No
No
 

Għall-protezzjoni u s-sigurtà tal-binjiet, l-assi, il-persunal u l-viżitaturi tagħha, il-QEA topera sistema ta' vidjosorveljanza.

Is-sistema ta' vidjosorveljanza hija konformi mal-linji gwida dwar il-vidjosorveljanza maħruġa mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Links relatati