No
No

Déanaimid ár gcuid oibre iniúchóireachta a phleanáil i bhfad roimh ré. Ag an am céanna, táimid sách solúbtha le freagairt nuair a bhíonn cúis ann iniúchóireacht a dhéanamh ar réimse beartais de chuid an Aontais ar ghearrfhógra

Leagtar amach inár straitéis ilbhliantúil na príomhchuspóirí iniúchóireachta don phleanáil fhadtéarmach. Chomh maith leis sin, tá próiséas pleanála ilbhliantúil againn a thugtar ar aghaidh ó bhliain go bliain ina ndéanaimid cinneadh níos mionsonraithe maidir leis an iniúchóireacht a dhéanfaimid an bhliain dár gcionn agus na hacmhainní a bheidh ag teastáil chun é sin a dhéanamh. Chun tuarascálacha ábhartha agus tráthúla a chur ar fáil, roinnimid clár oibre na Cúirte lenár ngeallsealbhóirí. Go háirithe, gach bliain, déanaimid é a phlé le Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí, i.e. comhlacht polaitiúil Pharlaimint na hEorpa a chomhordaíonn obair gach coiste sa Pharlaimint.