Yes
No

​L-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli tan-NU f’kuntest tal UE

L-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli ġiet adottata min-Nazzjonijiet Uniti fl-2015. Hija msejsa fuq 17-il għan ta’ żvilupp sostenibbli(opens in new window) (SDGs) b’169 mira sottostanti li qed jiġu intraċċati minn 232 indikatur. L-għan tal-Aġenda huwa li tikseb żvilupp sostenibbli soċjali, ekonomiku u ambjentali mad-dinja kollha sal-2030.

Għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli

L-UE għandha madwar 100 indikatur SDG, li huma allinjati b’mod wiesa’ mal-indikaturi globali tan-NU, iżda mhumiex identiċi. B’hekk l-UE tista’ tiffoka l-indikaturi SDG tagħha fuq kwistjonijiet li huma partikolarment rilevanti f’kuntest Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea ilha timmonitorja l-implimentazzjoni tal-SDGs mill-2017 ’il hawn permezz tar- rapporti ta’ monitoraġġ tal-SDG(opens in new window) annwali tagħha.

Ir-rilevanza tal-SDG għall-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) stabbiliet ħames prijoritajiet ewlenin fil-pjan strateġiku tagħha għall-perjodu 2023-2028(opens in new window). Waħda minn dawn il-prijoritajiet ewlenin hija li tikkontribwixxi għall-ksib tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

L-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAIs) għandhom kontribut siewi x’jagħtu permezz tal-awditi li jwettqu. F’konformità mal-mandati u l-prijoritajiet tagħhom, huma jistgħu jimmonitorjaw l-implimentazzjoni, jittraċċaw il-progress, u jidentifikaw titjib fl-SDG kollha.

Bħala membru attiv tal-komunità INTOSAI, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha l-għan li tkun fuq quddiem nett f’dak li jirrigwarda l-professjoni tal-awditjar tas-settur pubbliku. L-għan tagħna huwa li nikkontribwixxu għal Unjoni Ewropea aktar reżiljenti u sostenibbli li tiddefendi l-valuri demokratiċi li fuqhom hija msejsa.

Filwaqt li ma wettaqna l-ebda awditu li jiffoka speċifikament fuq l-implimentazzjoni tal SDG, ippubblikajna għadd ta’ rapporti li jkopru suġġetti rilevanti għal SDG wieħed jew aktar. Dawn jikkonċernaw għadd wiesa’ ta’ politiki u programmi tal-UE (ara hawn taħt) u huma enfasizzati fir-rapport annwali tagħna dwar is sostenibbiltà.