Yes
Yes

​Aħna nippubblikaw ir-riżultati tax-xogħol tal-awditjar tagħna f’rapporti.

 

Ir- rapport annwali tagħna jiddeskrivi r-riżultati tax-xogħol tal-awditjar finanzjarju u tal-konformità tagħna dwar il-baġit tal-UE. Huwa fih id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħna, li l-Parlament Ewropew juża meta jiddeċiedi jekk japprovax l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE (il-proċedura ta’ kwittanza) għal dik is-sena.

 

F’rapporti annwali speċifiċi, nippreżentaw ir-riżultati tal-awditi finanzjarji annwali tal-aġenziji, il-korpi deċentralizzati u l-impriżi konġunti tal-UE.

Kull sena, inwettqu wkoll għadd ta’ awditi tal-prestazzjoni u tal-konformità li jikkonċernaw diversi oqsma ta’ politika u ta’ nfiq speċifiċi. Nippreżentaw ir-riżultati ta’ dawn l-awditi fir- rapporti speċjali tagħna.

 

Minn żmien għal żmien nippubblikaw ukoll rapporti analitiċi u opinjonijiet.

F’rapporti analitiċi, nipprovdu deskrizzjoni u analiżi ta’ qasam ta’ politika jew kwistjoni topika relatata mal-UE.

 

L-istituzzjonijiet oħra tal-UE jistgħu jitolbuna nivvalutaw liġijiet tal-UE ġodda jew aġġornati li għandhom impatt sinifikanti fuq il-ġestjoni finanzjarja tal-UE. Meta jiġri hekk, nippreżentaw ir-riżultati tal-valutazzjoni tagħna f’opinjoni.

Nippubblikaw ir-rapporti, l-opinjonijiet u r-rapporti analitiċi kollha tagħna fuq dan is-sit web fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Il- previżjonijiet ta’ awditi jipprovdu informazzjoni dwar l-awditi li jmiss. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati.