Yes
No

Javno zdravlje neizravno potpada pod nekoliko područja politika EU-a. Međutim, glavnu odgovornost za zaštitu zdravlja i zdravstvene sustave snose države članice. ​