Yes
No

​Filwaqt li l-QEA ma għandhiex mandat biex tinvestiga każijiet ta’ frodi suspettata fil-konfront tal-interessi finanzjarji tal-UE, nikkontribwixxu biex tiġi miġġielda l-frodi li tolqot il-baġit tal-UE billi nwettqu awditi dedikati tas-sistemi ta’ prevenzjoni jew detezzjoni tal-frodi. Noħorġu opinjonijiet ukoll dwar proposti tal-Kummissjoni għal leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta dwar kwistjonijiet relatati ma’ frodi.