No
No
 
Bħala istituzzjoni tal-UE, il-QEA twettaq l-awditi tagħha fi ħdan qafas stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-UE.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri – istituzzjoni tal-UE

Il-QEA hija istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hija kisbet dan l-istatus fl- meta daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Maastricht.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri – l-awditur estern indipendenti tal-UE

"Il-Qorti ta' l-Awdituri għandha tagħmel il-verifika (l-awditjar) tal-Unjoni" (TFUE Artikolu 285)

Aħna nwettqu awditi b’żewġ għanijiet: intejjbu l-ġestjoni finanzjarja, u nagħmlu disponibbli informazzjoni għaċ-ċittadini tal-UE dwar l-użu tal-fondi tal-UE.

Id-dmirijiet tagħna taħt it-Trattat

Il-mandat tagħna ġej mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

It-Trattat jagħtina r-rwoli speċifiċi li ġejjin.

Nipproduċu rapport annwali dwar id-dħul u l-infiq tal-UE.

  • Neżaminaw il-kontijiet finanzjarji tal-UE fid-dettall. Meta nissuspettaw li hemm xi ħaġa ħażina fil-kontijiet, nirrappurtawha u nirreferuha għal aktar investigazzjoni.

  • Fir-rapport annwali tagħna, nagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill l-opinjoni uffiċjali tagħna – "dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni” – dwar jekk il-kontijiet tal-UE humiex affidabbli, u jekk it-tranżazzjonijiet ta’ bażi humiex legali u regolari.

Ninvestigaw kwistjonijiet oħra rilevanti għall-infiq tal-UE.

  • Noħorġu rapporti speċjali bl-osservazzjonijiet tagħna dwar kwistjonijiet speċifiċi: pereżempju, l-effettività tal-infiq tal-UE f’qasam speċifiku.
  • L-istituzzjonijiet oħra tal-UE jistgħu jitolbuna nagħtu opinjoni formali dwar kwalunkwe suġġett li jikkonċerna l-baġit tal-UE.

U ngħinu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex iwettqu l-kontrolli tagħhom stess dwar kif jintefaq il-baġit.

Id-dispożizzjonijiet legali prinċipali li jirregolaw ix-xogħol tal-awditjar tagħna huma l-Artikoli 310 sa 325 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Huma speċjalment rilevanti tliet Artikoli:

Regoli ta’ Proċedura

L-operazzjonijiet tagħna huma regolati minn bosta regoli u proċeduri interni. L-aktar importanti fosthom huma r-Regoli ta’ Proċedura, li jistabbilixxu kif taħdem l-organizzazzjoni tagħna. Ir-Regoli tal-Proċedura huma meħtieġa taħt it-Trattat li jiġu approvati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Qafas Etiku

Il-Linji Gwida dwar l-Etika u l-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Membri tal-QEA huma disponibbli fil-paġna Etika.

Ħoloq relatati