No
No
 

Kao zaštitnik financija Europski revizorski sud (Sud) smatra da bi njegovo djelovanje trebalo biti transparentno. Pod transparentnošću se podrazumijeva objava informacija o upravljanju i aktivnostima Suda te rezultata revizija koje Sud provodi. Na taj način Sud može pomoći građanima da bolje razumiju njegovu ulogu te promicati pouzdano financijsko upravljanje pozivanjem na odgovornost onih koji upravljanju proračunom EU a.

Korisne poveznice