Yes
No

​Unjoni Ewropea

Għas-SAIs tal-Unjoni Ewropea, ara:

Pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali

*Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

SAIs oħra

Organizzazzjonijiet tas-SAIs