Yes
No

​Izvješća vanjskog revizora o računovodstvenoj dokumentaciji Europskog revizorskog suda

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojim je Revizorski sud odgovoran za reviziju svih prihoda i rashoda Unije, kao ni odredbe o davanju razrješnice iz članka 319. tog Ugovora, od završetka financijske godine 1987. vanjski revizor svake godine provodi reviziju prihodovne i rashodovne računovodstvene dokumentacije Revizorskog suda.

Izvješća koja je vanjski revizor Revizorskog suda sastavio u vezi s računovodstvenom dokumentacijom Suda za financijske godine od 1987. do 1991. dostavljala su se samo predsjedniku Odbora Europskog parlamenta za proračunski nadzor.

Na temelju odluke koju su članovi Revizorskog suda donijeli na sastanku Suda 8. srpnja 1993., izvješća vanjskog revizora objavljuju se u Službenom listu Europske unije počevši od izvješća za financijsku godinu 1992.

Od donošenja Financijske uredbe iz 2018. u Službenom listu objavljuje se samo konsolidirana računovodstvena dokumentacija. Međutim, Revizorski sud i dalje objavljuje svoju godišnju računovodstvenu dokumentaciju na svojim internetskim stranicama.

Korisne poveznice