No
No

Europski revizorski sud (Sud) organizira tehničke radionice u vezi s revizijom, kao i međunarodne konferencije usmjerene na područja rada Suda. Na poveznicama u nastavku dostupne su informacije o najnovijim konferencijama i radionicama u organizaciji Suda.