No
No

Irridu nagħtu l akbar kontribut possibbli għal Unjoni Ewropea aktar reżiljenti, sostenibbli u ġusta.

Biex niżguraw li nkunu nistgħu nissodisfaw dik l ambizzjoni, aħna nistabbilixxu għanijiet biex jiggwidaw ix xogħol tagħna. Dawn l-għanijiet huma stabbiliti fi strateġiji pluriennali. L-istrateġija attwali tagħna tkopri l perjodu mill 2021 sal 2025.

Aħna għandna tliet għanijiet strateġiċi għall perjodu 2021-2025:

  • Isir titjib f’dak li jirrigwarda l obbligu ta’ rendikont, it trasparenza u l arranġamenti tal awditjar f’kull tip ta’ azzjoni li tittieħed mill UE

  • L awditi li nwettqu jiġu ffukati fuq l oqsma u s suġġetti fejn aħna nistgħu nipprovdu l aktar valur miżjud

  • L-għoti ta’ aċċertament qawwi tal awditjar f’ambjent diffiċli u li qed jinbidel

L istrateġija tagħna għall perjodu 2021-2025 tistabbilixxi l valuri, il missjoni u l viżjoni tagħna. Niddeskrivu wkoll fid dettall kif qed nippjanaw li nilħqu l-għanijiet strateġiċi tagħna.

Strateġiji preċedenti tal QEA