu financija i načelnik Odjela za srednjoročnu i dugoročnu ekonomsku politiku (1985.). Zamjenik državnog tajnika za ekonomska pitanja u švedskom Ministarstvu financija. Glavni ekonomist u banci Svenska Handelsbanken (nadležan za istraživanje tržišta). Zamjenik guvernera švedske središnje banke (Sveriges Riksbank), nadležan za monetarnu politiku (1995.). Guverner švedske središnje banke (2003.). Član upravnih odbora u nekoliko državnih agencija, poduzeća i sveučilišta. Predstavljao Švedsku u nekoliko međunarodnih tijela kao što su Međunarodni monetarni fond (MMF), Banka za međunarodne namire, Monetarni odbor (kasnije poznat kao Gospodarski i financijski odbor) u okviru EU-a i Europska središnja banka (ESB). Član Europskog revizorskog suda od 1. ožujka 2006. do 9. lipnja 2011. Član II. revizijske skupine „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija”, član odgovoran za komunikacije u Skupini CEAD („Koordinacija, komunikacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”, 2006.)., član upravnog odbora Suda (2007.), član III. revizijskog vijeća „Vanjsko djelovanje” i zamjenski član Vijeća CEAD (Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj, 2010.). Predstavnik III. vijeća u Vijeću CEAD (2011.).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Rođen u Göteborgu 26. travnja 1952. Diplomirao političke znanosti, povijest i komunikacije na Sveučilištu u Göteborgu. Državni tajnik u Uredu predsjednika vlade (2007. – 2010.). Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova (2007.). Državni tajnik u Ministarstvu obrane (2006. – 2007.). Glavni ravnatelj Ureda za registraciju trgovačkih društava u Švedskoj (2004. – 2006.). Zamjenik glavnog ravnatelja Konfederacije švedskih poduzetnika (2001. – 2004.). Direktor Informacijskog odjela, vršitelj dužnosti izvršnog direktora, zamjenik izvršnog direktora i izvršni direktor Federacije švedskih industrijskih djelatnosti (1991. – 2001.). Direktor informacijskog odjela u građevinskom poduzeću SIAB (1990. – 1991.). Službenik za odnose s medijima, voditelj ureda za medije, a kasnije i voditelj informacijskog odjela švedske vojske i glasnogovornik vrhovnog zapovjednika švedskih oružanih snaga (1982. – 1990.). Predsjednik Švedske nacionalne unije studenata (SFS) (1980. – 1982.). Član Državnog odbora za interoperabilnost i član uprave Nacionalne agencije za pružanje usluga sveučilištima i visokim učilištima (2005. – 2006.). Predsjednik Središnjeg saveza za obranu i društvo, član Vijeća za odnose s industrijskim djelatnostima švedske Agencije za postupanje u izvanrednim situacijama i član Vijeća za poslovno savjetovanje vrhovnog zapovjednika oružanih snaga (2003. – 2004.). predsjednik štokholmskog ogranka Umjerene stranke (1997. – 2003.). Zamjenski član u izvršnom odboru švedske središnje banke Riksbank (1998. – 2002.). Član uprave poduzeća Birka Energi (1999. – 2002.). Predsjednik poduzeća Svenska Bostäder (1999. – 2001.). Direktor poduzeća Locum AB (1999. – 2001.). Član Akademije vojnih znanosti i član uprave Švedskog radija (Sveriges Radio) (1996. – 1998.). Član Europskog revizorskog suda od 10. lipnja 2011. do 28. veljače 2018. Preminuo 29. ožujka 2018.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Rođen u siječnju 1915. Pohađao gimnaziju Plaistow. Obavljao izvršne i nadzorne dužnosti u Službi Ujedinjene Kraljevine za carine i trošarine (1933.). Porezni inspektor (1939.). Tajnik Porezne uprave (1951.). Član odbora Porezne uprave (1965.). Predsjednik odbora Porezne uprave (1973.). Član Revizorskog suda od 18. listopada 1977. do 17. listopada 1983. Preminuo 19. veljače 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Rođen 11. studenoga 1933. u Rugbyju (Warwickshire). Diplomirao klasičnu književnost, povijest starog vijeka te antičku i modernu filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu. Ovlašteni tumač za ruski jezik. Radio u Ministarstvu financija i javne službe Ujedinjene Kraljevine (1957.). Upućen na rad u diplomatskoj službi kao ekonomski i financijski savjetnik stalnog predstavnika Ujedinjene Kraljevine pri Europskim zajednicama (1974.). Tajnik Ministarstva financija zadužen za javni i parlamentarni nadzor nad rashodima (1978.). Odgovoran za inozemnu pomoć i trgovinska pitanja, izvozne kredite i međunarodna dužnička pitanja u Upravi za inozemstvo u okviru Ministarstva financija (1982.). Član Europskog revizorskog suda od 18. listopada 1983. do 31. prosinca 1992. Zadužen za poljoprivredne rashode (1983.). Član Instituta za javne financije i računovodstvo na temelju Uredbe br. 6. od 23. rujna 1988. Preminuo 8. kolovoza 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Rođen u Londonu 1938. Diplomirao povijest i filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu. Magistrirao ekonomiju na Sveučilištu Harvard. Radio u područjima oporezivanja, monetarne politike i kontrole javne potrošnje u Ministarstvu financija Ujedinjene Kraljevine (1961. – 1979.). Šef kabineta ministra financija (1980. – 1981.). Pomoćnik ministra zadužen za Upravu za naftu u okviru Ministarstva energije (1981. – 1984.). Radio u središnjem Tajništvu vlade (1985.). Pomoćnik ministra i zatim zamjenik ministra u Ministarstvu obrazovanja i znanosti, nadležan za osiguravanje dovoljnog broja djelatnika u obrazovanju, njihovo osposobljavanje i naknade za njihov rad. Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 1993. do 31. prosinca 2001.: nadležan za područje „Socijalni sektor, industrijske politike, Centar sa sjedištem u Berlinu, Zaklada sa sjedištem u Dublinu, okoliš, Kohezijski fond (aspekt okoliša)”. Nadležan za sektor za izradu izjave o jamstvu (DAS). Doajen Skupine za DAS (1995.).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Rođen u Cheltenhamu 1948. Stekao titulu magistra znanosti (Ekonomija javnog sektora) na Sveučilištu u Londonu i diplomiranog povjesničara (moderna povijest) na Sveučilištu u Oxfordu. Upućen na rad u uredu stalnog predstavnika Ujedinjene Kraljevine pri EU u kao drugi tajnik (gospodarstvo i financije) i u Tajništvu Ureda premijera za gospodarstvo (1971.). Načelnik Uprave za poljoprivredu u okviru Ministarstva financija (1984.). Financijski i gospodarski savjetnik u uredu stalnog predstavnika Ujedinjene Kraljevine pri EU u (1985.). Voditelj Skupine za Europsku uniju u okviru Ministarstva financija. Pomoćnik direktora i zatim direktor Europske investicijske banke u Luxembourgu (1990.). Zamjenik stalnog predstavnika Ujedinjene Kraljevine pri EU u u Bruxellesu (1995.). Predsjednik Corepera (dio I.) tijekom razdoblja u kojem je Ujedinjena Kraljevina predsjedala Vijećem (1998.). Voditelj Tajništva za europske poslove u okviru Ureda premijera (1999. – 2000.). Gostujući profesor u Centru za međunarodne studije na Visokoj ekonomskoj školi u Londonu i gostujući suradnik na Europskom institutu Sveučilišta u Sussexu (2000.). Član Europskog revizorskog suda od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2013.:, zadužen za reviziju poljoprivrednih politika: izjava o jamstvu, poravnanje računa i izvozne subvencije. Član Skupine CEAD („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”). Član zadužen za I. revizijsku skupinu „Poljoprivredne politike” (2004.). Raspoređen u II. revizijsku skupinu „Strukturne politike, promet, istraživanje i energija” (2006.). Doajen (2008.). Doajen Revizijskog vijeća CAED („Koordinacija, evaluacija, jamstvo i razvoj”), zadužen za kvalitetu revizije i podršku reviziji. Član upravnog odbora Suda (2010.). Član III. revizijskog vijeća „Vanjsko djelovanje” (2012.). Preminuo 3. rujna 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Rođen 1960. Magistar poslovnog upravljanja (MBA), London Business School. Napredni program za rukovoditelje, Harvard Business School. Prvostupnik i magistar (povijesti), University College, Oxford. Preko 18 godina radio u Ministarstvu financija (HM Treasury), uključujući dva razdoblja u uredu ministra – kao pomoćni privatni tajnik ministra (1984. – 1986.) i glavni privatni tajnik stalnom državnom tajniku u Ministarstvu financija (1991. – 1993.). Voditelj timova za promet, porez i proračun te za poreznu politiku u Ministarstvu financija (1993. – 1999.). Ravnatelj Odjela za regulatorni učinak u Uredu predsjednika Vlade (1999. – 2003.). Ravnatelj Financijskog sektora u Ministarstvu financija (2003. – 2004.). Glavni direktor za strategiju i mirovinski sustav u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava (2004. – 2009.). Zamjenik predsjednika i neizvršni direktor zdravstvenog zavoda Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust (2008. – 2013.). Glavni direktor za nacionalnu klimatsku politika i korisničku podršku u Ministarstvu za energiju i klimatske promjene (2009. – 2011.). Glavni direktor za međunarodnu klimatsku politiku energetsku učinkovitost u Ministarstvu za energiju i klimatske promjene (2011. – 2013.). Vršitelj dužnosti stalnog državnog tajnika u Ministarstvu za energiju i klimatske promjene (listopad 2012.– siječanj 2013.). Član Europskog revizorskog suda od siječnja 2014. do siječnja 2020. Tijekom mandata člana Suda radio na reviziji kohezijske politike EU-a (2014. – 2016.) i održive uporabe prirodnih resursa (2016. – 2020.). Doajen I. revizijskog vijeća (Održiva uporaba prirodnih resursa) (2016. – 2018.).