Yes
No

L-istabbiltà finanzjarja tiddependi mir-reżiljenza tas-swieq u tal-istituzzjonijiet finanzjarji għall-iskossi ekonomiċi u l-kapaċità tas-sistema li ma titlifx il-fiduċja pubblika. Għalhekk l-UE ħadet passi biex tiżgura li l-banek u s-swieq finanzjarji jkunu regolati u sorveljati sew.​