Yes
No

L-Istati Membri jistgħu joqogħdu fuq l-appoġġ mill-UE għat-tfassil ta’ politika komuni dwar l-ażil u l-immigrazzjoni li hija bbażata fuq is-solidarjetà, il-ġestjoni effiċjenti tal-flussi tal-migrazzjoni, it-trattament ġust ta’ ċittadini mhux tal-UE li jgħixu fl-UE, u miżuri kontra l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin.​