Yes
No

Fil-kuntest tal-UE, il-koeżjoni tfisser it-tnaqqis tad-disparitajiet ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni u l-Istati Membri billi jiġu promossi l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, l-iżvilupp sostenibbli, u l-kooperazzjoni transfruntiera u interreġjonali.​