Yes
No

L-iskop ta’ ħafna mill-miżuri tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti huwa l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumatur fi ħdan suq intern li jiffunzjona mingħajr xkiel.​