Yes
No

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma ċentrali għall-istrateġija tal-UE għall-kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi. Il-politika tal-UE hija li tistabbilixxi ambjent adatt għar-R&I u żżid il-livelli ta’ investiment.​