Yes
No

​Aħna noffru traineeships lil studenti universitarji u persuni gradwati f’oqsma ta’ studju rilevanti għal xogħolna. Jekk tintgħażel, nistednuk tiġi l-Lussemburgu għal ħames xhur u tagħti kontribut reali għax-xogħol li permezz tiegħu kontinent kollu kemm hu jimxi aħjar. Jekk inti interessat(a) f’dak li għandna x’noffru, u jekk tissodisfa l-kriterji ta' eliġibbiltà kollha tagħna, għaliex ma tapplikax?

Naċċettaw applikazzjonijiet għal trainees fl-oqsma kollha tax-xogħol tagħna: awditjar, traduzzjoni, komunikazzjonijiet, amministrazzjoni ġenerali, IT u ġestjoni tal-librerija. Il-kandidati bi profili fl-oqsma tal-awditjar tal-IT u tax-xjenza tad-data huma partikolarment mistiedna japplikaw: aħna għandna l-għan li ntejbu kif nużaw it-teknoloġija u d-data fix-xogħol tal-awditjar tagħna, u qegħdin infittxu trainees bil-viżjoni u l-ideat biex jagħmlu impatt reali f’dak il-qasam.

L-esperjenza fil-QEA

Il-QEA hija post mill-aqwa fejn tagħmel traineeship. Se jkollok iċ-ċans li taħdem ħafna fuq affarijiet li verament jagħmlu differenza, u se tieħu lura miegħek is-sodisfazzjon li taf li xogħlok għen biex jagħmel differenza pożittiva lil miljuni ta’ ħajjiet.

Se tiġi assenjat(a) superviżur tat-traineeship, li se jkun responsabbli biex jintegrak f’tim u jimmonitorja l-piż tax-xogħol tiegħek. Mill-bidu nett, inti se tkun qed tappoġġa tim ta’ awdituri professjonali waqt li jkunu qed iwettqu xogħolhom biex janalizzaw l-impatt tal-politiki tal-UE u jissuġġerixxu titjib, jew biex jivverifikaw ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-UE. 

Traineeship supervisor

Tista’ saħansitra tiġi mitlub(a) ssiefer mat-tim tiegħek biex twettaq xogħol tal-awditjar f’pajjiż ieħor tal-UE, li jagħtik iċ-ċans li tara b’mod dirett kif l-awdituri tal-UE jaħdmu fil-prattika. Fid-dipartimenti mhux tal-awditjar, se tkun qed tingħaqad ma’ wieħed mill-proġetti tagħna li għadhom għaddejjin u taħdem flimkien mat-timijiet tal-proġett, taħt is-superviżjoni tal-maniġer tal-proġett jew ta’ membru tat-tim bl-esperjenza.

Naħdmu flimkien – nitgħallmu flimkien

Se tqatta’ ħafna ħin mat-trainees kollegi tiegħek. It-trainees tal-QEA kollha jibdew fl-istess jum, fi grupp. L-esperjenza ta’ traineeship flimkien normalment tfisser li t-trainees tagħna jsiru grupp magħqud ħafna. Minbarra l-esperjenza prattika li jiksbu, jiffurmaw ukoll network ta’ kuntatti li jdum ħafna wara t-tmiem it-traineeship.

Fil-QEA hemm tliet sessjonijiet għat-traineeships, li jkopru l-perjodi li ġejjin:

  • mill-1 ta' Marzu sal-31 ta' Lulju tal-istess sena kalendarja;
  • mill-1 ta' Mejju sat-30 ta' Settembru tal-istess sena kalendarja;
  • mill-1 ta' Ottubru ta' sena kalendarja waħda sat-28 (jew sad-29) ta' Frar tas-sena ta' wara.

Matul dawn it-tliet sessjonijiet, kull traineeship tista' ddum bejn tlieta u ħames xhur.

L-allowance għat-traineeship tiegħek

Matul it-traineeship tiegħek, tirċievi allowance ta’ EUR 1 500 fix-xahar. Kultant noffru xi ftit traineeships mingħajr ħlas, iżda dawn huma l-eċċezzjoni, mhux ir-regola.

Inti eliġibbli?

Biex tagħmel traineeship magħna, trid tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

  • Trid tkun ċittadin ta’ Stat Membru tal-UE.
  • Trid tkun ikkompletajt mill-anqas erba’ semestri ta’ studju universitarju f’qasam li huma rilevanti għal xogħolna.
  • Irid ikollok ħakma tajba ħafna ta’ lingwa uffiċjali tal-UE, u ħakma sodisfaċenti ta’ lingwa uffiċjali oħra tal-UE.

Wieħed mill-għanijiet tal-programm ta’ traineeship tagħna huwa li jippermetti lill-akbar għadd possibbli ta’ nies jiksbu esperjenza ta’ xogħol fl-amministrazzjoni tal-UE. Għalhekk jekk inti kont diġà impjegat fil-passat minn kwalunkwe istituzzjoni jew aġenzija tal-UE fi kwalunkwe kapaċità, jew jekk ħdimt bħala assistent ma’ MEP, ma tistax tapplika għal traineeship mal-QEA. Lanqas tista’ tapplika jekk diġà għamilt traineeship f’korp ieħor tal-UE. Għal aktar dettalji, ara r-regoli tal-UE li jirregolaw t-traineeships.

Jekk tintgħażel, ikollok bżonn tipprovdilna ċertifikat tal-pulizija mill-awtoritajiet nazzjonali tiegħek li jiddikjara li għandek fedina penali nadifa. Ikollok bżonn tipprovdilna wkoll ċertifikat mediku li jiddikjara li inti fiżikament f’saħħtek biex twettaq id-dmirijiet tax-xogħol. Jekk għandek diżabilità, tista’ tipprovdilna ittra mingħand it-tabib tal-familja tiegħek fejn tgħid li tista’ taħdem b’mod effettiv fuq il-post tax-xogħol jekk isiru arranġamenti xierqa.

traineeship application

Applika hawnhekk

Biex tapplika, sib is-sessjoni li tixtieq tapplika għaliha fil-lista ta’ hawn taħt u kklikkja fuq “Applika”. Tista’ tapplika biss permezz tal-formola li ssib meta tikklikkja fuq dik il-link – ma naċċettawx applikazzjonijiet li jintbagħtu b’xi mod ieħor.