Yes
Yes

Topaicí faoi thrácht

Gach topaic in ord aibítre

Spriocanna forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus ár n-iniúchtaí