Yes
No

​Il-QEA hija impjegatur li jħaddan il-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs. Il-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs huwa minqux fil-leġiżlazzjoni li fuqha x-xogħol tal-UE huwa bbażat, notevolment fl-Artikolu 1d tar-Regolamenti tal-Persunal, li jipprojbixxi diskriminazzjoni bbażata fuq kull raġuni (bħall-ġeneru, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, fatturi ġenetiċi, ilsien, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika jew kull opinjoni oħra, sħubija f’minorità minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità, età, jew orjentazzjoni sesswali. Kull tip ta’ diskriminazzjoni hija pprojbita mil-Linji Gwida dwar l-Etika tagħna.

Għandna politika dwar id-diversità u l-inklużjoni li għandha l-għan li jinħoloq ambjent tax-xogħol divers u kultura inklużiva li fiha kulħadd iħossu apprezzat u kapaċi jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu.

Din il-politika dwar id-diversità u l-inklużjoni hija parti importanti mill-għanijiet strateġiċi tal-QEA. Hija tibni fuq ir-riżultati ta’ pjanijiet ta’ azzjoni preċedenti biex titwitta t-triq lejn post tax-xogħol aktar divers, aktar flessibbli u, fl-istess ħin, aktar ekwu fejn it-talent ta’ kulħadd ikollu l-aħjar opportunità biex jirnexxi. Il-mexxejja għandhom rwol ewlieni biex bis-saħħa tagħhom dan iseħħ; permezz tal-impenn tagħna, nistgħu nagħtu eżempju għall-bqija tal-organizzazzjoni. Għalhekk, huwa l-kompitu tagħna li l-benefiċċji ta’ kultura diversa u inklużiva jsiru apparenti għal kulħadd.

Zacharias Kolias, is-Segretarju Ġenerali, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Traskrizzjoni tal-vidjo

Diversità u inklużjoni fil-QEA

6 atturi prinċipali tal-QEA: l-Uffiċjal għad-Diversità u l-Inklużjoni, is-Segretarju Ġenerali, ir-Riżorsi Umani, il-Kumitat Konġunt għall-Opportunitajiet Indaqs (COPEC), il-Gruppi ta’ Ħidma, it-Taħriġ Professjonali.

10 prijoritajiet: mobilizzazzjoni, informazzjoni u komunikazzjoni, attrazzjoni, integrazzjoni, promozzjoni, adattament, abilità, protezzjoni, tħeġġiġ u kejl.

Mobilizzazzjoni: promozzjoni tad-diversità u l-inklużjoni fost il-maniġment.

 • Tisħiħ tal-impenn,
 • taħriġ obbligatorju,
 • valutazzjoni tad-diversità u l-inklużjoni.

Informazzjoni u komunikazzjoni: promozzjoni tad-diversità u l-inklużjoni fost il-persunal kollu.

 • Komunikazzjoni u taħriġ,
 • sensibilizzazzjoni,
 • gruppi ta’ ħidma dwar id-diversità u l-inklużjoni.

Attrazzjoni: jiġu pprovduti opportunitajiet indaqs u jissaħħu d-diversità u l-inklużjoni fil-proċess ta’ reklutaġġ.

 • Grupp divers ta’ applikanti,
 • bordijiet ta’ selezzjoni inklużivi u diversi,
 • kondiviżjoni/pubblikazzjoni ta’ statistika.

Integrazzjoni: integrazzjoni ta’ opportunitajiet indaqs u diversità u inklużjoni fil-ġestjoni tal-prestazzjoni, fl-evalwazzjoni, fiċ-ċertifikazzjoni u fil-promozzjoni.

 • Liv tal-ġenituri għall-irġiel,
 • ikkowċjar,
 • żgurar li ma jkun hemm l-ebda preġudizzju fil-proċedura ta’ promozzjoni.

Promozzjoni: ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-selezzjoni tal-kapijiet ta’ kompiti.

 • Pubblikazzjoni ta’ aġġornamenti ta’ kull sitt xhur dwar is-sehem ta’ Kapijiet ta’ Kompiti nisa/rġiel,
 • tħeġġiġ,
 • kondiviżjoni tal-għarfien

Adattament: tisħiħ tal-flessibbiltà fuq il-post tax-xogħol.

 • Benesseri,
 • bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata,
 • telexogħol.

Abilità: ħolqien ta’ ambjent inklużiv għall-persunal b’diżabilità.

 • Ġimgħa ta’ sensibilizzazzjoni dwar id-diżabilità,
 • aċċessibbiltà,
 • azzjonijiet pożittivi.

Protezzjoni: rikonoxximent, fehim u indirizzar tat-tixjiħ tal-persunal tal-QEA.

 • Persuni akbar fl-età li huma attivi,
 • tagħlim tul il-ħajja,
 • skambju interġenerazzjonali.

Tħeġġiġ: jitħeġġu n-nisa biex jaqbdu t-triq lejn karigi maniġerjali.

 • Intervisti u kkowċjar,
 • emanċipazzjoni,
 • programm ta’ żvilupp tat-tmexxija.

Kejl: valutazzjoni tal-progress dwar id-diversità u l-inklużjoni.

 • Stħarriġiet u statistika,
 • rapport annwali dwar id-diversità u l-inklużjoni,
 • indikaturi tal-prestazzjoni.
Il-funzjoni Kollassa/Espandi hija kompletament disponibbli biss għall-utenti mingħajr diżabbiltà fil-vista (it-test diġà huwa disponibbli għas-software tal-qari tal-iskrin)
 

 
Il-QEA – membru tal-International Dual Career Network (IDCN) tal-Lussemburgu IDCN

Fi ħdan il-QEA, aħna nirrikonoxxu kemm huwa importanti li nagħtu appoġġ lill-impjegati tagħna meta jibdew il-karriera professjonali tagħhom ġewwa l-Lussemburgu, iżda nagħmlu wkoll mill-aħjar tagħna biex nagħtu appoġġ lis-sħab u lill-konjuġi tagħhom. Bl-impenn li ħadna biex niżguraw esperjenza pożittiva u kostruttiva għal kulħadd, nistinkaw biex din it-tranżizzjoni tkun kemm jista’ jkun mingħajr intoppi.

Huwa għalhekk li l-QEA hija membru kburi tal- International Dual Career Network (IDCN) tal-Lussemburgu(opens in new window), li hija organizzazzjoni dinjija li tiffoka fuq l-għoti ta’ appoġġ għall-iżvilupp tal-karriera u għall-benesseri tas-sħab u tal-konjuġi tal-impjegati tagħna.

L-IDCN toffri firxa wiesgħa ta’ servizzi, minn għarfien tas-suq tax-xogħol lokali, sa għoti ta’ għajnuna bis-CVs, sa avvenimenti ta’ networking, u għoti ta’ aċċess lil networks tan-negozju lokali permezz ta’ membri oħra tal-IDCN. Is-sħab u l-konjuġi kollha tal-impjegati tal-QEA bbażati fil-Lussemburgu jistgħu jissieħbu mal-IDCN billi jirreġistraw fuq is-sit web tal-IDCN.