Yes
No

Permezz tal-politika agrikola komuni tagħha, l-UE tipprovdi firxa wiesgħa ta’ sussidji u miżuri oħra maħsuba biex jiggarantixxu s-sigurtà alimentari, jiżguraw standard tal-għajxien ġust għall-bdiewa, jippromwovu l-iżvilupp rurali u jipproteġu l-ambjent.​​