Yes
No

Is-suq uniku tal-UE jippermetti l-moviment aktar liberu tal-persuni, is-servizzi, l-oġġetti u l-kapital. Oqsma oħra li jikkontribwixxu għal-libertà tal-moviment u l-kummerċ mingħajr xkiel huma l-kompetizzjoni, l-istandardizzazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku għall-oġġetti, id-drittijiet tal-konsumatur, ir-regolazzjoni tas-servizzi, id-drittijiet ta’ propjetà intellettwali u l-akkwist.​