Yes
No

L-għajnuna umanitarja tinvolvi t-twassil ta’ rispons ta’ emerġenza speċifiku għall-ħtiġijiet biex isalva u jippreserva l-ħajja, jipprevieni u jtaffi t-tbatija umana, u jżomm id-dinjità umana. L-għan huwa li jintlaħqu popolazzjonijiet vulnerabbli f’konformità mal-prinċipji tal-imparzjalità, in-newtralità, l-umanità u l-indipendenza. L-UE topera wkoll fil-qasam tal-protezzjoni ċivili biex tappoġġa, tikkoordina u tissupplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri.​