No
No
 

Na ovoj ćete stranici pronaći informacije o pozivima na dostavljanje ponuda koje raspisuje Europski revizorski sud (Sud), planiranju ugovora male i srednje vrijednosti, godišnjim popisima ugovora i općim uvjetima koji se primjenjuju na sve ugovore.

U slučajevima navedenima u Financijskoj uredbi od Suda se zahtijeva da pri nabavi robe, usluga ili radova primjenjuje postupke javne nabave.

Napominjemo da se većina objavljenih informacija o pozivima Suda na dostavljanje ponuda (prethodne obavijesti, pozivi na nadmetanje, obavijesti o dodjeli ugovora) može pronaći u internetskoj bazi podataka TED (eng. Tenders Electronic Daily).

Ova će se stranica redovito ažurirati najnovijim informacijama o javnoj nabavi i pozivima na dostavljanje ponuda.

Ponuditelji i vanjski stručnjaci mogu pronaći posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka na sljedećoj poveznici: Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka za nabavu/vanjske stručnjake.

Uvod

Odgovarajući natječajni postupak i metode oglašavanja odabiru se na temelju procijenjenih iznosa za ugovore; trenutačno je riječ o sljedećim iznosima:

Vrijednost ugovora
Najmanji obvezni postupak Oglašavanje
Manje ili jednako 15 000 EUR Pregovarački postupak s jednim dobavljačem/pružateljem usluga Ne oglašava se
Više od 15 000 EUR i manje

ili jednako 60 000 EUR

Pregovarački postupak koji uključuje najmanje tri dobavljača / pružatelja usluga Internetske stranice Suda
Više od 60 000 EUR i manje od praga iz Direktive ili jednako tom pragu (trenutačno 143 000 EUR za usluge/robu i 5 538 000 EUR za radove)

Pregovarački postupak koji uključuje najmanje pet dobavljača / pružatelja usluga

Poziv na iskaz interesa, ograničeni ili otvoreni postupak

Internetske stranice Suda

Dnevnik natječaja TED

Više od praga iz Direktive (više od 143 000 EUR za robu/usluge i više od 5 538 000 EUR za radove) Otvoreni postupak ili ograničeni postupak uz objavu poziva na nadmetanje u Službenom listu (Dnevnik natječaja TED) Dnevnik natječaja TED (eTendering) i internetske stranice Suda
Više od 60 000 EUR bez gornje granične vrijednosti – usluge u okviru tzv. „blagog režima”
Natjecateljski postupak uz pregovore
Dnevnik natječaja TED (eTendering) i internetske stranice Suda

Pregovarački postupci čija je procijenjena vrijednost veća od 15 000 EUR i manja od praga iz Direktive ili jednaka tom pragu

Svi pregovarački postupci vrijednosti veće od 15 000 EUR i manje od praga iz Direktive ili jednake tom pragu (više od 143 000 EUR za robu/usluge i više od 5 538 000 EUR za radove) koje Europski revizorski sud planira provesti objavljuju se na ovoj stranici. Vidi ex ante oglašavanje ugovora male i srednje vrijednosti.

Taj plan ni na koji način ne obvezuje Sud. Osim toga, ovisno o potrebama Suda, moguće je i ad hoc provođenje drugih postupaka nabave.

Ako ste zainteresirani za bilo koji od planiranih postupaka, molimo da nam se obratite služeći se sljedećim obrascem za kontakt. Kao predmet navedite „Javna nabava” i upišite sljedeće informacije: predmet natječajnog postupka te naziv, adresu i podatke za kontakt svojeg poduzeća.

Natječajni postupci čija je procijenjena vrijednost veća od praga iz Direktive

Svi natječajni postupci čija je procijenjena vrijednost veća od praga iz Direktive (više od 143 000 EUR za robu/usluge i više od 5 538​ 000 EUR za radove) oglašavaju se u Službenom listu (Dnevnik natječaja TED), glavnom izvoru informacija o opsežnim postupcima javne nabave.

Napominjemo da Europski revizorski sud ne dostavlja natječajnu dokumentaciju u tiskanom obliku. Sva potrebna dokumentacija dostupna je u elektroničkom obliku na ovoj internetskoj stranici ili na platformi eTendering te joj se može pristupiti preko poveznice koja je navedena u pozivu na nadmetanje (točka I.3.).

U slučaju poteškoća s preuzimanjem datoteka molimo da nam se obratite služeći se sljedećim obrascem za kontakt. Kao predmet navedite „Javna nabava” te upišite referentni broj i naslov natječajnog postupka o kojem je riječ.

Nadalje, napominjemo da tijekom predviđenog razdoblja za dostavu ponuda mogu biti objavljena pojašnjenja u vezi s dokumentacijom i/ili izmjene natječaja. Sve dodatne informacije bit će dostupne samo na platformi eTendering te im je moguće pristupiti preko poveznice navedene u pozivu na nadmetanje (točka I.3.), stoga se ponuditeljima preporučuje da redovito provjeravaju predmetne internetske stranice jer je objava dodatnih informacija moguća u bilo kojem trenutku do zaključivanja razdoblja za dostavu ponuda.

Uvod

Europski revizorski sud namjerava provesti sljedeće postupke javne nabave male i srednje vrijednosti. Ovaj raspored nije obvezujući za Sud. Drugi postupci javne nabave mogu se provoditi iznimno, ovisno o potrebama Suda.

Predmet Procjena Vrsta (roba (F), usluge (S), zgrade (B), radovi (W)) Indikativno planiranje (pokretanje postupka)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Ako ste zainteresirani za bilo koji od navedenih postupaka, molimo da nam se obratite služeći se sljedećim obrascem za kontakt. Kao predmet navedite „Javna nabava” i upišite sljedeće informacije: predmet natječajnog postupka te naziv, adresu i podatke za kontakt svojeg poduzeća.

Godišnji popisi ugovora male i srednje vrijednosti koje je Sud dodijelio (više od 15 000 EUR i manje od praga iz Direktive ili jednako tom pragu)

Godišnje informacije o posebnim ugovorima koji se temelje na okvirnom ugovoru

Godišnji popisi ugovora koje je Sud dodijelio u skladu s točkom 11.1. podtočkom (h) i podtočkama (j) do (m) Priloga I. Financijskoj uredbi

Povezani dokumenti

Godišnji popisi izmjena ugovora

Objava informacija o vrijednostima i primateljima sredstava EU-a

Povezani dokumenti