Yes
YesSuġġetti karatterizzati

Is-suġġetti kollha f’ordni alfabetiku

L-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli tan NU u l awditi li nwettqu