Yes
No

Chun borradh a chur faoi chruthú post agus faoin bhfolláine eacnamaíoch, tá sé mar bheartas ag an Aontas Eorpach timpeallacht ghnó a chruthú inar féidir le cuideachtaí bláthú agus a bheith níos iomaíche. Tá riar maith clár Eorpach ann a chuidíonn le fiontair bheaga agus mheánmhéide rochtain a fháil ar chistí agus ar mhargaí, agus a thugann tacaíocht d'fhiontraíocht, don idirnáisiúnú agus don fhás.​