No
No

Aħna nippjanaw ix-xogħol tal-awditjar tagħna ħafna bil-quddiem. Iżda għandna biżżejjed aġilità biex nirrispondu meta minħabba ċ-ċirkustanzi jkollna nawditjaw qasam ta' politika tal-UE fi żmien qasir.

L-objettivi tal-awditjar prinċipali għall-ippjanar fuq terminu twil huma stabbiliti fl-istrateġija pluriennali tagħna. Barra minn hekk, aħna nwettqu eżerċizzju ta’ ppjanar pluriennali kontinwu fejn niddeċiedu f’aktar dettall x’se nawditjaw fis-sena ta’ wara, u liema riżorsi huma meħtieġa għal dan il-għan. Sabiex nipproduċu rapporti rilevanti u f’waqthom nikkondividu l-programm ta' ħidma tal-QEA mal-partijiet ikkonċernati tagħna. B’mod partikolari, kull sena, aħna niddiskutuh fil-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, il-korp politiku tal-Parlament Ewropew li jikkoordina x-xogħol tal-kumitati kollha tal-PE.