No
No
 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ilha l-awditur estern tal-UE minn meta ġiet stabbilita f’Ottubru . Minn dak iż-żmien ’il hawn, konna u għadna naħdmu biex intejbu l-mod kif jiġu mmaniġġjati l-finanzi tal-UE, u biex nipprovdu aċċertament indipendenti li l-UE ġabret u nefqet flusha skont ir-regoli.

 • Il-ħtieġa għal kontroll estern tal-finanzi tal-UE

  Meta ssejset il-Komunità Ewropea, twaqqaf bord żgħir tal-awditjar biex iwettaq kontrolli fuq il-finanzi tagħha. Maż-żmien, il-baġit tal-Komunità kiber, u l-Parlament Ewropew ħa f’idejh ir-responsabbiltà għall-kontroll baġitarju. Deher ċar li l-bord tal-awditjar ma għadx kellu biżżejjed setgħat jew riżorsi biex iwettaq il-kompiti meħtieġa minnu.

 • Il-QEA ssir il-“kuxjenza finanzjarja” tal-Komunità Ewropea

  Heinrich Aigner, il-President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew, irrikonoxxa d-dgħufijiet tal-arranġamenti tal-awditjar tal-Komunità Ewropea, u argumenta favur it-twaqqif ta’ korp tal-awditjar estern li jkun tassew indipendenti. Ir-riżultat ta’ dan kien il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-Qorti ġiet stabbilita bit-Trattat ta’ Brussell fit-22 , u bdiet topera f’Ottubru , bis-sede tagħha fil-Lussemburgu. Hans Kutscher, il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, irrikonoxxiha dak iż-żmien bħala “l-kuxjenza finanzjarja tal-Komunità”.

 • Il-QEA ssir istituzzjoni tal-UE

  Fl-, daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Maastricht, li ta lill-QEA l-istatus ta’ istituzzjoni Ewropea sħiħa. It-tqegħid tal-QEA fuq l-istess livell bħal dak tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Parlament saħħaħ l-indipendenza u l-awtorità tagħha. It-Trattat ta’ Maastricht ta wkoll lill-QEA l-kompitu li din toħroġ dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni annwali dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE, u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati.

 • Il-QEA testendi l-mandat tal-awditjar tagħha

  Ir-rwol tal-QEA kompla jitqawwa bit-Trattat ta’ Amsterdam, li daħal fis-seħħ fl-1999. It-Trattat estenda s-setgħat tal-awditjar tal-QEA għal aktar oqsma ta’ politika, u fformalizza r-rwol tal-QEA fil-ġlieda kontra l-frodi.

 • Il-QEA tibda tikkoopera aktar mill-qrib mal-Istati Membri

  It-Trattat ta’ Nizza, iffirmat fl-, enfasizza l-importanza li l-QEA tikkoopera mal-korpi nazzjonali tal-awditjar tal-Istati Membri.

  It-Trattat ta’ Lisbona, li daħal fis-seħħ fl-, afferma mill-ġdid il-mandat tal-Qorti. Huwa introduċa wkoll bidliet fil-mod kif il-fondi tal-UE jiġu mmaniġġjati u skrutinizzati billi qawwa s-setgħat baġitarji tal-Parlament Ewropew, u billi enfasizza r-responsabbiltà tal-Istati Membri biex jimplimentaw il-baġit.

 • Illum

  Il-QEA tiżviluppa biex tissodisfa l-ħtiġijiet tal-UE li qed tikber

  L-istruttura tal-QEA żviluppat matul l-evoluzzjoni tal-UE. Minn 9 Membri u 120 membru tal-persunal fl-, il-QEA issa għandha 27 Membru, u kważi 900 membru tal-persunal mill-Istati Membri kollha.

  Minn meta ġiet stabbilita fl-, il-QEA fittxet li tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE billi tipproduċi prodotti topiċi ta’ kwalità għolja. Matul dan iż-żmien, l-UE laqgħet Stati Membri ġodda, ħadet f’idejha responsabbiltajiet ġodda, espandiet il-baġit tagħha, u stabbiliet korpi ġodda fil-livell Ewropew — li kollha kemm huma jittieħdu inkunsiderazzjoni f’xogħolna.

  Il-pubblikazzjonijiet tagħna żdiedu b’mod konsiderevoli miż-żewġ opinjonijiet li ħriġna fl-ewwel sena tal-operat tagħna. Issa nippubblikaw rapporti annwali, dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni, rapporti annwali speċifiċi, rapporti speċjali, opinjonijiet, u rapporti analitiċi. Fi snin reċenti, bdejna nagħtu aktar prijorità lill-awditjar tar-riżultati tal-politiki tal-UE u lill-għoti ta’ pariri dwar kif il-prestazzjoni tista’ tittejjeb.

Links relatati