No
No
 

F’din il-paġna, se ssib informazzjoni rigward sejħiet għall-offerti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), l-ippjanar ta’ kuntratti ta’ valur medju u ta’ valur baxx, il-lista annwali tal-kuntratti u l-kundizzjonijiet ġenerali applikabbli għall-kuntratti kollha.

Fil-każijiet imsemmija fir-Regolament Finanzjarju (RF), il-QEA hija meħtieġa tuża proċeduri ta’ akkwist pubbliku meta takkwista oġġetti, servizzi jew xogħlijiet.

Jekk jogħġbok innota li l-biċċa l-kbira mill-informazzjoni ppubblikata fis-sejħiet għall-offerti tal-QEA (avviżi ta’ informazzjoni minn qabel, avviżi dwar kuntratt, avviżi ta’ għoti) jinsabu fil-bażi ta’ data TED (Tenders Electronic Daily).

Dan is-sit se jiġi aġġornat regolarment bl-informazzjoni l-aktar reċenti dwar l-akkwist pubbliku u s-sejħiet għall-offerti.

L-offerenti u l-esperti esterni jistgħu jsibu d-dikjarazzjoni ta’ privatezza speċifika fil-link li ġejja: Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Speċifika għall-Akkwist/Esperti esterni.

Introduzzjoni

Il-proċedura ta’ sejħa għall-offerti xierqa u l-metodi ta’ reklamar xierqa jintgħażlu abbażi tal-ammonti stmati għall-kuntratti; attwalment huma kif ġej:

Valur tal-offerta
Proċedura minima meħtieġa Pubbliċità
≤ EUR 15 000 Proċedura nnegozjata ma' fornitur uniku tas-servizzi Ebda pubbliċità
> EUR 15 000 sa

≤ EUR 60 000

Proċedura nnegozjata b'mill-inqas 3 fornituri tas-servizzi Il-paġna web tal-QEA
> EUR 60 000 sa < s-soll tad-Direttiva (attwalment EUR 143 000 għas-servizzi/fornimenti u EUR 5 538 000 għax-xogħlijiet)

Proċedura nnegozjata ma' mill-inqas 5 fornituri tas-servizzi, jew

Sejħa għal espressjonijiet ta' interess (CEI), proċedura ristretta jew miftuħa

Il-paġna web tal-QEA

TED

≥ is-soll tad-Direttiva (fornimenti/servizzi > EUR 143 000 u xogħlijiet > EUR 5 538 000) Proċedura miftuħa jew proċedura ristretta b'avviż dwar kuntratt ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali (TED) TED (eTendering) u l-paġna web tal-QEA
> EUR 60 000 b'ebda limitu superjuri – hekk imsejħa servizzi ta' reġim żgħir
Proċedura kompetittiva permezz tan-negozjati
TED (eTendering) u l-paġna web tal-QEA

Proċeduri Proċeduri nnegozjati b'valur stmat ta' bejn > EUR 15 000 u < s-soll tad-Direttiva

Il-proċeduri nnegozjati kollha previsti mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fil-firxa ta' bejn > EUR 15 000 u < s-soll tad-Direttiva (fornimenti/servizzi < EUR 143 000 u xogħlijiet < EUR 5 538 000) huma ppubblikati hawn taħt. Ara: Pubbliċità ex ante għal kuntratti ta' valur baxx u ta' valur medju:

Din il-previżjoni mhija vinkolanti fuq il-Qorti b'ebda mod. Barra minn hekk, proċeduri oħra ta' akkwist jistgħu jitwettqu ad hoc skont il-ħtiġijiet tal-Qorti.

Jekk inti interessat fi kwalunkwe waħda mill-proċeduri skedati, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-formola ta’ kuntatt tagħna, ikkwota “Akkwist” fil-linja tas-suġġett, u pprovdi l-informazzjoni li ġejja: is-suġġett tal-proċedura ta’ sejħa għal offerti u l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kumpanija tiegħek.

tagħna, ikkwota “Akkwist” fil-linja tas-suġġett, u pprovdi l-informazzjoni li ġejja: is-suġġett tal-proċedura ta’ sejħa għal offerti u l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kumpanija tiegħek.

Proċeduri tal-offerti b'valur stmat li huwa 'l fuq mis-soll tad-Direttiv

Il-proċeduri kollha tal-offerti b'valur stmat li huwa 'l fuq mis-soll tad-Direttiva (fornimenti/servizzi ≥ EUR 143 000 u xogħlijiet ≥ EUR 5 538​ 000) issirilhom pubbliċità f'Il-Ġurnal Uffiċjali (TED), li huwa s-sors primarju ta' informazzjoni dwar proċeduri kbar ta' akkwist pubbliku.


Nitolbuk tinnota li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri ma toħroġx kopji stampati tad-dokumentazzjoni tal-offerti. Id-dokumentazzjoni neċessarja kollha hija disponibbli elettronikament fuq dan is-sit web u fuq eTendering permezz tal-link ipprovduta fl-avviż dwar kuntratt (il-punt I.3).

Jekk issib problema biex tniżżel id-dokumenti, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-formola ta’ kuntatt tagħna, ikkwota “Akkwist” fil-linja tas-suġġett, u inkludi n-numru ta’ referenza u t-titlu tal-proċedura ta’ sejħa għal offerti li tinteressak.

Barra minn hekk, nitolbuk tinnota li spjegazzjonijiet li jikkonċernaw id-dokumentazzjoni u/jew kwalunkwe emenda jistgħu jiġu ppubblikati matul il-perjodu ta' żmien li huwa permess għall-preżentazzjoni ta' offerti. Kull informazzjoni addizzjonali tkun disponibbli fuq eTendering biss u tkun aċċessibbli permezz tal-link ipprovduta fl-avviż dwar kuntratt (il-punt I.3), b'hekk huwa ferm irrakkomandat li l-offerenti jikkonsultawh regolarment billi informazzjoni addizzjonali tista' tiżdied fi kwalunkwe ħin sad-data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-offerti.

Introduzzjoni

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri biħsiebha twettaq il-proċeduri ta’ akkwist ta’ valur medju u ta’ valur baxx li ġejjin. Din l-iskeda mhijiex vinkolanti għall-Qorti. B’mod eċċezzjonali, jistgħu jitwettqu proċeduri ta’ akkwist oħra skont il-ħtiġijiet tal-Qorti.

Suġġett Stima Tip (Provvista (F), Servizzi (S), Bini (B), Xogħlijiet (W)) Ippjanar indikattiv (tnedija tal-proċedura)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Jekk inti interessat fi kwalunkwe waħda mill-proċeduri ta’ hawn fuq, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-formola ta’ kuntatt tagħna, ikkwota “Akkwist” fil-linja tas-suġġett, u pprovdi l-informazzjoni li ġejja: is-suġġett tal-proċedura ta’ sejħa għal offerti u l-isem, l-indirizz u d-dettalji ta’ kuntatt tal-kumpanija tiegħek.