Yes
Yes
 • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Imwieled f’Nivelles fl-4 ta’ Awwissu 1921; studji Umanistiċi Klassiċi (Griegi u Latini); kontabbiltà industrijali; lawrja fix-xjenzi kummerċjali u finanzjarji; lekċerer fl-Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis fi Brussell; awditur tal-kumpaniji finanzjarji fi Brussell u tad-dipartiment legali tal-Administration centrale des contributions directes (1942). Segretarju Ġenerali, id-Dipartiment tal-Istudji, responsabbli għan-negozjati (Eurochemic, Eurocontrol) u għall-ħidma internazzjonali (Komunitajiet Ewropej) (1957); Service du crédit public, impjieg part-time sakemm ġie assenjat għal dmirijiet internazzjonali f’April 1960; grad ta’ Spettur Ġenerali; Konsulent Finanzjarju tar-Rappreżentanza Permanenti inkarigata min-negozjati finanzjarji, fiskali u amministrattivi, membru sħiħ tal-kumitat baġitarju, tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija, u membru supplenti tal-Kumitat tal-Fond Soċjali Ewropew; membru tal-Kumitat Amministrattiv u Finanzjarju tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej; membru tal-grupp ta’ esperti tal-gvernaturi (1959); membru supplenti tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank Ewropew tal-Investiment (1970); Awditur tal-KEFA (1971); membru tal-Bord tal-Awditjar (1972); Membru tal-Qorti tal-Awdituri mit-18 ta’ Ottubru 1977 sas-17 ta’ Ottubru 1987. Miet fl-20 ta’ Jannar 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Imwieled f’Winenne fl-24 ta’ Ottubru 1923; dottorat fil-liġi, u lawrja fix-xjenzi ekonomiċi; Ekonomist u Konsulent Ekonomiku fil-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi (1949); Spettur tal-Finanzi fil-Ministeri tal-Impjieg, tas-Sigurtà Soċjali u tal-Klassijiet Medji (1959); Konsulent għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru (1963). Assistent Chef de Cabinet tal-Ministru inkarigat mill-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Soċjali u l-Edukazzjoni (1966); Kap tal-Uffiċċju Ekonomiku u Soċjali tal-Prim Ministru (1968); Chef de Cabinet tal-President tal-Kumitat Ministerjali tal-Koordinazzjoni Ekonomika u Soċjali (1972); Chef de Cabinet tas-Segretarju tal-Istat għall-Baġit (1974); Spettur Ġenerali tal-Finanzi akkreditat għall-Ministru tal-Komunikazzjoni (1976); Chef de Cabinet tas-Segretarju tal-Istat għall-Baġit (1977); Spettur Ġenerali tal-Finanzi akkreditat għall-Ministru tal-Komunikazzjoni (1979); delegat ġenerali għar-riforma tal-Kontijiet tal-Istat (1982); Membru tal-Qorti tal-Awdituri mit-18 ta’ Ottubru 1987 sal-15 ta’ Marzu 1992. Miet fil-15 ta’ Marzu 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Imwieled f’Bouffioulx fit-18 ta’ Diċembru 1928; lawrja fix-xjenzi kummerċjali u finanzjarji (1953); għadda l-kompetizzjoni pubblika għall-assistenti spetturi tal-finanzi (1958); irċieva t-tieni premju mill-Istitut tax-Xjenzi Amministrattivi (1963); Membru tas-Soċjetà Rjali tal-Ekonomija Politika; President tal-Groupe Économique HEC Saint-Louis. Istitut Nazzjonali tal-Istatistika (1947); diversi pożizzjonijiet fil-Cour des comptes tal-Belġju (1954); Dipartiment Speċjali tal-Investigazzjonijiet Baġitarji (1966); Kooperazzjoni teknika ta’ livell għoli fiż-Zaïre (1973); Membru tal-Cour des comptes tal-Belġju (1975); uffiċjal ta’ kollegament mal-Qorti tal-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej (1977); Awditur tal-Agence de coopération culturelle et technique f’Pariġi (1976); Assistent Chef de Cabinet tal-Ministru tas-Sigurtà Soċjali (1974); Membru tas-Centre public d'aide sociale fi Brussell (1989); Membru tal-Qorti tal-Awdituri mill-21 ta’ Diċembru 1992 sad-9 ta’ Frar 1994. Miet fil-15 ta’ Ottubru 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Imwieled f’Etterbeek fit-13 ta’ Marzu 1940; studji legali fl-Université libre de Bruxelles; inġinerija fil-qasam tan-negozju, fil-fakultà tal-liġi ta’ Nancy; industrija privata (1961-1963); Amministratur fil-Kummissjoni Ewropea. Abbozzar ta’ direttivi dwar l-armonizzazzjoni tad-dritt soċjetarju (1963); Amministratur Prinċipali fid-Direttorat Ġenerali għall-Baġits (1968). Assistent tad-Direttur Ġenerali (1972); Kap tad-Diviżjoni "Baġit ġenerali, tmexxija u informazzjoni finanzjarja" (1974); Kap tad-Diviżjoni u mbagħad Direttur responsabbli għall-għajnuna lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, fil-Qorti tal-Awdituri (1978); Direttur responsabbli għall-metodoloġija tal-awditjar (1985); Segretarju Ġenerali (1989); Membru tal-Qorti tal-Awdituri mill-10 ta’ Frar 1994 sat-28 ta’ Frar 2000; Awditjar tal-miżuri favur il-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, l-Istati Indipendenti Ġodda (dik li kienet l-Unjoni Sovjetika) u l-Mongolja (1996). Miet fil-11 ta’ Marzu 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Imwieled f’Ostend fit-23 ta’Mejju 1945; lawrja fl-ekonomija mill-Università ta’ Ghent; Kap tad-Diviżjoni fid-Dipartiment tar-Riċerka tal-Bank Nazzjonali tal-Belġju (Bank Ċentrali); responsabbli għall-kontijiet nazzjonali u għall-kontijiet finanzjarji pubbliċi (1976); Konsulent Speċjali għall-politika ekonomika u monetarja fil-Bank tal-Burundi (Bank Ċentrali) f’isem il-Fond Monetarju Internazzjonali (1983). Chef de Cabinet tal-Ministru Federali għall-Baġit (1988); Direttur u Membru tal-Bord tal-Bank Nazzjonali tal-Belġju (1991); Membru tal-Bord tal-Istitut tal-Borża Belġjan-Lussemburgiż (2000); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 2000 sat-28 ta’ Frar 2006. Miet fit-8 ta’ Novembru 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Imwieled f'Overpelt fid-19 ta’ Lulju 1952; Master fl-Ekonomija (M. Phil) mill-Università ta’ Cambridge (ir-Renju Unit) wara li rċieva borża ta' studju mill-British Council; iggradwat fl-Ekonomija; bi speċjalizzazzjoni fil-finanzi pubbliċi u fl-ekonomija monetarja, mill-Katholieke Universiteit Leuven (KUL) (Università Kattolika ta' Leuven); għandu lawrja fil-liġi mill-Università ta’ Antwerp. Mill-1977 sal-1987 huwa ħadem bħala assistent riċerkatur fil-qasam tal-finanzi pubbliċi fiċ-Ċentru għall-Istudji Ekonomiċi fil-Katholieke Universiteit Leuven; fl-1978, huwa qatta’ perjodu ta’ sitt xhur fil-Ġappun bħala r-rebbieħ ta’ premju mill-Ministeru tal-Kummerċ Barrani tal-Belġju; mill-1980 sa ma sar Ministru tal-Gvern Belġjan fl-1994, huwa kien awditur mal-Qorti tal-Awdituri Belġjana, u kien sekondat bejn l-1984 u l-1994. Mill-1983 sal-2006 huwa kien is-Sindku ta' Overpelt. Mill-1984 sal-1985, kien konsulent fil-Kabinett tal-Viċi Prim Ministru Belġjan. Mill-1985 sal-1989, kien konsulent fil-Kabinett tal-Ministru tal-Finanzi Belġjan. Bħala Membru tal-Parlament Ewropew mill-1989 sal-1991, huwa kien membru tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Mill-1991 sal-1994, huwa kien Membru tal-Gvern Federali tal-Belġju u membru tal-Kumitat għall-Finanzi . Huwa nħatar Ministru tad-Difiża Nazzjonali mill-1994 sal-1995 u Ministru tal-Agrikoltura u l-SMEs mill-1995 sal-1999. Matul il-mandat tiegħu bħala Membru tal-Gvern Federali tal-Belġju bejn l-1999 u l-2006, huwa kien Membru tal-kumitati għall-finanzi u l-affarijiet barranin. Fl-2004, huwa ġie elett president tal-kumitat għall-affarijiet barranin. Huwa kien Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 2006 sat-30 ta’ April 2018. Fl-2015, ingħata t-titlu ta’ Baruni mill-Altezza Rjali Tiegħu, ir-Re Philippe tal-Belġju.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Imwielda fil-Bulgarija fis-17 ta’ April 1956; ta’ nazzjonalità Bulgara; Lawrja ta’ Master tax-Xjenza fl-Ekonomija u l-Ġestjoni fl-Università Karl Marx f’Sofia; Riċerkatur speċjalizzata fl-analiżi finanzjarja fl-Istitut tar-Riċerka tal-Ekonomija tal-Kostruzzjoni f’Sofia (1980-1986); Lettur fil-Fakultà tal-Ekonomija fl-Università St Kliment Ohridski f’Sofia (1988-2006). Kap tad-Dipartiment fil-Ministeru tal-Industrija fejn xogħolha kien jinkludi l-analiżi tad-djun tal-intrapriżi tal-Istat, u tal-krediti mogħtija lilhom, u l-ġestjoni tar-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali (1991); Membru tal-Bord tad-Diretturi ta’ Sofia Bank Ltd fil-Bulgarija (1993). Membru tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Bulgarija, fejn kienet responsabbli li tawditja: il-Bank Ċentrali Bulgaru, id-dejn tal-Istat, il-Fond li Jiggarantixxi d-Depożiti Bankarji, l-Aġenzija Bulgara għall-Assigurazzjoni tal-Esportazzjoni, il-privatizzazzjoni, id-dejn estern garantit tal-Istat, u proġetti ta’ sħubija pubblika-privata. Uffiċjal ta’ Kollegament ma’ Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar oħra, inkluża l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (1995); Membru tal-Bord tal-Awditjar tal-Bank ta’ Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa f’Pariġi (2004); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2012 fil-Grupp tal-Awditjar IV “Riżorsi tradizzjonali, attivitajiet bankarji, infiq amministrattiv, istituzzjonijiet u organi Komunitarji, politika interna”; Membru Supplenti tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2007); Membru tal-Awla IV “Dħul, Riċerka u politika interna, u Istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea”; Membru li rrappreżentat lill-Awla IV fl-Awla CEAD (2010).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Imwielda fi Stara Zagora fl-1975. Gradwata b’Master fir-relazzjonijiet ekonomiċi internazzjonali mill-Università tal-Ekonomija ta’ Varna; b’MBA mit-Thunderbird School of Global Management, tal-Università tal-Istat ta’ Arizona. Ħadmet għall-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Ikel tal-Bulgarija (1999-2002) bħala koordinatur għall-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali; analista tal-investiment u n-negozju f’diversi istituzzjonijiet finanzjarji u bankarji fl-Istati Uniti tal-Amerka (2004-2006); membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Sofija (2007-2009); Membru tal-Parlament Ewropew (2009-2012), fejn, fost l-oħrajn, qdiet ir-rwoli ta’ Viċi President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT), Viċi President tal-Kumitat Speċjali dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali, u Viċi President tad-Delegazzjoni UE-Ċina. Maħtura fil-QEA fl-2013, bir-rwol ta’ relatur għal firxa ta’ kompiti dwar il-konformità u l-prestazzjoni bħala Membru u, mill-2016, bħala Dekan tal-Awla II, Investiment għall-koeżjoni, it-tkabbir u l-inklużjoni; mill-2022 kienet il-President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar u l-President tal-Kumitat tal-Istandards Professjonali fi ħdan l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar. Maħtura fil-Kummissjoni Ewropea, f’Settembru 2023, bħala Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Imwieled fi Praga fl-1965; ta’ nazzjonalità Ċeka; Gradwat fil-Finanzi mill-Università tal-Ekonomija ta’ Praga (1987). Attenda s-seminars li ġejjin: Kontabbiltà u Awditjar Pubbliku (CIPFA, Londra), Privatizzazzjoni u Finanzi Pubbliċi (JICA, Tokyo), Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi (FMI, Vjenna), Statistika tal-Finanzi tal-Gvern (FMI, Washington D.C.), Għajnuna għall-Iżvilupp għas-Settur Korporattiv (JICA, Tokyo); Ministeru tal-Finanzi Ċek, Dipartiment tal-Analiżi Finanzjarja (1988). Dipartiment tal-Baġit tal-Istat (1990); Viċi Direttur tad-Dipartiment tal-Baġit tal-Istat u Kap tad-Diviżjoni tal-Affarijiet tal-Baġit Ġenerali (1994); Membru tal-Kumitat tal-Finanzi ta’ CERN (1993-1996); Direttur tad-Dipartiment tal-Analiżi tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Ċeka (Nejvyšší kontrolní úřad); Irrappreżenta s-SAO Ċek fil-grupp ta’ ħidma dwar manwal tal-awditjar u magħmul minn rappreżentanti tal-QEA, tas-SIGMA u tal-esperti tal-pajjiżi kandidati. Assenjamenti bħala espert għall-Bank Dinji (1999). Inħatar Membru tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Ċeka (Lulju 2003); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta’ Mejju 2004 sas-6 ta’ Mejju 2016; Membru tal-Grupp tal-Awditjar III “Azzjonijiet Esterni”; Membru tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti; Membru u President tal-Kumitat ta’ Verifikazzjoni; Membru u President tal-Kumitat ta’ Verifikazzjoni tal-EUROPOL; Dekan tal-Awla III “Azzjonijiet Esterni” u Membru tal-Kumitat Amministrattiv (2010); Irrappreżenta l-Awla III fl-Awla CEAD (2011). Membru u sussegwentement Dekan (2013) tal-Awla I “Preżervazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali”, u r-rappreżentant tagħha fl-Awla CEAD.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Imwieled f’Copenhagen fid-29 ta' Awwissu 1922; ta' nazzjonalità Daniża; lawrja fil-Liġi (Juridisk Kandidat) mill-Università ta' Copenhagen (1948); uffiċjal fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi tad-Danimarka (1948); ċertifikat ta' aptitudni għall-professjoni ta' avukat fil-Qorti tal-Appell (1952); awditur fuq il-Bord Internazzjonali tal-Awditjar tan-NATO f’Pariġi (1957). Membru tal-bord tal-awditjar tal-ESRO f’Pariġi (1964); Kap tal-Unità fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi (1966); Kap tad-Dipartiment fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi (1972); Membru tal-Bord tal-Awditjar tal-Komunitajiet Ewropej fi Brussell (1973); Deputat Awditur tal-Kontijiet Pubbliċi (1976); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta' Ottubru 1977 sas-17 ta' April 1983; miet fl-1 ta' Mejju 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Imwieled f’Herrested fis-6 ta' Mejju 1922; ta' nazzjonalità Daniża; lawrja fil-Liġi mill-Università ta' Copenhagen (1948); avukat (1948); uffiċjal fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi tad-Danimarka (1949); kariga proviżorja fuq il-Bord Internazzjonali tal-Awditjar tan-NATO (1956); awditur fuq il-Bord Internazzjonali tal-Awdituri tan-NATO (1960). Kap tal-Unità fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi tad-Danimarka (1967); Kap tad-Dipartiment fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi tad-Danimarka (1974); awditur delegat għall-ECMWF, Reading, ir-Renju Unit (1976); awditur delegat għall-EMBL, Heidelberg, il-Ġermanja (1978); awditur (1977); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta' April 1983 sas-17 ta' April 1989; miet fit-23 ta' Settembru 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Imwieled f’Vejle fl-24 ta' Ottubru 1931; ta' nazzjonalità Daniża; lawrja ta' Master fl-Ekonomija mill-Università ta' Copenhagen (1957); awditur fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi tad-Danimarka (1957); awditur fin-NATO (1966); Kap tal-Unità fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi tad-Danimarka (1971). Kap tad-Dipartiment fl-Uffiċċju għall-Awditjar tal-Kontijiet Pubbliċi tad-Danimarka (1973); Deputat Awditur Ġenerali (1983); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta' April 1989 sat-30 ta' Ġunju 1995; miet fl-4 ta' Ġunju 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Imwieled f’Copenhagen fl-1940; ta' nazzjonalità Daniża; lawrja fix-Xjenzi Politiċi mill-Università ta' Copenhagen u mill-Handelshøjskolen (Kulleġġ tal-Kummerċ) ta’ Copenhagen; uffiċjal fil-Ministeru tal-Finanzi u fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (1965); Deputat Kap tal-Unità fir-Rigsrevisionen (L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tad-Danimarka). Kap tal-Unità responsabbli għall-awditjar tal-kontijiet ta' xogħlijiet pubbliċi u għall-Ministeru ta' Greenland; membru tal-Bord Maniġerjali responsabbli għall-awditjar tal-Ministeri tal-Affarijiet Soċjali u tal-Ambjent (1971); Awditur Ġenerali (1985); membru tal-Bord tal-Appell tal-Monopolji (1987); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Lulju 1995 sal-31 ta' Diċembru 2001: responsabbli għall-awditjar tal-politiki soċjali, tal-politiki industrijali, taċ-Ċentru ta' Salonka, tal-Fondazzjoni ta' Dublin u tal-Fond ta' Koeżjoni (qasam “Protezzjoni ambjentali”).
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Imwieled f’Copenhagen fil-31 ta' Marzu 1949; ta' nazzjonalità Daniża; lawrja fil-Liġi mill-Università ta' Copenhagen; uffiċjal fl-Uffiċċju tal-Fiduċjarju Pubbliku li jaqa’ taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja (1972); Kap tal-Unità fir-Rigsrevisionen responsabbli għar-rapport annwali, għall-ippjanar interdipartimentali, u għall-awditjar tal-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali, tal-Ministeru tal-Intern u tal-Ministeru tal-Ambjent (1985). Kap tad-Dipartiment fir-Rigsrevisionen responsabbli għall-ippjanar kumplessiv u għall-ġestjoni ta' awditi finanzjarji (1995); membru ta' grupp ta' ħidma magħmul minn rappreżentanti tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-UE u tal-QEA, u li kien inkarigat mil-“Linji Gwida Ewropej dwar l-Implimentazzjoni tal-Istandards tal-Awditjar tal-INTOSAI” (1996); Deputat Awditur Ġenerali fir-Rigsrevisionen responsabbli għall-awditi finanzjarji u għall-awditi tal-prestazzjoni tal-Ministeri tad-Difiża, tat-Tassazzjoni u tal-Ikel, kif ukoll tal-Agrikoltura u tas-Sajd (1999); uffiċjal ta’ kollegament għar-relazzjonijiet mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u mal-Bord Internazzjonali tal-Awditjar tan-NATO (2000); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 2002 sad-29 ta' Frar 2012: responsabbli għall-awditjar tan-nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet tal-UE, tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali, l-uffiċċji esterni u d-delegazzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej, kif ukoll tas-sussidji (2002); Membru tal-Grupp tal-Awditjar IV “Dħul, attivitajiet bankarji, infiq amministrattiv, istituzzjonijiet u organi Komunitarji” (2004); Dekan (2005); Membru tal-Grupp CEAD “Koordinazzjoni, Komunikazzjoni, Evalwazzjoni, Assigurazzjoni u Żvilupp”; membru supplenti tal-Kumitat Amminstrattiv (2009); Membru tal-Awla II “Politika strutturali, trasport u enerġija” u Membru li jirrappreżenta l-Awla II fis-CEAD; Dekan tal-Awla II u membru tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2010).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Imwieled f’Copenhagen fl-14 ta' Novembru 1949; ta' nazzjonalità Daniża; lawrja ta' Master fl-Ekonomija mill-Università ta' Copenhagen (1976); uffiċjal fir-Rigsrevisionen (L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tad-Danimarka) (1976-1984); għallem l-Ekonomija u ċ-Ċivilizzazzjoni (1980-1983) u l-Istatistika (1983) fil-Kulleġġ tal-Kummerċ ta' Copenhagen; Attaché tal-Membru Daniż fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri (1984-1985). Kap tal-Kabinett tal-Membru Daniż fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri (1985-1988); uffiċjal fir-Rigsrevisionen (1988-1989); għallem l-Istatistika fl-Università ta' Copenhagen (1988-1991); Kap tal-Unità fir-Rigsrevisionen (1989-1995); għallem l-Ekonomija u ċ-Ċivilizzazzjoni fl-Università ta' Copenhagen (1991-1995); Awditur Ġenerali tad-Danimarka (1995-2012); President tal-Kumitat tal-Istandards Professjonali tal-INTOSAI (2004-2012); sar Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fl-1 ta' Marzu 2012; Membru tal-Grupp CEAD “Koordinazzjoni, Komunikazzjoni, Evalwazzjoni, Aċċertament u Żvilupp”; miet fl-1 ta' Frar 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Imwieled f’Hagenbach fl-1 ta’ Marzu 1922; ta’ nazzjonalità Ġermaniża; studja l-Liġi fl-Università ta’ Mainz (1946); “Referendar” (l-ewwel eżami fil-Liġi tal-Istat) u mbagħad “Assessor” (it-tieni eżami tal-liġi tal-Istat) (1949); prattika legali, imbagħad imħallef fil-Qorti dwar affarijiet soċujali (Sozialgericht) ta’ Speyer (1953); amministratur (“Referent” ) fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Affarijiet Kulturali ta’ Rheinland-Pfalz (1955). Membru tal-Parlament Ġermaniż (Bundestag); President tas-Sottokumitat tal-Awditjar tal-Kumitat tal-Baġit tal-Bundestag (1957); President tal-Grupp CDU/CSU fuq il-Kumitat tal-Baġit (1965); Segretarju tal-Istat parlamentari fil-Ministeru Federali tal-Finanzi (1967); President tal-Kumitat tal-Baġit tal-Bundestag (1969); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta’ Novembru 1977 sas-17 ta’ Ottubru 1983; miet fit-2 ta’ Ottubru 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Imwieled f’Kassel fit-30 ta’ Awwissu 1923; ta’ nazzjonalità Ġermaniża; lawrja fix-Xjenzi Ekonomiċi mill-Università ta’ Marburg (1948); Uffiċċju Federali tax-Xogħol (1953); Membru tal-Parlament Ġermaniż (Bundestag) (1961); Membru tal-Kumitat tal-Baġit tal-Bundestag; Membru tal-Kumitat tal-Awditjar tal-Kumitat tal-Baġit responsabbli għall-awditjar tal-kontijiet tar-Repubblika Federali (1962). President tal-Kumitat tal-Baġit (1980); President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi tal-Bundestag (1982); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta’ Ottubru 1983 sal-20 ta’ Diċembru 1989; miet fit-8 ta’ Diċembru 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Imwieled f’Ottersweier fit-8 ta’ April 1932; ta’ nazzjonalità Ġermaniża; Dottorat fl-Ekonomija , gradwat tal-Università ta’ Freiburg-in-Breisgau u tal-Iskola tal-Amministrazzjoni Ekonomika u Pubblika ta’ Freiburg-in-Breisgau; karigi ta’ livell għoli fis-Servizz Ċivili Federali tal-Ġermanja u fl-industrija; ġie elett Membru tal-Parlament Ġermaniż (Bundestag) (1976). Fejn kellu rwol fil-Kumitat tal-Baġit tal-Parlament u kien il-President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (1982) u tal-Kumitat għall-Approvazzjoni tal-Infiq fuq id-Difiża (1985); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-21 ta’ Diċembru 1989 sal-31 ta’ Diċembru 2001, responsabbli għall-awditjar kemm tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA), ta’ attivitajiet ta’ għoti u teħid b’self u ta’ sussidji fuq l-imgħax, kif ukoll tal-għajnuna mogħtija lill-Pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant u lill-Istati Indipendenti Ġodda ta’ dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika; Dekan tal-Grupp tal-Awditjar responsabbli għall-għajnuna strutturali, il-politika reġjonali, il-Programmi Mediterranji Integrati u t-taqsima “Infrastruttura tat-Trasport” tal-Fond ta’ Koeżjoni (1994); President tal-Qorti (1996-1999). Miet fit-18 ta’ Mejju 2021.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Imwielda f’Quedlinburg/Harz fit-18 ta’ Lulju 1942; ta’ nazzjonalità Ġermaniża; Dottorat fil-Liġi; gradwata tal-ewwel u tat-tieni eżamijiet fil-Liġi tal-Istat; studji fil-Liġi fl-Universitajiet ta’ Kiel u ta’ Göttingen (il-Ġermanja) u fl-Università ta’ Bordeaux (Franza); studji fir- Relazzjonijiet Internazzjonali fiċ-Ċentru tal-Istudji tal-Università Johns Hopkins f’Bologna (l-Italja); Gvern Lokali ta’ Hildesheim (Is-Sassonja t’Isfel) (1971). Uffiċjal ta’ livell għoli fil-Ministeru Federali tar-Relazzjonijiet Intra-Ġermaniżi u fil-Ministeri tal-Intern, tal-Affarijiet Ekonomiċi u tat-Trasport tas-Sassonja t’Isfel (1975); konsulent personali fil-Ministeru tal-Intern tas-Sassonja t’Isfel (1979); Viċi President tal-Gvern Lokali ta’ Weser-Ems (1981); Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Ikel, l-Agrikoltura u l-Foresti fis-Sassonja t’Isfel (1983); Membru tal-Parlament Ġermaniż (Bundestag) (1990); President tal-Qorti Federali Ġermaniża tal-Awdituri (Bundesrechnungshof ) (1993); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Jannar 2002 sal-31 ta’ Diċembru 2007, responsabbli għall-awditjar tal-politiki tal-biedja relatati mal-għajnuna skont l-erja, u mas-swieq tal-prodotti tal-ħalib u tal-vitella (2002); responsabbli għall-Grupp tal-Awditjar I “Preservazzjoni u tmexxija tar-riżervi naturali” (2004); Dekan tal-Grupp tal-Awditjar I (2007); Membru tal-Kumitat għall-Awditjar Intern tal-Qorti; Membru Supplenti tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti u membru tal-Kumitat Konġunt tal-Awditjar tal-Europol.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Imwieled fi Frankfurt am Main fit-22 ta’ April 1949; ta’ nazzjonalità Ġermaniża; Dottorat fil-Liġi mill-Università Johann Wolfgang Goethe fi Frankfurt am Main; l-ewwel u t-tieni eżamijiet tal-Liġi tal-Istat (1975); apprendist imħallef fl-uffiċċji tal-Prosekutur Pubbliku f’Wiesbaden u f’Hanau (Hesse); għal tliet snin kien għalliem fl-Università tax-Xjenzi Amministrattivi ta' Wiesbaden, fil-kampus ta' Frankfurt am Main (1980). Prosekutur Pubbliku (1981); rwoli amministrattivi fil-Ministeru tal-Ġustizzja ta’ Hesse; Kap Prosekutur Pubbliku (1984); Sotto Segretarju tal-Ministeru (Ministerialrat) (1986); Kap tad-Dipartimenti tal-Affarijiet Baġitarji u tal-Ippjanar Reġjonali fil-Ministeru tal-Ġustizzja ta' Hesse; Membru tal-Uffiċċju Federali tal-Awditjar (Bundesrechnungshof) u Kap tad-Diviżjoni tal-Awditjar tal-Assigurazzjoni Soċjali (1989); “Ministerialdirigent”, Kap tad-Dipartiment tas-Sorveljanza Nukleari u Protezzjoni kontra r-Radjazzjoni fil-Ministeru tal-Ambjent, l-Enerġija u l-Affarijiet Federali ta’ Hesse (1991); Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Finanzi ta' Hesse (1994); avukat speċjalizzat fil-qasam tal-liġi tal-bini, l-akkwist pubbliku u sħubiji pubbliċi-privati; membru tal-Kumitat ta’ Sorveljanza tal-OLAF (l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi) (1999); Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Finanzi ta’ Nordrhein-Westfalen (2000); membru (2004) u mbagħad Viċi Direttur Ġenerali (2005) tal-Bord Amministrattiv tal-Assoċjazzjoni Federali tal-Banek Ġermaniżi; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Jannar 2008 sat-28 ta’ Frar 2014: il-Grupp tal-Awditjar II “Politika strutturali, trasport, riċerka u enerġija”; Membru Supplenti tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2008); Membru tal-Awla II “Politika strutturali, trasport u enerġija” (2010); Dekan tal-Awla II u Membru tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2011); inħatar mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri bħala r-rappreżentant tagħha fuq il-Bord tal-Awdituri tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (2012).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Imwielda f’Tartu fl-1969; ta' nazzjonalità Estonjana; iggradwat mill-Università ta' Tartu, l-Estonja, b’Baċellerat tax-Xjenza fil-bijoloġija (il-ġenetika) (1992); Master fl-Amministrazzjoni Kummerċjali (2001); ħadmet għall-Hansapank Markets (dipartiment tas-servizzi bankarji tal-investiment) bħala membru assoċjat (1998). Konsulent għall-politika ekonomika fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Estonjan, responsabbli għal relazzjonijiet mal-FMI u ma' istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali oħrajn (il-BERŻ, in-NIB, il-Bank Dinji); hija pparteċipat fil-ħidma preparatorja għar-riforma tal-pensjonijiet (1999); maniġer finanzjarju tal-impjant tal-enerġija Iru (2002); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta' Mejju 2004 sal-10 ta' Ottubru 2016: assenjata għall-Grupp tal-Awditjar II “Politika strutturali, trasport, riċerka u enerġija”; President tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2006); Membru tal-Grupp CEAD “Koordinazzjoni, komunikazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp” (2008); Membru tal-Kumitat Konġunt tal-Awditjar tal-Europol; Membru responsabbli għad-DAS (Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni) fl-Awla CEAD “Koordinazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp” (2010); inħatret bħala President tar-Repubblika tal-Estonja fl-10 ta' Ottubru 2016 għal terminu ta' ħames snin.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Imwieled f’Tallinn, l-Estonja, fl-1966; studja fl-Università ta’ Tartu u ggradwa cum laude fil-Liġi. Qabel ma ngħaqad mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), Juhan Parts kien Prim Ministru tal-Estonja (2003-2005) u qabel dan, Awditur Ġenerali fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Estonja (1998-2002). Il-kompiti tas-Sur Parts fil-QEA ffukaw fuq id-difiża u l-affarijiet barranin. Huwa kien responsabbli għal ħafna rapporti speċjali, inkluż dwar l-appoġġ mogħti mill-UE għall-istat tad-dritt fil-Balkani tal-Punent u dwar it-tnaqqis tal-korruzzjoni kbira fl-Ukrajna. Juhan Parts ippresieda t-Task Force dwar il-Prospettiva Futura u kien ukoll membru tal-Bord Konsultattiv dwar l-Istrateġija u l-Prospettiva.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Imwieled f’Cork fid-19 ta’ Jannar 1919; diversi karigi fis-servizz pubbliku (1937); uffiċjal amministrattiv u wara assistent uffiċjal prinċipali fil-Ministeru tal-Finanzi (1946); uffiċjal prinċipali (1962) u Assistent Sotto Segretarju responsabbli għall-Baġit tal-Istat (1968); Sotto Segretarju, “Kap tad-Diviżjoni tal-Infiq Pubbliku”, responsabbli għall-kwistjonijiet kollha relatati mal-infiq pubbliku (1971). Segretarju Ġenerali fil-Ministeru tal-Finanzi; Direttur tal-Bank Ċentrali tal-Irlanda; Gvernatur Supplenti tal-Bank Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp; membru tal-Kumitat ta’ Koordinazzjoni tal-Politiki Ekonomiċi u Finanzjarji fuq Terminu Qasir (KEE); membru tan-National and Economic Social Council; Membru tan-National Science Council; membru tal-bord u tal-kumitat eżekuttiv tal-Istitut għar-Riċerka Ekonomika u Soċjali; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta’ Ottubru 1977 sas-17 ta’ Mejju 1986; President tal-Qorti (1977-1981); miet fit-28 ta’ Marzu 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Imwieled f’Dublin fis-27 ta’ Frar 1929; gradwat fl-Ekonomija, fil-Liġi u fix-Xjenzi Politiċi mill-Università ta' Dublin; avukat fil-qasam tal-kummerċ u tat-taxxa; direttur ta' kumpanija; membru tal-Kunsill tal-Ministri tal-Ekonomija u tal-Finanzi; gvernatur tal-Fond Monetarju Internazzjonali u tal-Bank Ewropew tal-Investiment; Ministru tal-Finanzi u tas-Servizzi Pubbliċi (1973). President tal-Kunsill (1975); Membru tal-Parlament Ewropew (1977); l-Ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew (1984); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta’ Mejju 1986 sad-9 ta’ Frar 1994; miet fis-17 ta’ Marzu 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Imwieled f’Cork fl-1935; Master fil-Kummerċ mill-Università Nazzjonali tal-Irlanda; membru tal-Istitut tal-Inġiniera Industrijali; Education and Industrial Officer fil-Kungress tat-Trade Unions Irlandiż (1961); Membru tal-Parlament Irlandiż (Dáil Éireann) (1969); delegat fl-Assemblea tal-Kunsill tal-Ewropa (1973); Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Irlandiż (1981). Membru tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi (1987); Membru tal-Parlament Ewropew: Viċi President tal-Kumitat Ekonomiku, Monetarju u tal-Politika Industrijali; Viċi President tal-Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej; membru tad-delegazzjonijiet PE-AKP u PE-USA (1989); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-10 ta’ Frar 1994 sad-29 ta’ Frar 2000: responsabbli għas-settur “FAEGG-Gwida, Riċerka”; Dekan tal-Grupp tal-Awditjar I, responsabbli għas-settur “FAEGG I (prodotti li ġejjin mill-annimali, zokkor, sajd)” (1996).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Imwielda f’Carna, Kontea ta' Galway, fil-5 ta' Settembru 1950; gradwata mill-Carysfort Teacher Training College, Blackrock, Kontea ta' Dublin; Membru tal-Parlament Irlandiż (Dáil Éireann) (1975); Segretarju Parlamentari tal-Ministru tal-Industrija, il-Kummerċ u l-Enerġija (1977); Ministru tal-Istat fl-istess Ministeru (1978); l-ewwel ministru mara minn meta twaqqaf l-Istat; Ministru tal-Gaeltacht (1979). Ministru tal-Istat fil-Ministeru tal-Edukazzjoni (1982); President tal-ewwel Kumitat Parlamentari tad-Diversi Partijiet Interessati dwar id-Drittijiet tan-Nisa (1982); membru tal-Kumitat tad-Diversi Partijiet Interessati dwar it-Tkissir ta’ Żwieġ; Ministru tal-Istat fil-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej (1987); responsabbli għall-koordinazzjoni tal-Presidenza Irlandiża tal-Unjoni Ewropea (1990); President tal-Kumitat Interministerjali tal-Politika tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-konfigurazzjonijiet Baġit, Kultura, Żvilupp u Telekomunikazzjoni tal-Kunsill matul il-Presidenza Irlandiża; Ministru tat-Turiżmu, it-Trasport u l-Komunikazzjoni; responsabbli għal 11 mill-impriżi pubbliċi l-aktar importanti fl-Irlanda (1992); Ministru tal-Ġustizzja (1993), membru tat-tim tal-Gvern Irlandiż li nnegozja d-Dikjarazzjoni Konġunta ta' Diċembru 1993, li saret mill-Gvern Brittaniku u dak Irlandiż, dwar il-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fl-Irlanda; karriera fis-settur privat bħala konsulent kummerċjali; Direttur Mhux Eżekuttiv ta' żewġ kumpaniji importanti Irlandiżi; kittieba ta' rubrika kull ġimgħa fil-gazzetta Irish Times u xandara mat-TG4 (Stazzjon televiżiv bil-lingwa Irlandiża) (1997); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 2000 sad-9 ta’ Frar 2010: responsabbli għall-awditjar tal-prodotti li ġejjin mill-annimali u mill-pjanti, infiq ieħor tal-FAEGG u miżuri agrikoli (2000); responsabbli għad-diviżjoni ADAR (Żvilupp tal-Awditi u Rapporti) tal-Qorti; Dekan tal-Grupp CEAD “Koordinazzjoni, Evalwazzjoni, Assigurazzjoni, Żvilupp” (2002); membru tal-Grupp tal-Awditjar III “Azzjonijiet Esterni” (2006); membru tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti mill-bidu nett tiegħu (2009).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Imwieled fil-Kontea ta' Galway fl-1976; Kontabilista Kwalifikat mill-Institute of Chartered Accountants fl-Irlanda; membru tal-Istitut tat-Tassazzjoni tal-Irlanda; gradwat fil-Liġi Kummerċjali, mill-Law Society tal-Irlanda; fl-Istudji Legali, mill-Honorable Society of King’s Inns, l-Irlanda; fil-Litigazzjoni Kummerċjali, mil-Law Society tal-Irlanda; fl-Insolvenza u Ristrutturar Korporattiv, mil-Law Society tal-Irlanda; Kontabilista Kwalifikat ma' Deloitte & Touche, Dublin (1996). President tal-Ground Marketing Group (Havas Plc/4D Ireland) (2000); President tal-Istitut tal-Konsulenti tal-Ġestjoni fl-Irlanda (2005); Kap Eżekuttiv tal-Istitut tad-Diretturi fl-Irlanda (2006); membru tal-kumitat tal-awditjar ta' An Garda Síochána (Il-Forza tal-Pulizija tal-Irlanda) (2009); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-31 ta’ Marzu 2010 sad-29 ta’ Frar 2012: Membru tal-Grupp tal-Awditjar III “Azzjonijiet esterni”; Membru tal-Awla IV “Dħul, Riċerka u politika interna, u Istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea”; Membru supplenti tal-Awla CEAD “Koordinazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp”; Membru relatur għall-ħidma tal-Qorti fir-rigward tal-Aġenziji tal-UE.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Imwieled f’Dublin fl-24 ta’ Frar 1961; Baċellerat fl-Arti, Università ta’ Washington (1983); Master fl-Istudji Kummerċjali, University College Dublin (1991); Diploma fil-Liġi Finanzjarja Applikata, Law Society of Ireland (2003). Segretarju Ġenerali, id-Dipartiment tal-Finanzi (2010-2012); Sotto Segretarju Ġenerali, id-Dipartiment tal-Finanzi (2006-2010). Assistent Segretarju, il-Politika Fiskali, id-Dipartiment tal-Finanzi (2005-2006); Assistent Segretarju, it-Taqsima tal-Banek, tal-Finanzi u r-Relazzjonijiet Internazzjonali, id-Dipartiment tal-Finanzi (2001-2005); Prinċipal, it-Taqsima tal-Libertà tal-Informazzjoni u l-Politika Ċentrali tal-Etika, id-Dipartiment tal-Finanzi (1999-2001); Prinċipal, it-Taqsima tal-Baġits Amministrattivi, id-Dipartiment tal-Finanzi (1998-1999); Assistent Prinċipal, il-Politika tal-Pensjonijiet tas-Settur Pubbliku, id-Dipartiment tal-Finanzi (1996-1998); Assistent Prinċipal, it-Taqsima tal-Politika Monetarja u tar-Rati tal-Kambju, id-Dipartiment tal-Finanzi (1989-1996); uffiċjal amministrattiv, negozjar tad-dejn domestiku tal-Gvern (assistent negozjatur tal-bonds), id-Dipartiment tal-Finanzi (1988-1989); Kap Amministrattiv, kundizzjonijiet tax-xogħol tas-servizz ċivili, id-Dipartiment tal-Finanzi/id-Dipartiment tas-Servizz Pubbliku (1986-1988); Kap Amministrattiv, il-politika dwar il-pagi, id-Dipartiment tas-Servizz Pubbliku (1984-1986). Minbarra r-responsabbiltajiet imsemmija hawn fuq, is-Sur Cardiff kellu għadd ta’ pożizzjonijiet fis-snin reċenti: Membru tal-Kummissjoni tal-Bank Ċentrali tal-Irlanda; Deputat Direttur u Direttur tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank Ewropew tal-Investiment; President u membru tal-Grupp Strateġiku Fiskali tal-Gvern Irlandiż; Rappreżentant tal-Irlanda għall-Grupp “Kodiċi ta' Kondotta” dwar it-tassazzjoni tal-UE; kif ukoll membru u membru sostitut tal-Kumitat tas-Servizzi Finanzjarji tal-UE. Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 2012 sat-28 ta’ Frar 2018: Huwa kien membru tal-Awla I “Preżervazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali”, tal-Awla CEAD “Koordinazzjoni, Evalwazzjoni, Aċċertament u Żvilupp, fejn kien responsabbli għall-iżvilupp tal-awditjar u l-analiżi tal-awditjar, kif ukoll tal-Awla IV – “Regolamentazzjoni tas-Swieq u Ekonomija Kompetittiva”.
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Imwieled f’Ateni fl-1924; ta' nazzjonalità Griega; lawrja fil-Liġi mill-Università ta' Ateni; avukat (1949); Kummissarju tal-Ġustizzja (1952); evalwatur fil-Qorti tal-Prim’Istanza (1954); assenjat bħala Mħallef għan-Nazzjonijiet Uniti mill-Gvern Grieg (1962); President tal-Qorti tal-Prim’Istanza (1965); imħallef fil-Qorti tal-Appell (1967); konsulent fil-Qorti tal-Awdituri Griega (1975). Viċi President tal-Qorti tal-Awdituri Griega, inkarigat mill-awditjar ta’ finanzi pubbliċi u persuni ġuridiċi rregolati mil-liġi pubblika (1980); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 1981 sas-17 ta' Ottubru 1983; miet fl-10 ta' Settembru 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Imwieled f’Platanos Trikalon fl-1926; ta' nazzjonalità Griega; lawrja fil-Liġi mill-Università ta' Ateni (1952); studji postgradwatorji fil-Liġi Kummerċjali u Ewropea fl-Università ta' Pariġi; uffiċjali fil-Ministeru tal-Komunikazzjoni (Direttorat Ġenerali tal-Posta) (1948); avukat fil-Kamra tal-Avukati ta’ Ateni (1955). Kummissarju tal-Ġustizzja (1956); evalwatur u mbagħad Imħallef fil-Qorti tal-Prim’Istanza (1957); President tal-Qorti tal-Prim’Istanza (1970); Imħallef fil-Qorti tal-Appell u Sindku ta' Salonka (1974); konsulent fil-Qorti tal-Awdituri Griega (1979); Membru tal-Qorti Ewropeatal-Awdituri mit-18 ta' Ottubru 1983 sal- 20 ta' Diċembru 1989; miet fid-9 ta' Novembru 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Imwieled f’Pyrgos Ilia fl-1923; ta' nazzjonalità Griega; lawrja fil-Liġi mill-Università ta' Ateni; avukat f’Ateni (1952); evalwatur u mbagħad Imħallef fil-Qorti tal-Prim’Istanza (1954); evalwatur fis-Servizz Legali tal-Istat (1964); konsulent legali tal-Istat fil-Ministeru tal-Koordinazzjoni (Ministeru tal-Ekonomija Nazzjonali) u l-Ministeri tal-Kultura u x-Xjenza, l-Affarijiet Barranin, l-Agrikoltura u d-Difiża (1969). Ipparteċipa fl-Akkademja tad-Dritt Internazzjonali fl-Università ta' Dallas (1972); ħa sehem fin-negozjati rigward l-adeżjoni tal-Greċja mal-Komunitajiet Ewropej, li saru ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Greċja, fi Brussell (1975); konsulent legali fil-Ministeru tal-Agrikoltura (1976); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-21 ta' Diċembru 1989 sal-31 ta' Diċembru 1995 ; miet fl-1 ta' Jannar 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Imwielda f’Assos-Korinthos fl-1937; ta' nazzjonalità Griega; lawrja fl-Ekonomija mill-Università ta' Bonn; lawrja ta’ Master fl-ekonomija mill-Università ta' Berkeley; Dottorat fl-Ekonomija mill-Università ta' Bonn; espert u riċerkatur fiċ-Ċentru għall-Ippjanar u r-Riċerka Ekonomiċi, responsabbli għas-settur industrijali. Membru tal-Parlament Ewropew, koordinatur għall-baġit (1981); President tal-Kumpanija Immobiljari Nazzjonali Ellenika; Ambaxxatur/Rappreżentant Permanenti tal-Greċja għall-OECD (1993); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 1996 sal-31 ta' Diċembru 2001: responsabbli għall-awditjar tal-infiq mill-Garanzija tal-FAEGG 2.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Imwieled fil-gżira ta’ Kos fil-21 ta' Marzu 1957; ta' nazzjonalità Griega; lawrja fil-Liġi mill-Università ta' Ateni, ġie kklassifikat fl-ewwel post fis-sena tiegħu (1975); diplomi ta’ studji avvanzati mill-Università ta’ Pariġi II Sorbonne fil-Liġi Kriminali (1980), fil-Liġi Pubblika (1982) u fil-Finanzi Pubbliċi (1983). Għallem il-“Metodoloġija tal-Liġi u tal-Finanzi Pubbliċi” fl-Iskola Nazzjonali Griega tal-Amministrazzjoni Pubblika (1989) u l-“Ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem” fl-Iskola Nazzjonali Griega għall-Maġistratura (1997); teżi tad-Dottorat fil-Liġi (1985, distinzjoni ta' très honorable); ipparteċipa kompetizzjonijiet ta’ reklutaġġ organizzati mill-Kunsill tal-Istat Grieg u mill-Iskola Nazzjonali tal-Amministrazzjoni (l-ewwel post fiż-żewġ kompetizzjonijiet); Maġistrat fil-Kunsill tal-Istat Grieg (1987); Maġistrat fil-Qorti tal-Awdituri Griega (1993); Viċi President tal-Qorti tal-Awdituri Griega; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2013: Dekan tal-Awla I “Preservazjoni u tmexxija tar-riżorsi naturali”; responsabbli għall-awditjar tal-Bank Ċentrali Ewropew, tal-Bank Ewropew tal-Investiment u tan-nefqa operazzjonali kemm tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dik tal-Iskejjel Ewropej; Membru responsabbli għall-iżvilupp tal-metodoloġija tal-Qorti, u għas-settur tar-riċerka; President tal-kumitat responsabbli għall-valutazzjoni tal-attivitajiet esterni tal-Membri tal-Qorti; membru u President tal-kumitat tal-awditjar għall-Europol.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Imwieled f’Tortosa fl-1 ta' Mejju 1920; ta' nazzjonalità Spanjola; Dottorat fl-Ekonomija; kontabilist; awditur; professur tal-Politika tat-taxxa korporattiva fl-Università Awtonoma ta' Barċellona; direttur tal-gazzetta El Pueblo (1936); direttur tal-perjodiku Ara; senatur fl-Assemblea Kostitwenti (1977). Membru tal-kumitat konġunt Senat-Kungress għall-kwistjonijiet baġitarji, finanzjarji u dawk relatati mal-baġits tas-Senat; reġa' ġie elett senatur tal-Provinċja ta' Tarragona (1979); viċi president tal-kumitat tal-baġit; membru tal-kumitati tal-finanzi, tal-baġit, tas-saħħa u tas-sigurtà soċjali, tal-Istatut u tal-presidenza, kif ukoll membru tad-deputazzjoni permanenti tas-Senat; membru tad-delegazzjoni ta' rappreżentanti tal-Assemblea tal-Membri Parlamentari tal-Katalonja li nnegozjaw l-istatut awtonomu tar-reġjun mal-Kumitat Kostituzzjonali tal-Kungress; kelliem u segretarju tal-grupp parlamentari “Il-Katalonja, demokrazija u soċjaliżmu”; membru tas-sezzjoni permanenti tal-grupp soċjalist u koordinatur tal-attivitajiet ta' dan il-grupp fil-qasam ekonomiku, finanzjarju u dak baġitarju; membru tal-kumitati fis-Senat responsabbli għar-rappurtar dwar il-baġit tal-Istat kif ukoll tal-kumitati konsultattivi dwar l-abbozzar ta’ liġijiet fiskali u ekonomiċi (1978); rappreżentant tas-Senat fir-Repubblika Federali tal- Ġermanja u fil-Kunsill tal-Ewropa fir-rigward ta' kwistjonijiet fiskali u ekonomiċi; president tas-sezzjoni tal-awditjar u membru tal-kumitat amministrattiv (Comisiὀn de Gobierno) tal-Qorti tal-Awdituri Spanjola; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-27 ta' Jannar 1986 sad-9 ta' Frar 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Imwieled f’Barċellona fl-24 ta' Settembru 1950; ta' nazzjonalità Spanjola; Dottorat fl-Ekonomija; professur fl-Università ta' Barċellona; president tal-finanzi pubbliċi (1989); president ta' waħda miż-żewġ awli tas-Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984-1989). Membru tal-Parlament tal-Katalonja, membru tal-kumitat tal-baġit (1992-1994); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-10 ta' Frar 1994 sad-29 ta' Frar 2000: responsabbli għas-settur “Riżorsi proprji” u s-“Settur reġjonali – Trasport – Turiżmu” (1996).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Imwieled f’Tortosa fl-4 ta' Frar 1950; ta' nazzjonalità Spanjola; iggradwat mill-Università Complutense ta' Madrid; president tal-fergħa tal-Partit Popolari ta' Tarragona (1978); Membru tal-Parlament ta' Tarragona; membru tal-Assemblea Parlamentari tan-NATO (1982). Kelliem għall-Partit Popolari ta' Tortosa (1979); president reġjonali tal-fergħa Katalana tal-Partit Popolari; membru tal-Kumitat Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Popolari (1986); deputat president tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (1989); Membru tal-Assemblea tal-Unjoni Ewropea tal-Punent (1991); Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, Kumitat għall-Affarijiet Barranin, u l-Politika ta' Sigurtà u Difiża (1994); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (2000-2006): President tal-Qorti, 2002-2005; miet fis-16 ta' April 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Imwieled f’Palma de Mallorca, fl-1943; ta' nazzjonalità Spanjola; Dottorat fil-Liġi mill-Università Complutense ta' Madrid; assistent professur u riċerkatur fl-Università Complutense (1969); professur fl-Università ta' Valladolid (1976) u fl-Università tal-Gżejjer Baleariċi (1977); Dekan tal-Fakultà tal-Liġi (1978). Maġistrat supplenti fil-Qorti Suprema tal-Ġustizzja fil-Gżejjer Baleariċi (1979); Viċi Rettur tal-Università tal-Gżejjer Baleariċi (1980); Membru tal-Parlament Spanjol (1982); president tal-Kumitat għall-Ekonomija, il-Kummerċ u l-Finanzi (1983); membru tal-Kumitat tal-Baġit u tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u membru tal-kumitat konġunt Senat-Kungress responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Qorti tal-Awdituri rigward l-eżaminar tal-kontijiet nazzjonali (1984); irrappreżenta l-Parlament Spanjol fil-laqgħat tal-Unjoni Interparlamentari (1985); konsulent għall-Istitut tal-Istudji Fiskali, li jaqa’ taħt il-Ministeru tal-Finanzi Spanjol; ipparteċipa fl-abbozzar tar-“Rapport dwar il-ġestjoni ekonomika u finanzjarja tan-nefqa pubblika fi Spanja” (1990); responsabbli għat-tħejjija u l-abbozzar ta' appelli għall-Qorti Kostituzzjonali kontra l-liġijiet li jakkumpanjaw il-baġits tal-Istat Spanjol (1997); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Marzu 2006 sad-29 ta' Frar 2012, assenjat għall-Grupp tal-Awditjar IV “Dħul, attivitajiet bankarji, nefqa amministrattiva, istituzzjonijiet u organi tal-Unjoni u politika interna”.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Imwieled f’Pariġi fit-22 ta' Mejju 1931; ta' nazzjonalità Franċiża; lawrja fil-Liġi; gradwat mill-Institut d’Etudes Politiques ta' Pariġi; studja fl-École d’Administration, it-Taqsima tal-Ekonomija u Finanzi (1956); Ministru tal-Finanzi (1958); Segretarju Ġenerali għal Kwistjonijiet ta’ Kooperazzjoni Ekonomika Interministerjali (1961). Konsulent fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru (1962); Konsulent f’Livell Għoli fil-Qorti tal-Awdituri Franċiża; Direttur tal-Fond ta' Gwida u Regolamentazzjoni tas-Swieq Agrikoli (1967); Membru tal-Parlament ta' Finistère (1968); Segretarju tal-Istat għall-Posta u t-Telekomunikazzjoni (1974); Amministratur tal-Caisse Nationale de Crédit Agricole u tal-Air France; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta' Ottubru 1977 sal-20 ta' Diċembru 1989; President tal-Qorti mill-1981 sal-1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Imwieled f’Pariġi fl-10 ta' Ġunju 1929; ta' nazzjonalità Franċiża; gradwat mill-Institut d’Etudes Politiques ta' Pariġi (1950); Dottorat fix-Xjenzi Ekonomiċi, gradwat fil-Liġi Pubblika; Konsulent għall-Presidenza tal-Kunsill Governattiv, il-Kabinett tas-Segretarju Ġenerali tal-Gvern responsabbli għall-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (1953). Issekondat għall-Kummissjoni tal-Komunità Ekonomika Ewropea (is-Suq Komuni) bħala Amministratur Prinċipali fis-Segretarjat Eżekuttiv; Assistent għad-Direttur Ġenerali tal-Amministrazzjoni (1959); Direttur tal-Affarijiet Interni (1963); Direttur tal-Amministrazzjoni (1968); Direttur tal-Persunal (1970); Direttur tal-Baġits (1973); Direttur Ġenerali għall-Baġits tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (1977); Konsulent f’Livell Għolifil-Qorti tal-Awdituri Franċiża f’kariga straordinarja; Delegat għal kwistjonijiet relatati mal-ispazju tal-ajru (1986); President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tad-Dutturi fl-Ekonomija, President tal-Bureau Eżekuttiv (1978); Professur tal-Finanzi Pubbliċi Ewropej fil-Kulleġġ tal-Ewropa, Bruges (1981); Professur fiċ-Ċentru Ewropew fl-Università ta' Nancy; Professur Mistieden fl-Università ta' Strasburgu (1983); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-21 ta' Diċembru 1989 sas-16 ta' Diċembru 1995; miet fis-16 ta' Diċembru 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Imwieled f’Pariġi fil-5 ta' Marzu 1948; ta' nazzjonalità Franċiża; lawrja fl-Inġinerija mill-Akkademja Navali Franċiża, gradwat mill-Kulleġġ ta' Amministrazzjoni tal-Affarijiet Marittimi (Franza), u mill-Harvard's John F. Kennedy School of Government (l-Istati Uniti); diversi karigi fil-Ministeru tad-Difiża, fil-Ministeru tat-Trasport u tal-Affarijiet Marittimi, kif ukoll fil-Missjoni Marittima Interministerjali (1968). Awditur u mbagħad Conseiller référendaire fil-Qorti tal-Awdituri Franċiża fejn kien inkarigat mill-awditjar tal-Ministeri tal-Edukazzjoni u tar-Riċerka, kif ukoll tal-Ministeri tal-Affarijiet Barranin u tal-Kooperazzjoni; inkarigat mill-awditjar estern ta' kontijiet tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija (1987); membru tal-kumitati tal-INTOSAI u tal-EUROSAI (1988); relatur fil-Qorti tad-Dixxiplina Baġitarja u Finanzjarja (1990); Konsulent għall-Prim President (First President) tal-Qorti tal-Awdituri Franċiża, responsabbli għat-twaqqif ta' Dipartiment għall-Affarijiet Internazzjonali u Ewropej, u sussegwentement ħadem bħala Deputat Segretarju Ġenerali tal-Qorti (1993); membru tal-Awla Nazzjonali tad-Dixxiplina għall-Awdituri fis-Settur Privat; irrappreżenta l-Ordni ta’ Kontabilisti Franċiżi fi ħdan il-kumitat tas-settur pubbliku tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC); għallem il-Finanzi Pubbliċi Komunitarji f’livell postgradwatorju fl-Università Paris I; lekċerer f’livell għoli fl-École Nationale d'Administration (ENA); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 1996 sal-31 ta' Diċembru 2007; responsabbli għas-settur “Awditjar tar-riżorsi proprji u tar-rimborżi għall-Istati Membri”; responsabbli għat-twaqqif tas-settur tal-awditjar ġdid “Żvilupp rurali, sajd u baħar” (2000); Dekan tal-Grupp tal-Awditjar I “Preservazzjoni u tmexxija tar-riżorsi naturali”, responsabbli għall-awditjar tas-swieq ta’ prodotti li ġejjin mill-annimali u mill-pjanti, l-iżvilupp rurali, is-sajd u l-baħar (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Imwieled f’Lons-Le-Saunier fis-17 ta' Awwissu 1942; ta' nazzjonalità Franċiża; gradwat mill-École des Hautes Études Commerciales (HEC) u mill-École Nationale d'Administration (ENA); maġistrat fil-Qorti tal-Awdituri Franċiża (1969); rappreżentant tal-Prim President (First President) fil-Qorti tal-Awdituri Franċiża bħala Direttur tal-Bord tal-Awdituri tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York (1986). Direttur tat-Taskforce tal-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija (WMO) f’Ġinevra (1989); rappreżentant permanenti f’Ruma tal-Prim President tal-Qorti tal-Awdituri Franċiża u Direttur tal-Awditjar Estern tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) u tal-Programm Dinji tal-Ikel (WFP) tan-Nazzjonijiet Uniti (1994); Membru tal-Bord tal-Awdituri tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO) fi Brussell (1998); President tas-Sitt Awla tal-Qorti tal-Awdituri Franċiża (2005); fl-istess żmien li kien qed jaqdi dmirijietu fil-Qorti tal-Awdituri Franċiża, huwa rrappreżenta wkoll lil Franza fil-Kumitat tas-Settur Pubbliku tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC) (1989); Membru tal-Kumitat inkarigat mill-istabbiliment tal-Istandards tal-Kontabbiltà tal-Istat Franċiż; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 2008 sal-31 ta' Diċembru 2013; Membru tal-Grupp tal-Awditjar I “Preservazzjoni u tmexxija tar-riżorsi naturali” (2008); Dekan tal-Awla I “Preservazzjoni u tmexxija tar-riżorsi naturali” u Membru tal-Kumitat Amministrattiv (2010).
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Imwielda f’Bayonne fit-22 ta’ Jannar 1953; gradwata mill-Iskola Nazzjonali għas-Servizz Pubbliku (ENA). Maġistrat fil-Qorti tal-Awdituri Franċiża (1984), imbagħad, Kap ta’ żewġ Kmamar Reġjonali tal-Awditjar (Rouen u Marseille). President (2020-2021) tas-Soċjetà għall-Evalwazzjoni Ewropea, membru ta’ diversi gruppi ta’ riflessjoni u netwerks akkademiċi.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Imwieled f’Zagreb fl 1951; Lawrja ta’ Baċellerat mill Fakultà tax Xjenza Politika fl Università ta’ Zagreb (gradwat fl 1975); Lawrja ta’ Master fl Ekonomija, mill Fakultà tal Kummerċ Barrani fl Università ta’ Zagreb (gradwat fl 1981); PhD fl Ekonomija, mill Fakultà tal Ekonomija fl Università ta’ Zagreb (gradwat fl 1988); Rebbieħ ta’ borża ta’ studju Fulbright f’livell ta’ postdottorat, North Western University, Evanston, IL, l Istati Uniti tal Amerka (gradwat fl 1990). Diversi karigi ta’ riċerka, inkluż bħala Kap tad Diviżjoni għall politika monetarja u Fellow ta’ Riċerka, l Istitut tal Ekonomija, Zagreb, il Kroazja (sal 1992); Membru ta’ kumitati konsultattivi dwar il politika makroekonomika u r riformi strutturali ffurmati mill Gvern Federali ta’ dik li kienet l RFS tal Jugoslavja (sal 1989); Membru tal Bord tal-Aġenzija għar Riabilitazzjoni Bankarja tal Gvern ta’ dik li kienet l RFS tal Jugoslavja (sal 1990); Konsulent tal Gvernatur tal Bank Nazzjonali tal Kroazja rigward l introduzzjoni tal ewwel munita Kroata b’segwitu għad dikjarazzjoni tal indipendenza Kroata (sal 1992); Ekonomista Fiskali għall Pakistan, Dipartiment tal Affarijiet Fiskali (sal 1993); Ekonomista Fiskali għall Polonja, Dipartiment tal Affarijiet Fiskali (sal 1995); Uffiċjal b’responsabbiltà ġeografika għall Eks-Repubblika Jugoslava tal Maċedonja, Dipartiment Ewropew (sal 1997); Uffiċjal b’responsabbiltà ġeografika għas Slovakkja, Dipartiment Ewropew (sal 1999); Kap tal Missjoni għall Albanija (2000); Kap tal Missjoni għar Rumanija (sal 2004); Rappreżentant residenti prinċipali, Kap tal Uffiċċju tal FMI f’Moska, ir Russja (sal 2009); Kap tal Missjoni għall Belarussja, flimkien mal kariga f’Moska (sal 2009); Membru tal Persunal, FMI, Washington DC, l Istati Uniti tal Amerka (1992-2009); Konsulent prinċipali, Bank Nazzjonali Kroat (2009-2013). 2013 sar Membru tal Qorti Ewropea tal Awdituri, u nħatar għall Awla IV – Dħul riċerka u politiki interni, u istituzzjonijiet u korpi tal Unjoni Ewropea.
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Imwieled f’Ruma fil-11 ta' April 1927; ta' nazzjonalità Taljana; lawrja ta' Master fil-liġi (1947); għadda mill-kompetizzjoni tal-amministraturi għall-Ministeru tal-Impjiegi u s-Sigurtà Soċjali (1949); maġistrat fil-Corte dei Conti (il-Qorti tal-Awdituri Taljana) (1953); konsulent fil-Corte dei Conti (1970). Membru tal-Bord Internazzjonali tal-Awdituri għan-NATO (1973); President tal-Bord Internazzjonali tal-Awdituri għan-NATO (1974); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta' Ottubru 1977 sal-31 ta' Diċembru 1992: President tal-Qorti mill-1990 sal-1992. Miet fl-24 ta’ Ottubru 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Imwieled f’Ruma fit-18 ta' Diċembru 1939; ta' nazzjonalità Taljana; lawrja fil-liġi mill-Università ta' Ruma u lawrja f’livell ogħla fil-liġi dwar l-impjiegi, mill-istess università; diversi funzjonijiet maniġerjali fil-Ministeri tad-Difiża, tal-Posta, tax-Xogħlijiet Pubbliċi u tat-Trasport (1962). Maġistrat fil-Corte dei Conti, assenjat għad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Internazzjonali u Komunitarji, għall-ewwel sezzjoni ġurisdizzjonali fil-qasam tal-kontijiet pubbliċi, u għall-uffiċċju inkarigat mill-koordinazzjoni ta' awditi ex post (1972); Membru tal-Qorti tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 1993 sat-28 ta' Frar 2006: responsabbli għas-settur “Garanzija tal-FAEGG” (proċeduri ta' ġestjoni u kontroll tal-baġit, u kwistjonijiet ġenerali); responsabbli għall-awditjar tas-settur “Fondi Ewropej għall-Iżvilupp” (1996).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Imwieled fi Frosinone fit-23 ta' Ottubru 1937; ta' nazzjonalità Taljana; lawrja fil-liġi mill-Università "Sapienza" ta’ Ruma; maġistrat fil-Corte dei Conti (1972), assenjat suċċessivament għal diversi funzjonijiet, inkluż għall-awditjar fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (1973), għas-sezzjoni tal-awtoritajiet lokali u għal diversi sezzjonijiet ġurisdizzjonali (1980). Imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali Taljana (1993), u wara Viċi President (2001); president tas-sezzjoni, responsabbli għall-koordinazzjoni tas-sezzjonijiet tal-awditjar reġjonali tal-Corte dei Conti, u membru tal-Kulleġġ tas-Sezzjonijiet Konġunti għal deċiżjonijiet dwar il-kontijiet ġenerali tal-Istat u tar-reġjuni u l-provinċji bi status speċjali, u għal rapporti lill-Parlament (2002); ta lekċers f’diversi stabbilimenti ta' edukazzjoni għolja dwar il-ġustizzja kostituzzjonali, il-kontabbiltà pubblika u dik tal-Istat, kif ukoll dwar il-liġi amministrattiva u kostituzzjonali; relatur f’diversi konferenzi internazzjonali; membru ta’ bosta kummissjonijiet pubbliċi u ta’ gruppi ta’ studju mis-snin tmenin; President tal-Kumitat Tekniku u Xjentifiku stabbilit fil-Ministeru għall-Intern biex jeżamina l-kompiti fundamentali tal-awtoritajiet lokali (2003); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Marzu 2006 sat-28 ta’ Novembru 2011: assenjat għall-Grupp tal-Awditjar II "Politika strutturali, trasport, riċerka u enerġija”; Membru tal-Awla II “Politika strutturali, trasport u enerġija” (2010); miet fit-18 ta' Ġunju 2013.
 • 2.11.2004 - 1.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Imwieled f’Lefkoniko-Famagusta fis-27 ta’ Awwissu 1951; ta’ nazzjonalità Ċiprijotta; Lawrja ta’ Master fl-Ekonomija mill-Hochschule für Ökonomie f’Berlin, bi speċjalizzazzjoni fil-kummerċ estern u relazzjonijiet ekonomiċi internazzjonali; Maniġer tad-dipartiment tal-importazzjoni f’intrapriża kummerċjali kbira (1977). Maniġer ta’ kumpanija tal-familja tiegħu (1984); elett Membru tal-Kamra tad-Deputati ta’ Ċipru (1991), fejn irrappreżenta l-Partit Progressiv tal-Ħaddiema, u reġa’ ġie elett fl-1996; membru tal-Kumitat Parlamentari dwar il-Finanzi u l-Baġit, u membru tal-Kumitat tal-Kummerċ, l-Industrija u t-Turiżmu (1991); membru tal-Kumitat tal-Komunikazzjoni u x-Xogħlijiet Pubbliċi (1991); membru tal-Kumitat Parlamentari Konġunt UE/Ċipru. Irrappreżenta l-Parlament Ċiprijott f’diversi laqgħat internazzjonali f’pajjiżi oħra (1996); maniġer ġenerali eżekuttiv tal-akbar organizzazzjoni kooperattiva finanzjarja ta’ Ċipru (1997); President tal-Grupp ta’ Investimenti tas-Soċjetajiet Kooperattivi (1999); elett Sindku ta’ Famagusta. Laħaq President tal-Kumitat tal-Muniċipalitajiet Okkupati u l-Ewwel Viċi President tal-Unjoni ta’ Muniċipalitajiet ta’ Ċipru (2001); inħatar Ministru tal-Komunikazzjoni u x-Xogħlijiet mill-President tar-Repubblika ta’ Ċipru (2003); inħatar ukoll Membru tal-Kunsill ta’ Kontroll Intern. Bħala Ministru, huwa pparteċipa fil-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri tal-UE dwar it-Trasport, l-Iżvilupp, l-Affarijiet Marittimi u t-Telekomunikazzjoni. Huwa rriżenja mill-kariga tiegħu f’April 2004; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-2 ta’ Novembru 2004 sal-1 ta’ Novembru 2010; Responsabbli għall-Grupp tal-Awditjar I “Preżervazzjoni u tmexxija tar-riżorsi naturali”; Membru tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2004); Membru tal-Awla I “Preżervazzjoni u tmexxija tar-riżorsi naturali” (2010).
 • 2.11.2010 - 1.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Imwieled f’Liopetri (Famagusta) fl-10 ta’ Jannar 1958; Membru tal-Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); Masters fl-Amministrazzjoni Pubblika mill-Kennedy School of Government (Harvard); Baċellerat fl-Ekonomija mill-Università ta’ Hull, ir-Renju Unit. Tħarreġ u ħadem bħala kontabilist/awditur professjonali ma’ ditti tal-awditjar fir-Renju Unit u f’Ċipru. Serva: fid-Dipartiment tat-Taxxi Interni tar-Repubblika ta’ Ċipru (1989-1999); fit-Teżor, bħala l-Kontabilista Ġenerali tar-Repubblika ta’ Ċipru (2000-2010); fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) bħala Membru (2010-2022). Bħala Membru tal-QEA serva: fl-Awla I “Preżervazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali” (11.2010-4.2012); fl-Awla II “Politika strutturali, trasport u enerġija” (5.2012-1.2014); fl-Awla CEAD, bħala rappreżentant tal-Awla I u mbagħad tal-Awla II (1.2011-1.2014); fl-Awla CEAD bħala Membru permanenti (2.2014-5.2016); fl-Awla V bħala Dekan (6.2016-2.2020); fl-Awla II “Investiment għall-koeżjoni, it-tkabbir u l-inklużjoni” (2.2020-10.2022). Għal sitt snin, huwa serva wkoll bħala Membru tal-QEA għar-Rapport Annwali (2.2014-2.2020).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Imwieled f’Jūrmala fl-4 ta’ Ġunju 1964 ; ta’ nazzjonalità Latvjana ; Dottorat fil-Kontabbiltà, Università ta' Vilnius ; Diploma postgradwatorja fil-liġi fiskali internazzjonali, Università Robert Kennedy ; Diploma universitarja fil-kontabbiltà u l-analiżi operazzjonali, Università tal-Latvja ; ħadem bħala lekċerer u aktar tard bħala Professur fl-Istitut tal-Kontabbiltà fl-Università tal-Latvja (1985). Direttur finanzjarju tal-impriża konġunta (joint venture) bejn il-Ġermanja u l-Latvja "IP Riga" (1990) ; awditur, u aktar tard Maniġer tal-Awditjar ma’ Coopers & Lybrand, il-Latvja (1993) ; Viċi Kap tad-dipartiment tal-"Awditjar intern" tal-Bank Parex, u wara Kap tal-istess dipartiment (1997) ; Direttur Maniġerjali tal-prattika tiegħu stess ta’ awdituri ċċertifikati (2003) ; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta’ Mejju 2004 sas-6 ta’ Mejju 2016 ; Grupp tal-Awditjar VI "Riżorsi proprji, attivitajiet bankarji, infiq amministrativ, istituzzjonijet u organi Komunitarji" (2004) ; Membru tal-Kumitat Amministrattiv ; Dekan tal-Awla CEAD "Koordinazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp", prinċipalment responsabbli mill-kwalità tal-awditjar u s-sostenn, kif ukoll Membru tal-Kumitat Amministrattiv (2012) ; Deputat President u President tal-Bord tal-Awdituri tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Imwielda f’Šakiai fil-15 ta’ Ottubru 1957 ; ta’ nazzjonalità Litwana; gradwata fl-Ekonomija mill-Università ta’ Vilnius, il-Litwanja; membru tal-Assoċjazzjoni ta’ Awdituri Ċċertifikati tal-Litwanja kif ukoll Sieħeb tal-Assoċjazzjoni taċ-Chartered Certified Accountants (ACCA) tar-Renju Unit. Ipparteċipat fil-korsijiet ta' taħriġ u s-seminars li ġejjin: programm intensiv ta’ taħriġ għall-ħarrieġa fil-kontabbiltà internazzjonali, fl-awditjar, fis-sistemi ta' informazzjoni u fil-finanzi korporattivi (iċ-Ċentru tal-Iżvilupp Internazzjonali tal-Kontabbiltà, l-Università ta' Texas, (l-Istati Uniti), l-Università ta' Vilnius, il-Litwanja, u l-Fondazzjoni Soros, New York, (l-Istati Uniti)); prinċipji kontabilistiċi, kontabbiltà tal-ispejjeż u tal-ġestjoni, u ġestjoni finanzjarja (Skola tal-Kontabbiltà fl-Università ta' Depaul, Chicago, (l-Istati Uniti)); kontabilista-ekonomista f’impriża tat-tessuti f'Vilnius (1980); Kap tad-diviżjoni industrijali taċ-Ċentru tal-Informatika għall-Istatistika tal-Litwanja (1983); għalliema fil-Kulleġġ tal-Ekonomija ta’ Vilnius (1987); awditur anzjan u maniġer (1994), u mbagħad Kap tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni u Viċi Direttriċi, ma’ PricewaterhouseCoopers f’Vilnius (2003); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta’ Mejju 2004 sas-6 ta’ Mejju 2010; assenjata fil-Grupp tal-Awditjar IV “Dħul, Attivitajiet Bankarji, Nefqa Amministrattiva, Istituzzjonijiet u Organi tal-Unjoni Ewropea u Politika Interna”; Membru u mbagħad President tal-Kumitat għall-Awditjar Intern tal-Qorti (2005) ; Membru tal-Grupp CEAD “Koordinazzjoni, Komunikazzjoni, Evalwazzjoni, Assigurazzjoni u Żvilupp” tal-Qorti, fejn irrappreżentat il-Grupp IV ; Dekan tal-Grupp IV (2007).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Imwielda fi Plungė fit-8 ta’ Mejju 1960; ta’ nazzjonalità Litwana; gradwata Avukat fil-Liġi Ċivili (summa cum laude) mill-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta’ Vilnius (1993); Kap tal-Unità Ġenerali fil-Kunsill Muniċipali ta’ Marijampolė (1983); Spettur prinċipali fl-Unità għall-Kwistjonijiet relatati mal-Persuni b’Diżabbiltà; Konsulent ta’ livell għoli, fl-Unità għall-Abbozzar tal-Liġijiet, il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali tar-Repubblika tal-Litwanja (1985). Konsulent fl-Unità tal-Affarijiet Legali u l-Kuntratti, il-Ministeru tar-Relazzjonijiet Ekonomiċi Internazzjonali tar-Repubblika tal-Litwanja (1992); Konsulent tal-Prim Ministru, il-Gvern tar-Repubblika tal-Litwanja (1993); Konsulent Legali, Joint Stock Company Lelija (1995); Sotto Segretarju fil-Ministeru tal-Ġustizzja (1997); Viċi Ministru fil-Ministeru tal-Ġustizzja (1998); Viċi Sotto Segretarju fil-Ministeru għall-Intern (2001); Sotto Segretarju fil-Ministeru għall-Intern (2002); Awditur Ġenerali fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tar-Repubblika tal-Litwanja (2005); membru tal-Bord Governattiv tal-Eurosai (Organizzazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar) (2005); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta’ Mejju 2010 sal-15 ta’ Ġunju 2016, fl-Awla I “Preżervazzjoni u Ġestjoni tar-Riżorsi Naturali”; Dekan tal-Awla I (2014).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  Fl-1983, Rimantas Šadžius iggradwa cum laude fil-Kimika mill-Università Statali Lomonosov ta’ Moska. Fl-2002, huwa kiseb Lawrija ta’ Masters mill-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta’ Vilnius. Qabel l-2003, is-Sur Šadžius kiseb esperjenza professjonali kemm bħala riċerkatur xjentifiku fil-kimika kwantistika u l-fiżika tal-istat solidu, kif ukoll bħala traduttur, editur u pubblikatur ta’ letteratura xjentifika. Mill-1996 ’il quddiem huwa ħadem ukoll bħala konsulent dwar il-kontabilità u t-taxxa għal kumpanija privata. Huwa kompla l-karriera tiegħu fl-istituzzjonijiet tal-gvern tal-Litwanja bħala Viċi Ministru fil-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol (2003–2004), Viċi Ministru fil-Ministeru tas-Saħħa (2004–2006), u Viċi Ministru fil-Ministeru tal-Finanzi (2006–2007). Minn nofs l-2007 sa tmiem l-2008, is-Sur Šadžius kien il-Ministru tal-Finanzi Litwan. Mill-2009 sal-2012, huwa kien lettur (fil-Finanzi Pubbliċi) fl-Università tax-Xjenzi Edukattivi fil-Litwanja, u ħadem ukoll għal kumpanija ta’ servizzi ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi. Minn Diċembru 2012 sa Ġunju 2016, is-Sur Šadžius reġà kien il-Ministru tal-Finanzi Litwan u, f’din il-kapaċità, huwa serva bħala President tal-Kunsill ECOFIN fit-tieni nofs tal-2013. Matul il-mandat tiegħu bħala Ministru tal-Finanzi, il-Litwanja adottat l-euro u saret id-19-il membru taż-żona tal-euro fl-1 ta’ Jannar 2015. Mis-16 ta’ Ġunju 2016 sal-15 ta’ Novembru 2022, is-Sur Šadžius kien Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Huwa ħadem fl-Awla IV: “Regolamentazzjoni tas-swieq u ekonomija kompetittiva”. Fost kompiti oħra, huwa kien responsabbli għal diversi awditi relatati mal-unjoni tas-swieq kapitali, il-mekkaniżmu uniku ta’ riżoluzzjoni, u l-awditi annwali tal-aġenziji tal-UE. Fl-2017, is-Sur Šadžius ġie elett bħala l-Membru tal-QEA għar-Relazzjonijiet Istituzzjonali.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Imwieled f’Esch-sur-Alzette fl-10 ta' Mejju 1927; ta' nazzjonalità Lussemburgiża; dottorat fil-liġi; kien parti mill-Avukatura tal-Lussemburgu (1953); l-ewwel editur fl-aġenzija internazzjonali tal-istampa Agence Europe (1955); deputat kelliem tal-Awtorità Għolja tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (1960). Kap tal-uffiċċju tal-informazzjoni tat-Tliet Komunitajiet Ewropej fi New York (1964); kap tad-dipartiment tal-Informazzjoni lil Pajjiżi Terzi fil-Kummissjoni tal-Komunità Ekonomika Ewropea (1967); Ministru tal-Ekonomija, tal-Klassijiet tan-Nofs, tat-Turiżmu, tat-Trasport u tal-Enerġija tal-Gvern Lussemburgiż (1969); Membru tal-Qorti tal-Awdituri mit-18 ta' Ottubru 1977 sal-20 ta’ Diċembru 1989: President tal-Qorti mill-1984 sal-1989; miet fil-15 ta’ Novembru 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Imwieled f’Pétange fid-19 ta' Lulju 1939; ta' nazzjonalità Lussemburgiża; gradwat fit-traduzzjoni (1964) u fix-xjenzi politiċi mill-Università ta' Ġinevra; Segretarju Parlamentari fil-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża (1966). Segretarju tal-Istat għall-Impjiegi u l-Immigrazzjoni fil-Gvern ta' Gaston Thorn (1974); Deputat, membru tal-Assemblej Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, l-UEP u l-Benelux; kunsillier muniċipali; president tal-kumitati tal-finanzi u x-xogħlijiet pubbliċi (1979); president tal-Grupp Soċjalist fil-Kamra tad-Deputati; president tal-kumitat tal-ekonomija; viċi president tal-kumitat tal-finanzi (1984); Membru tal-Qorti tal-Awdituri mill-21 ta' Diċembru 1989 sal-31 ta' Diċembru 1995; miet fid-9 ta' Novembru 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Imwieled f’Esch-sur-Alzette fil-5 ta' Marzu 1940; ta' nazzjonalità Lussemburgiża; gradwat fl-inġinerija elettrika mil-Istitut Federali tat-Teknoloġija f’Zurich, l-Iżvizzera; kariga fl-Uffiċċju Ċentrali għall-Kejl Nukleari f’Geel (il-Belġju) (1965). Wettaq funzjonijiet fi ħdan il-grupp tal-azzar ARBED (il-Lussemburgu) f'attivitajiet ta' kontroll tal-proċess permezz tal-kompjuter u żvilupp ta' applikazzjonijiet informatiċi (1975); elett għall-Parlament Lussemburgiż (1979), u elett mill-ġdid fl-1984, fl-1989 u fl-1994; president tal-grupp parlamentari tal-Partit Soċjali Kristjan (CSP) mill-1985 sal-1995 u president tal-Kumitat dwar il-Finanzi u l-Baġit; president tal-Kumitat dwar ir-Riċerka u l-Edukazzjoni, u inizjatur u relatur ta' dibattitu preliminari dwar liġi li tikkonċerna l-ħolqien ta' ċentri pubbliċi ta' riċerka, kif ukoll ir-riforma tas-Centre Universitaire u l-Institut Supérieur de Technologie tal-Lussemburgu; awtur ta’ proposta għal liġi relatata mar-riforma tax-Chambre des Comptes (Kamra tal-Awdituri) Lussemburgiża; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 1996 sal-31 ta’ Diċembru 2007: responsabbli għall-awditjar fil-qasam “Il-FAEGG -Gwida, Riċerka, Enerġija u Politiki Ġodda” (1996); responsabbli għall-awditjar fil-qasam “Politiki Interni u Riċerka (inklużi l-JET u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka)”, li kien jinkludi l-edukazzjoni, it-taħriġ professjonali, l-ambjent, it-trasport, il-kultura, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riċerka (1998); Membru tal-Grupp tal-Awditjar II “Politiki strutturali, trasport, riċerka u enerġija”; Dekan tal-Grupp tal-Awditjar II (2004).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Imwieled f’Esch-sur-Alzette fis-16 ta’ Lulju 1950; Segretarju Ġenerali tal-Partit Demokratiku Lussemburgiż bejn l-1981 u l-1990, u mill-1994 sal-2004. Mill-1999 sal-2004 huwa kien il-Ministru tal-Ekonomija u tat-Trasport. Għal perjodu qasir huwa kien ukoll il-Ministru tas-Servizz Pubbliku fl-2004. Is-Sur Grethen żamm diversi pożizzjonijiet fil-Confédération luxembourgeoise du commerce (konfederazzjoni tal-kummerċ) mill-1976 sal-1989, u fl-1981 huwa nħatar Segretarju Ġenerali. Mill-1984 sal-1999, u mill-2004 sal-2008, huwa kien Membru tal-Parlament. Mill-1990 sal-1999 huwa kien Membru tal-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit u mbagħad inħatar President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Implimentazzjoni tal-Baġit. Mill-1998 sal-1999, u mill-2006 sal-2007, huwa kien Viċi Speaker tal-Parlament. Bħala Membru tal-Parlament, is-Sur Grethen kien responsabbli għall-abbozzar tal-att tal-1999 li jistabbilixxi u jirregola l-Cour des comptes (il-Qorti tal-Awdituri) tal-Lussemburgu, u għar-reviżjoni tiegħu fl-2007, u ppreżenta ż-żewġ abbozzi ta’ liġijiet fil-Parlament bħala relatur. B’konsegwenza ta’ dan l-att, ġiet stabbilita Qorti tal-Awdituri indipendenti fil-Lussemburgu biex teżamina l-legalità u r-regolarità tad-dħul, kif ukoll l-infiq tal-Istat u l-ġestjoni tal-fondi pubbliċi. Is-Sur Grethen sar Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fl-1 ta’ Jannar 2008. Mill-1 ta’ Jannar 2008 sal-1 ta’ Ġunju 2010 huwa ħadem fil-Grupp tal-Awditjar II “Politiki Strutturali, Trasport, Riċerka u Enerġija” u bħala membru tal-Kumitat Amministrattiv. Fl-1 ta’ Ġunju 2010, b’segwitu għar-riorganizzazzjoni tal-Qorti, is-Sur Grethen sar Membru tal-Awla II “Politiki Strutturali, Trasport u Enerġija”, kif ukoll membru supplenti tal-Kumitat Amministrattiv. Minn Ottubru 2013 sa Settembru 2016, Henri Grethen kien Dekan tal-Awla II u għaldaqstant membru sħiħ tal-Kumitat Amministrattiv.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Imwieled f’Budapest fl-1947; ta’ nazzjonalità Ungeriża; Lawrja fil-Finanzi mill-Università Karl Marx tax-Xjenzi Ekonomiċi f’Budapest; huwa pparteċipa f'korsijiet dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi internazzjonali fl-Istitut Postuniversitarju tal-Università Karl Marx tax-Xjenzi Ekonomiċi u fi programm internazzjonali ta' fellowships għall-awdituri pprovdut mill-General Accounting Office (l-Uffiċċju Ġenerali tal-Kontabbiltà) tal-Istati Uniti. Assistent Amministratur u mbagħad Kap tad-Dipartiment fl-Uffiċċju Ċentrali tal-Istatistika tal-Ungerija, responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali, għall-ippjanar u għar-rappurtar, kif ukoll għall-koordinazzjoni tal-ġbir tad-data; Kap tal-Kabinett tal-President (1970); bħala Kap tal-missjonijiet tal-awditjar fil-Kummissjoni tal-Kontroll, tal-Gvern, huwa awditja l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-finanzi pubbliċi (1984); Viċi Direttur Ġenerali u mbagħad Direttur Ġenerali tal-awditjar fl-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Istat tal-Ungerija (Állami Számvevőszék), responsabbli għall-awditjar ta’ kumpaniji tal-Istat, privatizzazzjoni, fondi tas-sigurtà soċjali u tas-saħħa, proġetti kbar ta' investiment, għajnuna esterna inklużi fondi ta’ qabel l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, proprjetajiet tal-Istat, finanzi ta' partiti politiċi u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ; responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali; huwa organizza t-XVIII-il Kungress tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) (1990); koordinatur prinċipali u kap ta' grupp ta’ ħidma interdipartimentali għall-kontroll finanzjarju taħt il-Kummissjoni Interdipartimentali tal-Integrazzjoni Ewropea u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin; Membru tal-Assoċjazzjoni Ungeriża tal-Awdituri Finanzjarji (1996); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta’ Mejju 2004 sas-6 ta’ Mejju 2010; Membru u mbagħad Dekan (2009) tal-Grupp ta' Awditjar I “Preservazzjoni u tmexxija tar-riżorsi naturali”; Membru tal-Grupp CEAD “Koordinazzjoni, Komunikazzjoni, Evalwazzjoni, Assigurazzjoni u Żvilupp”; Membru supplenti tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2006).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Imwieled f’Budapest fl-1947; ta’ nazzjonalità Ungeriża; Lawrja (1971) u Dottorat (1973) fl-Ekonomija mill-Università tal-Ekonomija, Budapest; Ministeru tal-Kummerċ Estern (1973-1989); Deputat Ministru, Kap tas-Segretarjat għar-Relazzjonijiet Ekonomiċi Internazzjonali (1989-1990). Rappreżentant prinċipali għall-Ungerija, Industriji tal-Istat Awstrijak (1990-1995); Viċi Segretarju tal-Istat, Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ (1995-1996); Ambaxxatur tal-Ungerija f'Bonn fl-1996; Ministru tal-Industrija, l-Enerġija, il-Kummerċ u t-Turiżmu (1996-1998); rappreżentant Ungeriż tal-grupp DaimlerChrysler Corp. (1998-2002); membru tal-Grupp Nazzjonali Ungeriż tal-IPU (2002-2004); Membru tal-Parlament Ewropew mill-2004 sal-2009: President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (2004-2006); Kwestur, Membru tal-Bureau tal-PE (2006-2009); membru tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, u tad-Delegazzjoni fil-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja; l-ewwel Viċi President tal-Forum Ewropew dwar l-Enerġija; President jew membru tal-bord ta’ bosta organizzazzjonijiet ċivili (L-Ungerija fl-Ewropa, Ekonomija, Djalogu Ewropew, Kunsill Ungeriż tal-Moviment Ewropew, Assoċjazzjoni Ungeriża tal-Importaturi tal-Karozzi); huwa ngħata t-titoli tas-Salib tal-Kommendatur bl-istilla tal-Ordni tal-Mertu mir-Repubblika tal-Ungerija, is-Salib biż-Żagarella tal-Mertu mill-Awstrija kif ukoll is-Salib tad-Deheb tal-Mertu, mill-Ġermanja; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta’ Mejju 2010 sal-31 ta’ Awwissu 2017: Membru tal-Awla II “Politika strutturali, trasport u enerġija” (2010-2012); Membru tal-Awla III “Azzjonijiet esterni” (2012) u Membru Supplenti tal-Kumitat Amministrattiv. Miet fil-31 ta’ Marzu 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Imwieled f’Birżebbuġa fil-15 ta' April 1953; ta' nazzjonalità Maltija; għandu Master fl-Arti u Dottorat fil-Filosofija mis-Simon Fraser University, il-Kanada; Dottorat fl-Istudji Umanistiċi Honoris Causa mir-Rikkyo University, il-Ġappun; Baċellerat (Honours) fl-Ekonomija mill-Università ta' Malta; Professur tal-Ekonomija. Għallem fid-Deakin University, l-Awstralja mill-1980 sal-1988, u fl-Università ta' Malta mill-1988 sal-2004; konsulent ekonomiku għall-Prim Ministru ta' Malta fil-qasam tal-politika ekonomika, inkluża r-riforma tat-taxxa fuq l-introjtu (1988); Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Finanzi, fejn id-dmirijiet tiegħu kienu jikkonċernaw il-politika ekonomika (1994); Ministru għas-Servizzi Ekonomiċi, fejn ir-responsabbiltajiet tiegħu kienu jinkludu l-politika tal-iżvilupp ekonomiku, l-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika, il-politika tal-kompetizzjoni u l-investimenti pubbliċi inklużi l-kumpaniji tal-elettriku, tal-ilma u tat-telekomunikazzjoni, il-linja tal-ajru nazzjonali, it-Tarzna ta’ Malta (Malta Shipyards), l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta u l-Port Ħieles (1995); membru tal-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi, tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej, u tal-Kumitat Parlamentari Konġunt Malta-UE; huwa rrappreżenta wkoll lil Malta fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (1992); Membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti ta' Malta fl-1992, fl-1996, fl-1998 u fl-2003; Osservatur fil-Parlament Ewropew, fejn ipparteċipa f’laqgħat tal-Kumitat Ekonomiku u Monetarju kif ukoll f’dawk tal-Kumitat tal-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu (2003); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta' Mejju 2004 sas-6 ta' Mejju 2010: assenjat għall-Grupp tal-Awditjar II “Politika strutturali, trasport, riċerka u enerġija” (2004); Membru responsabbli għad-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni tal-Qorti (DAS) fil-Grupp CEAD (Koordinazzjoni, komunikazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp) (2006); Dekan tal-Grupp CEAD (2008); inħatar Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta fl-1 ta' Lulju 2011.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Imwieled l-Imqabba fit-2 ta' Jannar 1948; ta' nazzjonalità Maltija; gradwat fil-Liġi mill-Università ta' Malta; professjoni ta' avukat; ta lekċers dwar il-Liġi soċjali u tax-xogħol fid-Dipartiment tal-Liġi Pubblika fl-Università ta' Malta (1999); ġie onorat mir-Renju ta' Spanja, u mir-Repubblika ta' Franza, tal-Bulgarija u ta' Ċipru. Elett għall-Parlament ta' Malta (1976); Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista (1977); Ministru tal-Gvern responsabbli għall-iżvilupp soċjali, is-saħħa, l-edukazzjoni, l-impjieg, l-affarijiet interni (inklużi s-sigurtà nazzjonali u l-faċilitajiet korrettivi), il-kultura u l-arti, u l-oqsma ta' politika relatati man-nisa, il-familja, it-tfal u l-bżonnijiet speċjali (1987); matul in-negozjati li saru biex Malta ssir membru tal-UE, huwa kien il-Kopresident tal-Kumitat Parlamentari Konġunt bejn Malta u l-UE (1998); elett unanimament bħala Speaker tal-Parlament (2008); appoġġa diversi kumitati parlamentari (il-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u l-Ombudsman); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta' Mejju 2010 sat-30 ta' Settembru 2016: assenjat għall-Awla IV responsabbli għat-tħejjija tar-rapporti annwali u r-rapporti speċjali dwar l-awditu finanzjarju u tal-prestazzjoni f’oqsma differenti ta' politika tal-baġit tal-UE – dħul, nefqa amministrattiva tal-Istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, riċerka u politika interna, u governanza ekonomika u finanzjarja; Membru relatur tal-Qorti għan-nefqa amministrattiva tal-Istituzzjonijiet u għall-Iskejjel Ewropej (2010); Membru tal-Kumitat Amministrattiv; Membru relatur għall-Aġenziji u l-Impriżi Konġunti tal-UE; Dekan tal-Awla IV (2012).
 • 01.10.2016 - 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Imwieled Bormla fis 26 ta’ Settembru 1949. Ikkwalifika bħala Assoċjat, u aktar tard ġie elett Fellow, taċ-Chartered Institute of Bankers (li issa jismu Institute of Financial Services) f’Londra. Ħadem ma’ Barclays Bank DCO, Mid Med Bank Ltd u HSBC Bank Malta plc (1966- 2006). Kap tar Riċerka Korporattiva fi ħdan HSBC Bank Malta plc, id Dipartiment tal Istrateġija Korporattiva (1998-2006). Konsulent maniġerjali dwar il kontrolli finanzjarji interni u l konformità (2007-2013). Segretarju Internazzjonali tal Partit Laburista ta’ Malta u r Rappreżentant fis Socialist International (1982-1997). Elett għall Parlament Malti fl 1982. Segretarju Parlamentari fl Uffiċċju tal Prim Ministru (1986-1987). Membru tal Kumitat Parlamentari Konġunt (JPC) Malta-UE ta’ qabel l adeżjoni (1992- 2004). Membru tal Kumitat dwar il Kontijiet Pubbliċi (1995-1996). Ministru tal Kummerċ (1996-1997); Ministru tal Finanzi u l Kummerċ (1997-1998). President tal Kumitat għall Kontijiet Pubbliċi (1998-2003); President tal Kumitat dwar il Kontijiet tal Uffiċċju Nazzjonali tal Verifika (1999-2003). Membru tal Kumitat dwar l Affarijiet Barranin u Ewropej (2003-2013); Membru tal Kumitat dwar l Ambjent u l-Iżvilupp (2010-2013). Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l Ambjent u Tibdil fil Klima (2013-2016). Serva bħala Membru tal Qorti Ewropea tal Awdituri mill-1 ta’ Ottubru 2016 sat 30 ta’ Settembru 2022. Irċieva premju mill Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan bħala rikonoxximent tal-ħidma tiegħu b’risq il komunità fl 2019.
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Imwieled f’Voorburg fit-13 ta’ Diċembru 1931; ta’ nazzjonalità Netherlandiża; lawrja fix-Xjenzi ekonomiċi mill-Univerisità ta’ Amsterdam (1957); membru tal-Bureau Ċentrali Netherlandiż għall-Ippjanar (1958); Deputat Kap tal-Bureau Ċentrali għall-Ippjanar (1966); lekċerer fl-Istitut Internazzjonali tal-Istudji Soċjali (1960). Direttur Ġenerali għall-Baġit, il-Ministeru tal-Finanzi; membru/Viċi President tal-Kumitat tal-Politika Ekonomika tal-Komunitajiet Ewropej (1969); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta’ Ottubru 1977 sa-31 ta’ Diċembru 1995: awditjar tal-infiq fuq l-enerġija, ir-riċerka u l-investiment (1977); metodi ta’ ħidma u taħriġ professjonali; relatur ġenerali għar-rapport annwali (1981); il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija, it-taqsima “Gwida”; Programmi Mediterranji integrati; koordinazzjoni tal-Fondi Strutturali; President 1993-1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Imwieled f’Tilburg fit-2 ta’ Ġunju 1943; ta’ nazzjonalità Netherlandiża; lawrja ta’ Master fil-Liġi mill-Università ta’ Groningen; studji postgradwatorji fir-relazzjonijiet internazzjonali fl-Aja; konsulent għall-Kap tad-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Ekonomika u Finanzjarja u l-Iżvilupp, fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (1968). Membru tal-Parlament Netherlandiż (1970); Membru tal-Parlament Ewropew (1971); konsulent għall-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (1975); Membru tal-Parlament Netherlandiż; Viċi President, Teżorier u Kap tal-Partit Democraten 66; membru ta’ bosta kumitati parlamentari ta’ inkjesta u President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit; Aġent Membru tal-Assemblea tal-Atlantiku tat-Tramuntana u kelliem għall-Kumitat Ekonomiku tagħha (1977); Membru tal-Bord tal-Qorti tal-Awdituri tan-Netherlands, relatur għall-awditi dwar il-fondi tal-UE u President tal-grupp ta’ ħidma tal-INTOSAI dwar l-awditi ambjentali (1990); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Jannar 1996 sal-31 ta’ Diċembru 2010: responsabbli għall-awditjar finanzjarju, l-infiq dirett, kwistjonijiet ġenerali u analiżi tar-riskju, is-Settur tal-Garanziji tal-FAEGG (1996); responsabbli għall-awditjar tal-infiq baġitarju tal-UE favur il-Pajjiżi mill-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant u favur il-Komunità ta’ Stati Indipendenti (2000); responsabbli għall-Grupp tal-Awditjar III “Azzjonijiet esterni” (2004); Dekan tal-Grupp III (2006); membru tal-Awla III “Azzjonijiet esterni” (2010) u president tal-Grupp ta’ Ħidma tal-INTOSAI dwar l-Obbligu ta’ Rendikont għal u l-Awditu ta’ Għajnuna relatata mad-Diżastri (2010); membru tal-Awla CEAD Chamber “Koordinazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp” u membru supplenti tal-Kumitat Amministrattiv dwar il-Koordinazzjoni.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Imwieled f’New York fit-22 ta’ Frar 1956; ta’ nazzjonalità Netherlandiża; gradwat fil-Liġi/fix-Xjenza Politika mill-Università ta’ Leiden (1981). Skola Sajf Postdottorali, l-Istitut tal-Università Ewropea, Firenze (1981); lekċerer, id-Dipartiment tax-Xjenza Politika, il-Fakultà tal-Liġi, l-Università ta’ Leiden (1981); Membru tal-Parlament Ewropew (1984); Georgetown Leadership Seminar, School of Foreign Service, l-Università ta’ Georgetown, Washington DC (1993); President tal-Grupp Liberali u Demokratiku għall-Ewropa fil-Parlament Ewropew (1994); Segretarju tal-Istat għall-Intern u r-Relazzjonijiet mar-Renju (1998); membru tat-Tieni Awla; rappreżentant tal-Gvern Netherlandiż fil-Konvenzjoni dwar il-Futur tal-Unjoni Ewropea (Konvenzjoni Ewropea) (2002); ambaxxatur, kariga speċjali (2004); Koordinatur tal-Unjoni Ewropea għall-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (2004); Senior Fellow, l-Istitut Netherlandiż għar-Relazzjonijiet Internazzjonali (Clingendael) (2007); Viċi President tal-Qorti tal-Awdituri tan-Netherlands (2008); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Jannar 2011 sal- 31 ta’ Diċembru 2013; membru tal-Awla III “Azzjonijiet esterni”; membru supplenti tal-Kumitat Amministrattiv (2011); Membru li jirrappreżenta l-Awla III fl-Awla CEAD (2012); President tal-Grupp ta’ Ħidma tal-INTOSAI dwar l-Obbligu ta’ Rendikont għal u l-Awditu ta’ Għajnuna relatata mad-Diżastri (2010).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex Brenninkmeijer

  Alex BRENNINKMEIJER

  Imwieled f’Amsterdam fid-29 ta’ Ġunju 1951. Gradwat fil-Liġi mill-Università ta’ Groningen; dottorat mill-Università ta’ Tilburg għat-teżi tiegħu dwar l-aċċess għall-qrati u l-importanza tal-indipendenza ġudizzjarja fl-Istati bbażata fuq l-istat tad-dritt (1987). Professur tal-Liġi fl-Università ta’ Radboud (1976-1980), l-Università ta’ Tilburg (1980-1984) u l-Università ta’ Amsterdam (1992-1996) Professur u Dekan tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta’ Leiden (1996-2005). Professur Onorarju tal-Liġi fl-Università ta’ Utrecht (2014-2022). Viċi President tal-Qorti Amministrattiva f’Arnhem (1984-1988). Imħallef u Viċi President tal-Qorti Amministrattiva Għolja (qorti tal-appell fil-kawżi tas-servizz pubbliku u tas-sigurtà soċjali) (1988-2002). Imħallef fid-diviżjoni tad-dħul intern tal-Qorti tal-Appell ta’ ’s-Hertogenbosch (1999-2005). Ombudsman Nazzjonali tan-Netherlands (2005-2017); wettaq ħafna riċerka sistemika dwar il-funzjonament tas-settur pubbliku fin-Netherlands. President tal-Bord Ewropew tad-Diretturi tal-Istitut tal-Ombudsman Internazzjonali (IOI) u Membru tal-Bord Dinji tal-IOI. Kmandant tal-Ordni ta’ Orange-Nassau. Ingħaqad mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bħala Membru fl-Awla IV – Regolamentazzjoni tas-Swieq u l-Ekonomija Kompetittiva (2014). Membru tal-bord speċjalizzat għall-irregolaritajiet finanzjarji (2014-2016); membru tal-bord editorjali tal-Ġurnal tal-QEA (2014-2016); patrun tal-Clear Language Award tal-QEA (2014-2021); membru u president tal-Grupp ta’ Ħidma tal-QEA dwar l-Istrateġija (2016-2017 u 2018-2020); membru tal-Kumitat ta’ Tmexxija Diġitali (2019-2021); membru tal-Kumitat Amministrattiv (2019-2021); Dekan tal-Awla IV (2019-2021). Miet fl-14 ta’ April 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Imwieled fi Vjenna fid-29 ta’ Diċembru 1939; Ta’ nazzjonalità Awstrijaka; Dottorat fil-Liġi, l-Università ta' Vjenna; Ħadem fis-Servizz ċivili, u sussegwentement bħala Assistent Direttur fil-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali Awstrijak (1959); Awditur fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka. Wettaq xogħol fuq awditi tal-Uffiċċju tal-Kanċillier, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Ministeru tal-Ġustizzja (1970); Kap tal-Uffiċċju Privat tal-President tal-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka u Kap tal-unità organizzattiva responsabbli għas-Segretarjat Ġenerali tal-INTOSAI (1975); Kap tal-Persunal (kwistjonijiet organizzattivi, baġitarji u tal-persunal, taħriġ) (1981); Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tal-Awditjar tal-Intrapriżi Pubbliċi, responsabbli għas-sorveljanza tal-iżviluppi internazzjonali, b'mod partikolari fil-qasam tal-INTOSAI u l-organizzazzjonijiet imwaqqfa minnha f'diversi reġjuni (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS u SPASAI), u għall-kooperazzjoni dwar proġetti tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tal-awditjar finanzjarju; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 1995 sal-31 ta’ Marzu 2011; Responsabbli għad-Dipartiment ADAR; President (2005- 2008).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Imwieled fi Vjenna fis-27 ta’ Lulju 1953; Ta’ nazzjonalità Awstrijaka; Studja l-liġi u l-ekonomija (1971); Gradwat fil-liġi (Magisterium u Doktorat); Studja x-xjenza politika fi Franza (1974); Eżamijiet federali tal-Istat, fil-ġurisprudenza u fl-awditjar (1975). Impjegat fi-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka (1974); Awditur fil-Qorti tal-Awdituri, responsabbli għall-awditjar tal-korpi tas-sigurtà soċjali tal-Awstrija (1974); Assenjat għal-Parlament Awstrijak, u sussegwentement għall-grupp parlamentari tal-Partit Popolari Awstrijak (ÖVP), responsabbli, fost oħrajn, għall-kumitati tal-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat għax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għas-Saħħa, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għax-Xjenza, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, il-Kumitat għall-Industrija u l-Kumitat għall-Bord tal-Ombudsman; Direttur Politiku tal-grupp parlamentari tal-ÖVP (1992); Uffiċjal għoli (Ministerialrat) fil-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka (1995); Direttur (Parlamentsrat) fil-Parlament (1999); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ April 2011 sat-28 ta’ Frar 2014 l-ewwel fl-Awla I "Preservazzjoni u tmexxija tar-riżorsi naturali" u mbagħad fl-Awla II "Politika strutturali, trasport u enerġija" (2012).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Imwieled f’Schandorf, l-Awstrija, fis-16 ta’ Frar 1958; Studji tal-Liġi fl-Università ta’ Vjenna u għotja ta’ Masters fil-Liġi (1982); Taħriġ prattiku fix-xogħol ġudizzjarju u legali fil-Qorti Kriminali Distrettwali ta’ Vjenna (1982); Servizz militari mal-Armata Federali Awstrijaka (1982-1983); Amministrazzjoni tal-Posta u tat-Telegrafu (Awditjar) (1983). Awditur fid-Dipartiment tal-Enerġija tal-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka (1991); Membru tas-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka (1995-2001); Kap tal-Awditjar fid-Dipartiment tat-Trasport u l-Linji tal-Ferrovija fi ħdan il-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka (1996); Kap tal-Awditjar u Viċi-Kap tad-Dipartiment tar-Riċerka fi ħdan il-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka (1998); Kap tad-Dipartiment tal-Banek u tal-Ġestjoni tad-Dejn fi ħdan il-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka (2003); Espert li jirrappreżenta lill-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka fil-Kumitat dwar id-Dejn tal-Istat (2006-2013); Rappreżentant tal-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka fil-Kumitat Permanenti dwar l-Istimi u l-Kontijiet tal-Awtoritajiet Lokali – Kumitat VR (2007-2009); Viċi Kap tat-Taqsima 4 (Finanzi u Sostenibbiltà) fi ħdan il-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka (2008); Kap tat-Taqsima 5 (Finanzi u Ekonomija) fi ħdan il-Qorti tal-Awdituri Awstrijaka (2011); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1.3.2014 sal-31.7.2020: Awla II “Investiment għall-Koeżjoni, it-Tkabbir u l-Inklużjoni”; Membru tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar (2017-2019); Membru u President tal-Kumitat tal-Etika (2016-2020).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Imwieled f’Nowa Ruda fl-4 ta' Lulju 1950; ta' nazzjonalità Pollakka; Masters u PhD fix-Xjenza mill-Università tat-Teknoloġija ta' Wrocław; Membru tal-Parlament Pollakk; relatur tal-abbozz tal-Att dwar l-Awla Suprema tal-Kontroll (ASK; Najwyższa Izba Kontroli), li wieħed mill-objettivi tiegħu kien li jallinja s-sistema Pollakka tal-awditjar estern mal-istandards Ewropej u dawk tal-INTOSAI. Delegat Pollakk għall-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (1993); membru tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u tal-Iżvilupp, kif ukoll għall-missjonijiet ta’ osservazzjoni Ewropej tal-Kunsill tal-Ewropa matul l-elezzjonijiet fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, u fil-Belarussja (1994); Viċi President tal-Awla Suprema tal-Kontroll tal-Polonja (Najwyższa Izba Kontroli); responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ metodi ġodda tal-awditjar u għall-estensjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali, partikolarment mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u mal-programm SIGMA; huwa pparteċipa wkoll l-attivitajiet tal-INTOSAI, partikolarment fil-Grupp ta’ Ħidma tagħha dwar l-Awditjar tal-Privatizzazzjoni; rappreżentant tal-ASK fil-Kumitat Permanenti tal-INTOSAI għall-Awditjar tal-IT (1995); huwa rrappreżenta lill-Polonja fi ħdan grupp ta’ ħidma dwar l-istrateġija tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Aġenzija tal-Bank Dinji f’Varsavja (2000); Spettur Ġenerali tal-Informazzjoni Finanzjarja (funzjoni li tikkorrispondi għall-korp tal-Istat għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fil-Ministeru tal-Finanzi); Direttur tad-Dipartiment tal-Logħob tal-Azzard u tal-imħatri fil-Ministeru tal-Finanzi; inkarigat mill-finanzjament tal-komunitajiet lokali u minn riformi fundamentali fil-qasam tal-finanzi pubbliċi u d-deċentralizzazzjoni amministrattiva (2001); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta'Mejju 2004 sas-6 ta' Mejju 2010; assenjat għall-Grupp tal-Awditjar III "Azzjonijiet esterni"; membru tal-Grupp CEAD "Koordinazzjoni, Komunikazzjoni, Evalwazzjoni, Assigurazzjoni u Żvilupp" (2006); membru supplenti tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2008).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Imwieled f’Rydułtowy fl-1957; ta' nazzjonalità Pollakka; lawrja ta’ Master fis-Soċjoekonomija (il-Fakultà tal-Industrija tal-Akkademja tal-Ekonomija, f’Katowice) (1976); relatur, superviżur u spettur għall-awditjar kummerċjali fil-Minjiera tal-Faħam Iebes ta' "Rydułtowy" (1980). Spettur ta' livell għoli għall-awditjar kummerċjali f’'Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe" (Konsorzju tat-Tħaffir fil-Minjieri tal-Faħam) f’Jastrzębie Zdrój (1984); kontabilista prinċipali fil-Minjiera tal-Faħam Iebes ta' "Borynia" f’Jastrzębie Zdrój; speċjalizzazzjoni fl-isfruttament tad-depożiti ta' taħt l-art (il-"Fakultà tal-Ħaddiema" tal-Kulleġġ Tekniku tal-Inġinerija tat-Tħaffir fil-Minjieri ta' Rybnik) (1986); Direttur tal-Uffiċċju tat-Taxxa f’Katowice (1991); kontabilista kkwalifikat (1996); diploma postgradwatorja fil-Liġi tat-Taxxa fl-Unjoni Ewropea (l-Università Nicolaus Copernicus, Toruń) (2001); spettur prinċipali tal-awditjar intern fil-Ministeru tal-Finanzi tal-Polonja (2002); konsulent tat-taxxa; awditur intern – ċertifikazzjoni mogħtija mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Polonja (2003); konsulent ġenerali fil-Ministeru tal-Finanzi tal-Polonja (2006); Awditur Intern Iċċertifikat (CIA); Konsulent Presidenzjali tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tal-Polonja (Najwyższa Izba Kontroli) (NIK) (2007); Sotto Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Iżvilupp Reġjonali tal-Polonja; kwalifika ta' awditur fis-settur pubbliku mill-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tal-Polonja (2008); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta' Mejju 2010 sas-6 ta' Mejju 2016; Membru tal-Awla I “Preżervazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali”; Dekan tal-Awla I “Preżervazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali”; membru tal-Kumitat Amministrattiv (2015).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Imwieled fl-1954; Lawrja ta’ Master fil-Liġi, iggradwa mill-Università ta’ Łódz, Dipartiment tal-Liġi u l-Amministrazzjoni (1977). Imħallef fi tribunal reġjonali, tribunal provinċjali, u fil-Qorti tal-Appell Pollakka (1980-1993); issekondat mal-Qorti Suprema Pollakka (1990-1991); Membru tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ġudikatura tal-Polonja (1990-1993); Imħallef fit-Tribunal tal-Istat (1991-1993); Membru tas-Sejm – il-Kamra inferjuri tal-Parlament Pollakk (1993-1995); President tal-Qorti Suprema tal-Awdituri Pollakka – NIK (1995-2001); Deputat Speaker tas-Sejm (2001-2004); Membru tal-Parlament Ewropew għal tliet mandati (2004-2016); Membru tal-Intergrupp tal-Parlament Ewropew għall-Benesseri u l-Konservazzjoni tal-Annimali mill-ewwel mandat tiegħu fl-2004, u President tal-Intergrupp mill-2014. Ħames darbiet awtur u koawtur ta’ kummenti dwar il-Kodiċi Penali Pollakk; awtur ta’ aktar minn 100 artiklu u pubblikazzjoni dwar il-liġi kriminali f’diversi ġurnali legali fil-Polonja, u awtur ta’ artikli dwar kwistjonijiet soċjolegali. Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta’ Mejju 2016 sat-30 ta’ Novembru 2019: assenjat għall-Awla I “Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali”; Membru tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar mill-14 ta’ Ġunju 2018. Inħatar bħala Kummissarju tal-UE responsabbli mill-portafoll tal-agrikoltura mill-1 ta’ Diċembru 2019 għal terminu ta’ ħames snin.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Imwieled f’Lisbona fit-30 ta' Marzu 1941; ta' nazzjonalità Portugiża; lawrja fil-Liġi mill-Università ta' Coimbra (1964); spettur tekniku fl-Ispettorat Ġenerali għas-Self u l-Assigurazzjoni (1966); għallem fil-Kulleġġ tal-Ekonomija (1973); awditur legali fid-Direttorat tas-Servizz Legali tal-Ispettorat Ġenerali għas-Self u l-Assigurazzjoni (1974). Konsulent tekniku għall-Ministru tal-Finanzi u għas-Segretarju tal-Istat tat-Teżor u tal-Finanzi (settur “Banek u kumpaniji privati”) (1976); konsulent legali għas-Segretarjat Ġenerali tal-Ministeru tal-Finanzi u tal-Ippjanar; President tal-Kumitat superviżorju tal-Banco Nacional Ultramarino (1977); spettur ta' livell għoli fid-Direttorat Ġenerali tat-Teżor; Direttur Ġenerali tal-Qorti tal-Awdituri Portugiża; relatur legali tal-grupp ta' ħidma responsabbli għat-tħejjija tal-abbozz ta' proġett għas-sistema ta' appoġġ għall-investiment; Membru tal-Kumitat ta’ Koordinazzjoni tal-Azzjonijiet kontra l-Evażjoni tat-Taxxa u l-Frodi Fiskali (1980); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-27 ta' Jannar 1986 sad-9 ta' Frar 1994. Miet fl-8 ta’ April 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Imwieled f’Viana do Castelo fid-9 ta' Marzu 1948; ta' nazzjonalità Portugiża; lawrja fil-Kontabbiltà mill-Kulleġġ tal-Kontabbiltà u l-Amministrazzjoni ta' Porto; lawrja fl-Ekonomija mill-Università ta' Porto; lawrja ta' Master fil-Maniġment mill-Università ta' Lisbona; awditur (1979). Deputat Spettur Ġenerali responsabbli għall-ispezzjoni tal-intrapriżi u l-awditi Komunitarji fl-Ispettorat Ġenerali tal-Finanzi (1974); awditur ġenerali tas-suq tat-titoli u mbagħad Direttur Ġenerali fil-Kabinett għall-Analiżi tal-Finanzi tal-Istat u tal-Intrapriżi Pubbliċi (1988); President tal-Bord Maniġerjali tal-Istitut Finanzjarju tal-Appoġġ għall-Iżvilupp tal-Agrikoltura u tas-Sajd (1990); Kap tad-Dipartiment “Pariri, awditjar” fl-Ispettorat Ġenerali tal-Finanzi (1992); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-10 ta' Frar 1994 sad-29 ta' Frar 2000; responsabbli għas-settur tal-Garanziji tal-FAEGG: organizzazzjonijiet komuni tas-swieq fis-setturi tal-prodotti li ġejjin mill-annimali u taz-zokkor, politika komuni tas-sajd u tal-baħar, u azzjonijiet fil-qasam veterinarju; responsabbli għall-awditjar tal-KEFA, ta' attivitajiet ta self, kif ukoll ta' attivitajiet bankarji (1996).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Imwieled f’Campo Maior fit-2 ta' Jannar 1960; ta' nazzjonalità Portugiża; lawrja fil-Liġi mill-Universidade Clássica, Lisbona, il-Portugall; lawrja postuniversitarja fl-Istudji Ewropej mill-Istitut Ewropew tal-Fakultà tal-Liġi, Universidade Clássica, Lisbona, il-Portugall; għallem fil-Fakultà tal-Liġi fl-Universidade Clássica, Lisbona (1983) u fil-Kulleġġ għal Professjonijiet Ġodda (1996). Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Marzu 2000 sat-30 ta' Settembru 2016: responsabbli għall-awditjar tal-attivitajiet bankarji tal-UE, inklużi l-Bank Ċentrali Ewropew, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA), l-Iskejjel Ewropej, il-korpi deċentralizzati u l-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (2000); responsabbli għad-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni (DAS) tal-Qorti fl-oqsma li ġejjin: l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi fid-diversi oqsma ta' dħul u nfiq tal-baġit tal-UE, ir-riforma tas-sistema ta' kontroll intern tal-Kummissjoni, il-modernizzazzjoni tas-sistema kontabilistika tal-UE; Membru relatur għall-Opinjoni tal-Qorti dwar il-mudell ta' awditu uniku (single audit) u l-proposta għal qafas ta' kontroll intern tal-UE (2002); Dekan tal-Grupp tal-Awditjar tal-Qorti responsabbli għall-koordinazzjoni tal-awditjar finanzjarju, il-metodoloġiji tal-awditjar u l-kontroll tal-kwalità (Grupp CEAD); Membru tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2005); responsabbli għad-diviżjoni Żvilupp tal-Awditjar u Rapporti (ADAR), b'mod partikolari, il-kontroll tal-kwalità tar-rapporti tal-awditjar tal-Qorti u l-implimentazzjoni ta' metodoloġiji tal-awditjar (2006); relatur għall-Manwal għall-Awditu tal-Prestazzjoni adottat mill-Qorti fl-2007; President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (2008-2016); awditur tal-EUROSAI (2008); Membru tal-Bord Governattiv tal-Organizzazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (EUROSAI) (2011); responsabbli għas-sorveljanza tax-xogħol tal-Qorti, ir-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, ir-relazzjonijiet mal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar u organizzazzjonijiet internazzjonali tal-awditjar, kif ukoll kwistjonijiet legali u awditjar intern; matul l-ewwel mandat tiegħu, ippromwova u mmaniġġja riforma tal-istruttura u tal-proċess deċiżjonali tal-Qorti billi introduċa sistema ta' awli bil-ħsieb li jottimizza l-ġestjoni tal-Qorti, ubiex b’hekk issir aktar effiċjenti u effettiva; matul it-tieni mandat tiegħu, mexxa l-istituzzjoni f'perjodu li matulu r-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar tal-Qorti dwar il-leġiżlazzjoni finanzjarja ħadu importanza saħansitra akbar minħabba fil-kriżi finanzjarja u l-ħtieġa urġenti biex jiġi żgurat li l-fondi tal-UE jkunu mmaniġġjati aħjar; sar President tal-Qorti tal-Awdituri Portugiża fit-3 ta' Ottubru 2016.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Imwieled f’Angola fit-12 ta’ Mejju 1955. Lawrja fil-Liġi, il-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta’ Lisbona, il-Portugall (1978). Huwa ddedika l-karriera twila tiegħu għas-servizz pubbliku, billi speċjalizza fl-oqsma tad-deontoloġija u l-etika tas-servizz pubbliku, tal-effiċjenza u l-legalità ta’ atti tal-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll tal-kontroll finanzjarju u l-awditjar. Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (2016-2021); Imħallef mat-Tribunal de Contas tal-Portugall (2008-2016); Segretarju tal-Istat għall-Amministrazzjoni Pubblika, il-Ministeru tal-Finanzi (2005-2008); Awditur Koordinatur mat-Tribunal de Contas tal-Portugall (2003-2005), u pożizzjonijiet ta’ livell għoli oħrajn f’ministeri differenti. Miet fid-29 ta’ Ġunju 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Imwieled f’Horodniceni fl-1951; ta' nazzjonalità Rumena; lawrja ta' Baċellerat fl-ekonomija mill-Università Alexandru Ioan Cuza ta' Iasi, il-Fakultà għall-Istudji Ekonomiċi; dottorat fil-kontabbiltà mill-Akkademja għall-Istudji Ekonomiċi, il-Fakultà tal-Kontabbiltà u l-Ġestjoni tal-IT, Bucharest; ekonomist fl-OJT (Uffiċċju Reġjonali tal-Ivvjaġġar) ta' Prahova, Sinaia (1974). Ekonomist, Kap tal-uffiċċju, Kap tad-dipartiment u Deputat maniġer ġenerali inkarigat minn kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji fl-Uffiċċju tal-Ivvjaġġar għaż-Żgħażagħ (BTT) f’Bucharest (1979); Viċi President inkarigat minn kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji fil-kumpanija Group Management SA (1994); konsulent għall-Ministru tal-Finanzi Rumen (1997); Konsulent (Conseiller maÎtre) fil-Qorti tal-Awdituri tar-Rumanija, f’Bucharest: ikkoordina l-attivitajiet ta' diversi diviżjonijiet tal-awditjar inkarigati mill-awditjar tal-kontijiet ġenerali annwali relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat, il-kontijiet ġenerali annwali relatati mal-implimentazzjoni tad-dejn pubbliku tar-Rumanija, u l-implimentazzjoni tal-baġits tal-awtoritajiet pubbliċi lokali; huwa kien ukoll responsabbli għall-awditjar tal-fondi ta' qabel l-adeżjoni li ngħataw lir-Rumanija (ISPA u SAPARD) (1999); espert fi ħdan il-grupp parlamentari tal-Kamra tad-Deputati li, f’Marzu 2005, beda proposti leġiżlattivi dwar it-titjib tal-leġiżlazzjoni relatata mal-Qorti tal-Awdituri tar-Rumanija; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 2007 sat-30 ta' Ġunju 2013: assenjat għall-Grupp tal-Awditjar II “Politika strutturali, trasport, riċerka u enerġija”; Membru tal-Awla II “Politiki strutturali, trasport and enerġija” u Membru supplenti tal-Awla CEAD “Koordinazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp”.
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Imwieled f’Bukarest fl 1958; Gradwat fl Inġinerija Ċivili mill Università ta’ Bukarest (gradwat fl 1984); ex student tal Kulleġġ Nazzjonali tad Difiża (gradwat fl 1999); Lawrja ta’ Master fir Relazzjonijiet Internazzjonali u l Integrazzjoni Ewropea mill Iskola Nazzjonali ta’ Studji Politiċi u Amministrattivi (gradwat fl 2005); Kors postgradwatorju ta’ speċjalizzazzjoni fil Prattiki ta’ Relazzjonijiet Internazzjonali u fl Istudji Ewro-Amerikani (gradwat fl 2007); Lawrja ta’ Baċellerat mill Fakultà tal Ekonomija u l Kontabbiltà fl Università Danubius ta’ Galati (gradwat fl 2011). Inġinier għal Intrapriża tal-Ħġieġ u taċ-Ċeramika Fina (sal 1992); Direttur tas Sit ta’ Carpati Construction Holding (sal 1994); Direttur tal Qorti tal Kontijiet Rumena (sal 2000); Konsulent tas Sindku (Kunsill Lokali, l-1 distrett) (sal 2002); Segretarju Ġenerali tal Qorti tal Kontijiet Rumena (sal 2013). L-1 ta’ Lulju 2013 sar Membru tal Qorti Ewropea tal Awdituri, u nħatar għall Awla IV - Dħul riċerka u politiki interni, u istituzzjonijiet u korpi tal Unjoni Ewropea.
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Imwieled f’Temnica fl-1946; ta' nazzjonalità Slovena; gradwat fix-xjenzi soċjali mill-Università ta' Ljubljana, is-Slovenja; dottorat (PhD) fix-xjenzi soċjali mill-Università ta' Zagreb, il-Kroazja; Kap tal-Istitut tax-Xjenzi Soċjali tal-Università ta' Ljubljana, korp multidixxiplinari b’bosta unitajiet ta' riċerka fejn titwettaq kemm riċerka fundamentali kif ukoll applikata fil-qasam soċjali (1991). L-ewwel President tal-Qorti tal-Awdituri (Računsko sodišče) tar-Repubblika tas-Slovenja (1994); abbozza liġi ġdida fil-qasam tal-awditjar (2001); membru tal-bord ta' tmexxija tal-EUROSAI (1999); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta' Mejju 2004 sas-6 ta' Mejju 2010: membru tal-Grupp tal-Awditjar II “Politika strutturali, trasport, riċerka u enerġija”; membru tal-Grupp CEAD (Koordinazzjoni, Komunikazzjoni, Evalwazzjoni, Assigurazzjoni u Żvilupp) (2006); membru supplenti tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Imwieled f’Velenje fid-19 ta' Mejju 1959; ta' nazzjonalità Slovena; gradwat fl-ekonomija (1983); lawrja ta' Master mill-Fakultà tal-Ekonomija tal-Università ta' Ljubljana (1990); analist, analist prinċipali u assistent tad-Director fil-Bank tas-Slovenja (Banka Slovenije) (1983). Ekonomist mal-Bank Dinji f’Washington D.C., l-Istati Uniti tal-Amerka (1991); ekonomist, issekondat mill-Bank Dinji, fis-Slovenja (1997); Segretarju tal-Istat għall-Baġit u l-Finanzi Pubbliċi fil-Ministeru tal-Finanzi, responsabbli għall-introduzzjoni tar-riformi fil-finanzi pubbliċi fis-Slovenja bi tħejjija għall-adeżjoni tas-Slovenja mal-Unjoni Ewropea (1998); Direttur Eżekuttiv u Kap Uffiċjal Finanzjarju fin-Nova Ljubljanska Banka dd, Ljubljana (2000); Ministru bla portafoll responsabbli għall-Affarijiet Ewropej (2004); Membru tal-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tas-Slovenja u president tal-Kumitat Parlamentari għall-Kontroll tal-Finanzi Pubbliċi (2004); Segretarju Ġenerali tal-Gvern Sloven (2008); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta' Mejju 2010 sas-6 ta' Mejju 2016: Membru tal-Awla IV “Dħul, Riċerka u politika interna, u Istituzzjonijiet u korpi tal-Unjoni Ewropea”; Membru rappreżentant tal-Awla IV fl-Awla CEAD (2012); Dekan tal-Awla IV (2014).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Imwieled f’Ljubljana fl-24 ta’ Frar 1972; lawrja fl-Ekonomija mill-Iskola tal-Ekonomija u n-Negozju tal-Università ta’ Ljubljana (1995); Awditur Estern, Konsulent, Awditur Estern Iċċertifikat f’LM Veritas d.o.o., Ljubljana (1995-2004); Awditur Suprem tal-Istat fil-Qorti tal-Awditjar tar-Repubblika tas-Slovenja (2004-2013) responsabbli għall-awditi tal-privatizzazzjonijiet, l-utilitajiet pubbliċi, l-aġenziji u l-fondi pubbliċi, u għall-awditi ambjentali; Viċi President tal-Qorti tal-Awditjar tar-Repubblika tas-Slovenja (2013-2016); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta’ Mejju 2016 sas-6 ta’ Mejju 2022: Membru tal-Awla I “Użu sostenibbli tar-riżorsi naturali” u Dekan tal-Awla I (2020-2022); Membru tal-Kumitat Amministrattiv (2020-2022); Membru tal-Kumitat tal-Awditjar Intern (2017-2020) u President tal-Kumitat tal-Awditjar Intern (2018-2020); Membru tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar (2016-2018).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Imwieled fi Vranov fl-1945; ta' nazzjonalità Slovakka; Master tax-Xjenza mill-Fakultà tal-Filosofija fl-Università ta' Comenius fi Bratislava; responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali bejn l-universitajiet fis-Slovakkja u fl-Afrika, l-Asja u l-Amerka Latina fil-Ministeru tal-Edukazzjoni tas-Slovakkja; segretarju tal-Kumitat tal-Ħbiberija għall-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali tal-istudenti fl-universitajiet Slovakki (1969). Uffiċjal fil-Kumitat Ċentrali tal-Unjoni Slovakka tal-Kombattenti Antifaxxisti (1974); amministratur responsabbli għar-relazzjonijiet ma' organizzazzjonijiet intergovernattivi (speċjalizzati) (id-WHO, l-ILO u l-UNESCO) fil-Ministeru tal-Edukazzjoni; Membru tad-delegazzjonijiet Ċekoslovakki f’negozjati bilaterali u multilaterali mal-UNESCO u ma' bosta Ministeri tal-Affarijiet Esterni u l-Edukazzjoni (1978); Direttur Ġenerali tal-Istitut ta’ Tħejjija Lingwistika u Akkademika għall-Istudenti Barranin, responsabbli għall-ġestjoni, għall-baġit, għall-proċessi ta' tagħlim, għar-reklutaġġ ta' studenti barranin u għall-awditjar intern; Kap tad-Dipartiment għall-Istudji Avvanzati u r-Relazzjonijiet Esterni fl-Academia Istropolitana fi Bratislava (1991); Direttur Ġenerali taċ-Ċentru għar-Relazzjonijiet Internazzjonali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni (1999); Direttur tad-Dipartiment għall-Kooperazzjoni Ewropea u r-Relazzjonijiet Internazzjonali fl-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tas-Slovakkja, responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tal-awditjar, u għall-kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali (l-INTOSAI, l-EUROSAI, in-NASACT, l-AISCUF u l-QEA). Bħala rappreżentant tal-Uffiċċju tal-Awditjar tas-Slovakkja, huwa pparteċipa fil-Kumitat ta' Ħidma tal-Kunsill Ministerjali għall-Intergazzjoni Ewropea tal-Gvern Slovakk, u kien koordinatur tad-dipartiment tal-Acquis communautaire matul il-proċedura ta' adeżjoni mal-UE (1997-1999 u 2001-2004); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mis-7 ta' Mejju 2004 sas-6 ta' Mejju 2010, assenjat għall-Grupp tal-Awditjar I “Preservazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali”.
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Imwieled f’Slepčany, is-Slovakkja fl-1954, is-Sur Balko għandu dottorat fil-liġi u huwa professur assoċjat tal-liġi finanzjarja u dik kummerċjali. Ħadem bħala ġurnalist fiċ-Czechoslovak Radio (1980-1990) qabel ma sar Avukat Kap fid-Direttorat tad-Dwana tar-Repubblika Slovakka (1990-1991). Imbagħad ħadem f’diversi pożizzjonijiet maniġerjali, inklużi dawk ta’ Deputat Direttur Ġenerali tal-akbar bank kummerċjali tas-Slovakkja, Všeobecná úverová banka (1991-1999); Viċi Gvernatur u membru tal-Bord fil-Bank tal-Esportazzjoni u l-Importazzjoni tar-Repubblika Slovakka (2001-2004); Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-aġenzija governattiva Slovakka għall-Investiment u l-Iżvilupp tal-Kummerċ, SARIO (2004-2006); u Viċi President tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank Slovakk tal-Garanzija u l-Iżvilupp, SZRB, li huwa tal-Istat (2006-2010). Is-Sur Balko ħadem bħala lettur tal-università, u wara sar Kap tad-Dipartiment tal-Liġi Finanzjarja tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università Comenius fi Bratislava, qabel ma sar Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fis-7 ta’ Mejju 2010. Sat-30 ta’ Jannar 2014, is-Sur Balko kien responsabbli mid-DAS u mill-awditjar tal-prestazzjoni (riċerka u politiki interni oħra) bħala Membru fl-Awla IV. Minn April 2012, irrappreżenta lill-Awla IV bħala sostitut fl-Awla CEAD, u mill-1 ta’ Frar 2013 kien is-sostitut għall-Awla IV fil-Kumitat Amministrattiv. Is-Sur Balko serva wkoll fil-Kumitat tal-Awditjar Intern mit-12 ta’ Frar 2012 u kien il-President tal-Kumitat mill-24 ta’ April 2013 sat-28 ta’ Frar 2014. Fi Frar 2014, huwa beda fl-Awla II bħala Membru responsabbli mill-politiki strutturali, it-trasport u l-enerġija, u sar ir-relatur għall-Kapitolu 6 tar-Rapport Annwali, “Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali”. Kien responsabbli wkoll mill-awditjar tad-DAS u minn diversi awditi tal-prestazzjoni fl-istess qasam, u rrappreżenta l-Awla II fl-Awla CEAD u l-AQCC. Is-Sur Balko serva fil-Bord Konsultattiv dwar l-Istrateġija u l-Prospettiva mill-2019 sal-2022, u minn Jannar 2022 kien Membru fl-Awla V, “Finanzjament u amministrazzjoni tal-Unjoni”.
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Imwieled f’Kiuruvesi fit-22 ta’ Frar 1942; Master fl-Amministrazzjoni tal-Kummerċ mill-Iskola tal-Istudji Avvanzati fil-Kummerċ, ta’ Helsinki (1967); kontabilista (1976); kap tal-proġett, Otto Wuorio Oy, Franza (1967); kap tal-esportazzjoni, Asko SA, il-Belġju (1970). Segretarju Kummerċjali fl-Ambaxxata Finlandiża fi Brussell (1971); sieħeb ma’ SVH/Coopers & Lybrand Helsinki (1973-1995); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 1995 sat-28 ta’ Frar 2006; responsabbli għas-settur “KEFA, għoti u teħid b’self, attivitajiet bankarji” (1995); responsabbli għas-settur tal-“Infiq operatorju tal-Istituzzjonijiet tal-UE, tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, tal-uffiċċji esterni u d-delegazzjonijiet, tal-Iskejjel Ewropej, tas-sussidji, tal-korpi satelliti (għajr iċ-Ċentru ta’ Salonka u l-Fondazzjoni ta’ Dublin), u tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom”; membru tal-Bord tal-Bank Ewropew għall-Iżvilupp; kontabilista indipendenti (2006). Miet fit 23 ta’ Awwissu 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Imwieled f’Loimaa fit-2 ta’ Awwissu 1949; Master fl-Ekonomija; kontabilista liċenzjat mill-Kamra tal-Kummerċ Ċentrali; 30 sena esperjenza fil-qasam tal-ġestjoni u s-sorveljanza tal-finanzi pubbliċi u privati; għallem il-kontabbiltà u l-liġi fil-Kulleġġ tal-Kummerċ, Loimaa (1974) u fl-Iskola Superjuri tal-Kummerċ, Turku (1989). Mill-1995 sal-2005, sieħeb f’kumpanija tal-awditjar liċenzjat, bħala awditur part-time; Membru tal-Parlament Finlandiż (1991) ‒ inkarigat minn ħafna oqsma ta’ xogħol parlamentari: President tal-Kumitat għall-Finanzi (Kumitat għall-Baġit u għall-Kontroll tal-Baġit), membru tas-Sotto Kumitati għat-Taxxa u għat-Trasport, u membru tal-Konferenza tal-Presidenti (2003); awditur tal-Bank tal-Finlandja, u President tal-Kulleġġ tal-Awdituri; awditur supplenti tal-Istat (1992); membru tal-bord tad-delegati Parlamentari fil-Bank tal-Finlandja (1993); it-tieni membru supplenti tad-Delegazzjoni Parlamentari ristretta mal-Bank tal-Finlandja fl-1993, u mbagħad l-ewwel membru supplenti (1993-1999); President tal-Bord tad-Delegati Parlamentari tal-Bank tal-Finlandja kif ukoll tal-Kumitat Konsultattiv tal-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Finanzi Pubbliċi; membru tal-Kumitat għas-Sorveljanza fil-Bank tal-Investiment tal-Pajjiżi Nordiċi (2003); membru (1993) u mbagħad President (2003) tal-Bord Governattiv tal-Fond Nazzjonali Finlandiż għar-Riċerka u l-Iżvilupp; membru (1982) u mbagħad president (2000) tal-Kunsill Lokali ta’ Loimaa; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 2006 sat-28 ta’ Frar 2012: responsabbli għall-Grupp tal-Awditjar I “Preservazzjoni u Tmexxija tar-Riżorsi Naturali” u tal-Grupp CEAD (Koordinazzjoni, Evalwazzjoni, Assigurazzjoni, Żvilupp) (2006); Membru tal-Awla I “Preservazzjoni u Tmexxija tar-Riżorsi Naturali” u membru supplenti tal-Kumitat Amministrattiv (2010). Sieħeb u President tal-Bord tad-Diretturi, BDO Oy (2012); Konsulent Prinċipali, BDO Oy, Suomi.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Imwieled f’Luumäki fl-10 ta’ Mejju 1959; Master fil-Liġi (1989); Varatuomari (Master fil-Liġi, imħarreġ ta’ maġistrat) (1991); eżami ta’ kapaċità għall-karriera bħala avukat fl-1995. Membru tal-Parlament Ewropew (2004-2012): Viċi President tal-Partit tal-Poplu Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u tal-Grupp tad-Demokratiċi Ewropej (2004-2006). Membru tal-Kumitat għall-Baġits (2004-2009); deputat koordinatur u membru tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (2009-2012); membru tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u membru sostitut tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Fil-Parlament Finlandiż: President tal-Gran Kumitat (2003-2004); awditur fil-Bank tal-Finlandja (1996-2000); membru tal-kumitat għal-liġi kostituzzjonali (1995-2000), li ppresieda bejn l-1996 u 2000; membru tal-kumitat għat-trasport (1995-1996). Fil-Gvern Finlandiż: Ministru tal-Intern (fit-tieni amministrazzjoni ta’ Lipponen) mill-2000-2003; President tal-Partit Nazzjonali ta’ Koalizzjoni (2001-2004). Elettur prinċipali tal-President tal-Finlandja (1988); President tal-Bureau Eżekuttiv tal-belt ta’ Turku mill-1993 sal-1995. Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 2012 sat-28 ta’ Frar 2018.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Imwieled fi Stokkolma fl-1 ta’ Ġunju 1939; gradwat mill-Università ta’ Stokkolma, l-Iżvezja (Ekonomija, Xjenzi Politiċi u Storja); Assistent Segretarju u mbagħad l-Ewwel Segretarju fil-Ministeru tal-Agrikoltura (1962); konsulent dwar il-politika għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru (1968). Segretarju għall-membru tal-kunsill responsabbli għall-finanzi fil-belt ta’ Stokkolma (1973); assistent segretarju għall-Presidju tal-Kunsill Nordiku (1977); Segretarju tal-Istat responsabbli għall-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi Skandinavi u Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Finanzi; president tal-Kumitat dwar Bliet Kbar (1988); konsulent u koordinatur fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru (1990); rappreżentant personali tal-Prim Ministru fir-rievalwazzjoni miftiehma tal-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi Nordiċi fid-dawl tal-adeżjoni antiċipata tal-Iżvezja maż-Żona Ekonomika Ewropea u mal-UE (1990); negozjatur u konsulent dwar kwistjonijiet ekonomiċi, finanzjarji u baġitarji għas-Segretarjat tal-Grupp Demokratiku Soċjali fil-Parlament Żvediż (Riksdag) (1992); Direttur Ġenerali fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (1994); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 1995 sal-31 ta’ Diċembru 2001: responsabbli għas-settur “Kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw u ma’ pajjiżi li mhumiex Stati Membri (Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea)”; President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (1999-2001); miet fid-19 ta’ Settembru 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Imwieled f’Gothenburg fl-1938; Dottorat fil-Filosofija (Xjenza Politika) mill-Universita' ta' Gothenburg (1973); President tal-Unjoni Nazzjonali tal-Istudenti (1964); impjegat mill-Konfederazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet Professjonali tal-Iżvezja (1965). Segretarju Ġenerali tal-Partit Moderat Żvediż (1974); Membru tal-Parlament Żvediż (Riksdag), membru tal-Kumitat Permanenti għall-Finanzi, membru tal-Kunsill Konsultattiv tal-Affarijiet Barranin, viċi president tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea (1994); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Jannar 2002 sat-28 ta’ Frar 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Imwieled fi Stokkolma fit-13 ta’ Settembru 1950; riċerkatur u lekċerer tal-ekonomija fl-Iskola tal-Ekonomija ta' Stokkolma, fejn kien ikopri oqsma ta' riċerka bħall-ekonomija tal-iżvilupp, it-tibdil strutturali u l-ekonomija tas-suq tax-xogħol (1972); segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Ekonomisti Żvediżi (1981). Sotto-Segretarju fil-Ministeru tal-Finanzi tal-Iżvezja, u Kap tad-Diviżjoni għal kwistjonijiet relatati mal-politika ekonomika fuq terminu medju u twil (1985); Sotto-Segretarju għall-Affarijiet Ekonomiċi fil-Ministeru tal-Finanzi tal-Iżvezja; ekonomist prinċipali fi Svenska Handelsbanken (Kap tar-Riċerka dwar is-Swieq) (1992); Viċi Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Iżvezja (Sveriges Riksbank), responsabbli għall-politika monetarja (1995); Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Iżvezja (2003); eżerċita mandati differenti fuq bords f’aġenziji governattivi, kumpaniji u universitajiet; irrappreżenta lill-Iżvezja f’korpi internazzjonali bħall-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI), il-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BĦI), il-Kumitat Monetarju (aktar tard magħruf bħala l-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju) tal-UE u l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta’ Marzu 2006 sad-9 ta’ Ġunju 2011: Membru tal-Grupp tal-Awditjar II “Politika strutturali, trasport, riċerka u enerġija”; Membru responsabbli għall-Komunikazzjoni fil-Grupp CEAD (Koordinazzjoni, komunikazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp) (2006); Membru tal-Kumitat Amministrattiv tal-Qorti (2007); Membru tal-Awla III “Azzjonijiet Esterni” u Membru supplenti tal-Awla CEAD “Koordinazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp” (2010); Membru rappreżentant tal-Awla III fl-Awla CEAD (2011).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Imwieled f'Gothenburg fis-26 ta’ April 1952; gradwat fix-xjenza politika, l-istorja u l-komunikazzjoni mill-Università ta’ Gothenburg; Segretarju tal-Istat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru (2007-2010); Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (2007); Segretarju tal-Istat, il-Ministeru tad-Difża (2006-2007). Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Żvediż għar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji (2004-2006); Deputat Direttur Ġenerali tal-Konfederazzjoni tal-Impriżi Żvediżi (2001-2004); Uffiċjal Kap tal-Informazzjoni, Aġent Direttur Ġenerali, Deputat Direttur Ġenerali u Direttur Ġenerali tal-Federazzjoni tal-Industrija Żvediża (1991-2001); Uffiċjal Kap tal-Informazzjoni f’SIAB (kumpanija tal-kostruzzjoni) (1990-1991); attaché għall-istampa, uffiċjal tal-istampa, u wara uffiċjal tal-informazzjoni fil-militar tal-Iżvediża, u kelliem għall-Kap Kmandant tal-armata Żvediża (1982-1990); President tal-Unjoni Żvediża tal-Istudenti (SFS) (1980-1982); membru tal-kumitat governattiv għall-interoperabbiltà (E-nämden) u membru tal-Bord Maniġerjali tal-aġenzija nazzjonali għas-servizzi lil istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (2005-2006); President tal-Federazzjoni Ċentrali tas-Soċjetà u d-Difiża; membru tal-Bord tar-relazzjonijiet industrijali għall-aġenzija Żvediża inkarigata mit-tħejjija f’każ ta’ kriżi, u membru tal-kunsill għall-konsulenza kummerċjali għall-Kap Kmandant tal-armata (2003-2004); President tas-sezzjoni tal-Partit Moderat fi Stokkolma (1997-2003); membru sostitut tal-Bord Eżekuttiv tar-Riksbank (1998-2002); membru tal-Bord Maniġerjali ta’ Birka Energi (1999-2002); President ta’ Svenska Bostäder (1999-2001); Direttur ta’ Locum AB (1999-2001); membru tal-Akkademja tax-Xjenzi tal-Gwerra u membru tal-Bord Maniġerjali ta’ Sveriges Radio (radju Żvediż) (1996-1998). Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-10 ta’ Ġunju 2011 sat-28 ta’ Frar 2018; miet fid-29 ta’ Marzu 2018.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Imwieled f’Jannar 1915; ta' nazzjonalità Brittanika; studja fl-Iskola Sekondarja (Grammar School) ta' Plaistow; inkarigat minn dmirijiet eżekuttivi u superviżorji fl-Amministrazzjoni tad-Dwana u tas-Sisa (1933); spettur tat-taxxi (1939); Segretarju fl-Inland Revenue (1951); fuq il-Bord tal-Inland Revenue (1965). President tal-Bord tal-Inland Revenue (1973); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta' Ottubru 1977 sas-17 ta' Ottubru 1983; miet fid-19 ta' Frar 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Imwieled fil-11 ta' Novembru 1933 f’Rugby, Warwickshire; ta' nazzjonalità Brittanika; iggradwa fil-Litteratura Klassika, fl-Istorja Antika, u fil-Filosofija Antika u Moderna mill-Università ta' Oxford; kwalifikat bħala interpretu tar-Russu; Dipartiment tat-Teżor u tas-Servizz Ċivili tar-Renju Unit (1957). Sekondat għas-servizzi diplomatiċi bħala konsulent ekonomiku u finanzjarju għar-Rappreżentanza Permanenti tar-Renju Unit għall-Komunitajiet Ewropej fi Brussell (1974); Segretarju fid-Dipartiment tat-Teżor responsabbli għall-iskrutinju pubbliku u parlamentari tal-infiq (1978); responsabbli għall-għajnuna mogħtija lill-pajjiżi extra-Ewropej u għal kwistjonijiet kummerċjali, għall-kreditu għall-esportazzjoni u għal problemi ta’ dejn internazzjonali fid-dipartiment tal-"Pajjiżi extra-Ewropej" tat-Teżor (1982); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mit-18 ta' Ottubru 1983 sal-31 ta' Diċembru 1992; responsabbli għall-infiq agrikolu (1983); Membru tal-Istitut tal-Finanzi u tal-Kontabbiltà Pubblika bis-saħħa tar-Regolament Nru 6 tat-23 ta' Settembru 1988. Miet fit-8 ta’ Awwissu 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Imwieled f’Londra fl-1938; ta' nazzjonalità Brittanika; gradwat fl-Istorja u fil-Filosofija mill-Università ta' Oxford; lawrja ta' Master fl-Ekonomija mill-Università ta' Harvard; ħadem fuq aspetti ta' tassazzjoni, politika monetarja u kontroll tan-nefqa pubblika fit-Teżor tar-Renju Unit (1961-1979). Segretarju Privat Prinċipali tal-Ministru tal-Finanzi (Chancellor of the Exchequer) (1980-1981); Sotto-Segretarju inkarigat mid-Diviżjoni taż-Żejt fil-Ministeru tal-Enerġija (1981-1984); ħadem fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kabinett Ċentrali (1985-1985); Sotto-Segretarju u mbagħad Deputat Segretarju fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni u tax-Xjenza, responsabbli għar-rimunerazzjoni, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u t-taħriġ tal-għalliema; Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 1993 sal-31 ta' Diċembru 2001: responsabbli għas-settur “Qasam soċjali, politiki industrijali, Ċentru ta' Berlin, Fondazzjoni ta' Dublin, ambjent, Fond ta' Koeżjoni (aspett ambjentali)”; responsabbli għas-settur inkarigat mill-produzzjoni tad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni (DAS); Dekan tal-Grupp DAS (1995).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Imwieled f’Cheltenham fl-1948; ta' nazzjonalità Brittanika; lawrja ta' Master fix-Xjenzi Ekonomiċi (Economics of Public Policy) mill-University College ta' Londra, u Baċellerat fl-Arti (Modern History) mill-Università ta' Oxford; sekondat bħala t-Tieni Segretarju (Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji) fl-uffiċċju tar-Rappreżentant Permanenti tar-Renju Unit għall-UE u fis-sezzjoni "Affarijiet Ekonomiċi u Interni" tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Kabinett (1971). Kap tad-Diviżjoni Agrikola tat-Teżor (1984); Konsulent Ekonomiku u Finanzjarju fl-Uffiċċju tar-Rappreżentant Permanenti tar-Renju Unit għall-UE (1985); Kap tal-Grupp "Unjoni Ewropea" tat-Teżor, Assistent Direttur u mbagħad Direttur fil-Bank Ewropew tal-Investiment fil-Lussemburgu (1990); Deputat Rappreżentant Permanenti tar-Renju Unit għall-UE fi Brussell (1995); President tal-Coreper I matul il-Presidenza tar-Renju Unit fil-Kunsill (1998); Kap tas-sezzjoni "Affarijiet Ewropej" fis-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Kabinett (1999-2000); Visiting Fellow fiċ-Ċentru tal-Istudji Internazzjonali tal-London School of Economics u Practitioner Fellow fl-Istitut Ewropew tal-Università ta' Sussex (2000); Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2013: responsabbli għall-awditjar tal-politiki agrikoli: Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni, approvazzjoni tal-kontijiet u rifużjonijiet għall-esportazzjoni; Membru tal-Grupp CEAD (Koordinazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni, żvilupp); Membru responsabbli għall-Grupp tal-Awditjar I “Politiki agrikoli” (2004); assenjat għall-Grupp tal-Awditjar II “Politika strutturali, trasport, riċerka u enerġija” (2006); Dekan (2008); Dekan tal-Awla CEAD “Koordinazzjoni, evalwazzjoni, assigurazzjoni u żvilupp”, responsabbli għall-Kwalità tal-Awditjar u għall-Appoġġ; Membru tal-Kumitat Amministrattiv (2010); Membru tal-Awla III “Azzjonijiet Esterni” (2012); miet fit-3 ta' Settembru 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Imwieled fl-1960; MBA mil-London Business School; Advanced Management Programme fil Harvard Business School; u BA kif ukoll MA (Storja) minn University College, Oxford. huwa ħadem għal aktar minn 18-il sena mat-Teżor tal-Maestà Tagħha (Her Majesty’s Treasury), li kienu jinkludu żewġ perjodi ta’ żmien qosra f’kabinetti – bħala Assistent Segretarju Privat tal Kanċillier (1984-86), u Segretarju Privat Prinċipali tas-Segretarju Permanenti għat Teżor (1991-93); huwa mexxa t-tim “Trasport, Taxxa u Baġit”, kif ukoll it-tim “Politika dwar it-Taxxa”, fit-Teżor tal-Maestà Tagħha (1993-99); Direttur, Unità Regolatorja ta’ Impatt, fl Uffiċċju tal-Kabinett (1999-2003); Direttur għas-Settur Finanzjarju, fit-Teżor tal-Maestà Tagħha (2003-04); Direttur Ġenerali, Strateġija u Pensjonijiet, fid-Dipartiment għax-Xogħol u l Pensjonijiet (2004-09); Viċi President u Direttur Mhux Eżekuttiv ta’ Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust (2008-13); Direttur Ġenerali, Tibdil fil-Klima Nazzjonali u Appoġġ għall Konsumaturi, fid-Dipartiment għall-Enerġija u t-Tibdil fil-Klima - DECC (2009-11); Direttur Ġenerali, Tibdil fil-Klima Internazzjonali u Effiċjenza fl-Enerġija, DECC (2011-13); Aġent Segretarju Permanenti, DECC (Ott. 2012-Jan 2013); Membru tal-Qorti Ewropea tal Awdituri minn Jannar 2014 sa Jannar 2020: bħala Membru, huwa ħadem fuq l-awditjar tal Politika ta’ Koeżjoni tal-UE (2014-16) u fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali (2016-20); Dekan tal-Awla (Użu Sostenibbli tar-Riżorsi Naturali) (2016-18).