No
Yes

L-ECA Journal huwa perjodiku li jiffoka fuq kwistjonijiet ewlenin fl-awditjar pubbliku madwar l-UE. Jiftaħ tieqa fuq ir-rwol u x-xogħol tal-QEA, u kull edizzjoni fiha artikli dwar tema speċifika minn kontributuri kemm interni kif ukoll esterni. L-artikli jistgħu jidentifikaw żviluppi u prattiki ġodda, jew jippreżentaw il-perspettiva ta’ dawk li jfasslu l-politiki, ta’ awdituri, ta’ akkademiċi jew ta’ esperti oħra dwar suġġett partikolari.

Il-kontenut tal-intervisti u tal-artikli huwa r-responsabbiltà unika tal-persuni intervistati u tal-awturi, u ma jirriflettix l-opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

L-ECA Journal huwa disponibbli hawn taħt u huwa ppubblikat ukoll fuq il-kanali tal-media soċjali.