Yes
No

Il-politika tal-UE dwar l-impjiegi tiffoka fuq il-ħolqien ta’ aktar impjiegi – u impjiegi aħjar – fil-kontinent kollu. Sabiex tikseb dan, u tippromwovi sigurtà soċjali u inklużjoni akbar, l-UE tipprovdi u tikkoordina finanzjament biex tgħin lill-Istati Membri jinvestu f’oqsma bħal l-indukrar tat-tfal, il-kura tas-saħħa u t-taħriġ.​