Yes
No

Permezz tal-politika tagħha għall-affarijiet marittimi u s-sajd, l-UE tfittex li tiżviluppa potenzjal ekonomiku, iżda wkoll li tiżgura sajd sostenibbli u provvista stabbli ta’ ikel tal-baħar.​