No
No

Aħna norganizzaw kemm sessjonijet ta’ ħidma tekniċi relatati mal-awditjar kif ukoll konferenzi internazzjonali li jiffukaw fuq l-oqsma tax-xogħol tagħna. Il-ħoloq imniżżla hawn isfel jipprovdu informazzjoni dwar l-aktar konferenzi u sessjonijet ta’ ħidma reċenti organizzati mill-QEA.