Yes
No

L-UE tipprovdi assistenza lil pajjiżi mhux tal-UE u tiżviluppa relazzjonijiet magħhom, u ma’ organizzazzjonijiet reġjonali u globali. L-objettiv primarju tal-politika tal-UE għall-iżvilupp huwa l-eradikazzjoni tal-faqar. Aktar minn nofs l-għajnuna kollha għall-iżvilupp ġejja mill-UE u mill-Istati Membri tagħha, li kollettivament huma d-donaturi ewlenin ta’ għajnuna fid-dinja.​